Miasto Włocławek

Wkroczenie wojsk niemieckich armii ( brak nazwy) do Włocławka. „Wróg wkroczył do miasta 14.IX.1939 r., dopiero wówczas, kiedy siły polskie odeszły na wschód. Na dwie godziny przed wkroczeniem Niemców na ulicy Wienieckiej odbył się spotkanie specjalnej delegacji złożonej z przedstawicieli miasta ( brak składu całej delegacji), w skład której weszli m. in. Adwokat Antoni Wawrzyniecki, redaktor i wydawca Wacław Tomaszewski oraz inż. Zygmunt Ślusarski z przedstawicielem Wehrmachtu starszym sierżantem Burchardtem w celu uzgodnienia warunków i zasad przejęcia miasta przez stronę niemiecką. Niemcy zażądali ścisłego przestrzegania ich zarządzeń oraz złożenia do godz. 10.00 w wyznaczonych miejscach na ul. Wienieckiej wszelkiej posiadanej broni. Dnia 14 września rozpoczęła się dla Włocławka i Kujaw wschodnich trwająca 1955 dni okupacja”.

WŁOCŁAWEK  dane na dzień 12.08.2010 godz,

 1. Aleksiński Józef ur. 30.06.1899 w Lubrańcu, zam. Włocławek ul. Dziewińska 17żołnierz (34 p.p.) prawdopodobnie poległ w obronie Warszawy – Na 09.05.1946 r. INs 61/57 z 12.09.1957.
 2. Argalski Ignacy ur. 18.03.1922 w Osieku pow. Rypiński , zam. Włocławek – w 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec do miejscowości Rensburg koło Berlina. W 1943 zostaje aresztowany i czasie ucieczki zastrzelony 17.02.1944 r. – Zg39/50  z 23.08.1950.w
 3. Augustynowicz Jan ur. 28.03.1905 w Aleksandrowie Kujawskim, zam. Włocławek – aresztowany i wywieziony do Mauthausen-Gusen, gdzie prawdopodobnie ginie w grudniu 1944 r. – Na 09.05.1946 r. INs 417/57 z 30.09.1957.
 4. Bahr Marian , zam. Włocławeknauczyciel Gimnazjum im. Długosza we Włocławku, aresztowany 23-24.10.1939 r. został wywieziony do Rudau – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 5. Bajerski Bolesław ur. 17.04.1916 w Służewie pow. aleksandrowski, zam. Włocławek ul. Cyganka 4 – robotnik, przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. Powrócił do Włocławka w 1943 r., gdzie został aresztowany za kontakt seksualny z Niemką i prawdopodobnie rozstrzelany – Na 10.05.1945 r. Zg 40/50 z 14.02.1951.w
 6. Balczyński Michał ur. 1903 w Lubieniu, zam. Włocławekżołnierz brał udział w działaniach wojennych, dostał się do niewoli niemieckiej. Zaginął w Niemczech – Na 09.05.1946 r. INs 614/72 z 05.04.1973.
 7. Ballaun Maria ur. 05.08.1893 w Redecz Wielki pow. Włocławski, zam. Włocławek – w 1941 r. aresztowany (za posiadanie srebnych monet polskich) i sakazany na 1,5 roku więzienia. Po rocznym pobycie w więzieniu włocławskim został wywieziony do Oświęcimia gdzie zginoł 20.12.1943 r. – Ins 263/57 – umorzeniue akt zgonu z Oświęcimia).
 8. Ballaun Salomeja ur. Ur. 04.12.1913 w kolonii Janiszewo, zam. Włocławek – aresztowana wraz z mężem za potejemny handel, została wywieziona do Oświęcimia, gdzie zginęła – INs 264/57 (wniosek wycofany)
 9. Baran Franciszek ur. 04.09.1913 w Warszawie, zam. Włocławek – w czasie okupacji uciekł do GG i zamieszkał w Warszawie. Zginął w czasie powstania warszawskiego 31.08.1944 r. – Zg 137/48 z 26.05.1948.w
 10. Barankiewicz Helena zam. Włocławek – zabita w dniu 12.02.1945 r. podczas nalotu niemieckiego w miejscowości Zakrzewo pow. włocławski (między Chodczem a Krośniewicami) – INs 608/56 z 29.08.1956.
 11. Baranowski Bronisław , zam. Włocławeknauczyciel Szkoły Powszechnej we Włocławku, aresztowany przez policję niemiecką i zamordowany w bliżej nieznanych okolicznościach – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 12. Barański Alfred ur. 04.12.1903 w Rybnicy gmina Łęg, zam. Włocławekpracownik Fabryki Celulozy i Papieru we Włocławku. W czasie okupacji uciekł do GG i zamieszkał w Warszawie. Zginął rozstrzelany przez Niemców 07.08.1944 r. – Zg 55/47 z 28.05.1947.w
 13. Barański Józef ur. 15.02.1907 w Warząchewce Niemieckiej, zam. Włocławek – w 1941 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec Brnzbittelkoh gdzie ginie w październiku 1942 r. – INs 884/52 z 19.08.1952.
 14. Barcikowski Eugeniusz ur. 16.02.1881 w Warszawie, zam. Włocławek ul. Kilińskiego 16aadwokat, aresztowany 10.11.1939 r. i rozstrzelany 11.11.1939 r. w lesie pod Włocławkiem. Zwłoki rozpoznano podczas ekshumacji 13.11.1945 r. – Zg 199/46 z 22.10.1946.w
 15. Barthel de Weydenthal Jan zam. Włocławekwychowanek GZK, aresztowany i wywieziony do Mauthausen, gdzie zginął w lipcu 1941 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 141 z 18.07.1945, s. 4.
 16. Bartosiński Marian zam. Włocławek – por. wojsk pancernych WP, zginął 29.10.1944 r. w Holandii – Wiadomości Włocławskie, Nr 227 z , s. 6.
 17. Bączkowski Stanisław ur. 12.11.1915 w Rzweżewqie pow. Włocławski, zam. Włocławek ul. Kaliska 12 – w 1941 wywieziony na roboty przymusowe zginoł – na 0905.1946 r. Zg 20/47 z 15.10.1947. w
 18. Berger Antoni zam. Włocławek – żołnierz (kpt. 14 p.p.) – poległ we wrześniu 1939 r. – Igor Kraiński, Pekról Jacek, 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992, s. 36.
 19. Bettman (Betman) Edward ur. 13.10.1889 w Duninowie pow. gostyniński, zam. Włocławek ul. Nowomiejska 17/18 i ul. Kowalska 12 – (przedwojenny działacz PPS), pracownik samorządowy, kierownik ZOM, poszukiwany przez Niemców uciekł w 1941 r. do Warszawy. Aresztowany 12.10.1944 r. został wywieziony do Gross-Rosen, Mauthausen, gdzie zginął 20.03.1945 r. (pismo PCK z 11.11.1947 r.) – Zg 63/47 z 19.06.1947.w ; Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 20. Bettman Zygmunt ur. 09.08.1912 we Włocławku, zam. Włocławek – aresztowany 13.10.1944 . i po wyroku wywieziony do obozu Blechhammer (Dolny Śląsk), gdzie w czasie ewakuacji w styczniu 1945 r. został zastrzelony – Na 31.01.1945 r. Zg 241/48 z 21.09.1948.w
 21. Białęcki Czesław ur. 06.11.1911 w Osięcinach, zam. Włocławek ul. Cygankażołnierz zginął w czasie walk we wsi Strzebieszewo gmina Domanowice 13.09.19139 r. – Zg 85/49 w
 22. Białkowska Jadwiga ur. 24.09.1923 we Włocławku, zam. Włocławek – w 1942 r. wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie zmarła z wycieńczenia 18.05.1945 r. Hanower – INs 1074/62 z 12.10.1962.
 23. Bielecki Bronisław zam. Włocławekpracownik samorządowy miasta Włocławek, woźny zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 24. Bielenichin Konstantyn ur. 25.05.1913 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Bracka 49  – żołnierz (14 p.p.) zginął pod Mełnem 03.09.1939 r. – Zg 64/49 z 22.12.1949.w
 25. Bieńkowski Józef zam. Włocławekkomendant II oddziału Związku Strzeleckiego, zastępca komendanta tajnej organizacji i szef propagandy, aresztowany i zamordowany przez gestapo w październiku 1941 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 219 z 18.10.1945,  s. 4. (Bieńkowski Józef pseud. Ostoja (1904-1941) członek komendy Obrońców polski Wysokiej rtady Kujawskiego Związku Polityczno-Literackiego.ur. 11.03.1904w Jarosławiu… we Włocławku zam. Na stałe w 1919 r. ….Ich proces w trybie dorazinym 12.08.1941 przed Sądem Specjalnym we Włocławku zakończył się trzema oskarżeniami .. Bieńkowski otrzymał dwukrotna kare śmieci wykonano w Poznaniu. Patrz Włocławski Słownik Biograficzny T.5, Włocławek 2008 s. 8.)
 26. Bieńkowski Józef zam. Włocławekparcownik samorządowy miasta Włocławek, woźny zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 27. Biesiada Józef ur. 03.03.1897 , zam. Włocławeknauczyciel Gimnazjum im. Długosza we Włocławku, aresztowany 24.10.1939 r. został wywieziony 28.10.1939 r. do Rudau. Ostatnia wiadomość z 05.12.1939 r. (kartka pocztowa)  – INs 533/58. ; Życie Włocławka, Nr 8 z 25.02.1971, s. 7. ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 28. Biliński Karol zam. Włocławek – aresztowany w 1941 r. za działalność konspiracyjną po miesięcznym pobycie w więzieniu we Włocławku został wywieziony do Inowrocławia, a na początku września 1941 r. do Zwickau. Skazany przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu 2,3,5.10.1942 r. na 7 lat obozu zginął w Rawiczu – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 29. Błasiński Leon , zam. Włocławekkierownik Szkoły Powszechnej we Włocławku, aresztowany przez policję niemiecką i uwięziony. Zwolniony z więzienia zmarł 12.03.1940 r. – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 30. Błaszczak Władysław ur.  06.05.1910 we Włocławku, tam zamieszkałyżołnierz (14 p.p.) poległ od Mełnem 03.09.1939 r. – Zg 88/46 z 13.06.1946.w
 31. Bogacki Franciszek ur. 03.06.1919 w Warszawie, zam. Włocławektechnik-chemik  podczas przekraczania granicy w grudniu 1942 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu w Sieradzu. Po zwolnieniu przebywał w Wołominie u matki gdzie w czasie łapanki w 1943 r. został wywieziony do Oświęcimia – Na 09.05.1946.w
 32. Bogdański Wincenty ur. 15.07.1906 w Rudzie Lubinieckiej gmina Chodecz, zam. WłocławekGrzywno 7 – aresztowany 01.12.1939 r. podczas likwidacji Grzywna i rozstrzelany w lasach pod Kowalem – INs 1038/52 z 10.10.1952.
 33. Bojanowski Jan ur. 14.01.1901 w Skępem pow. Lipno, zam. Włocławek ul. Toruńska 4 m 4nauczyciel, aresztowany (20)26.10.1939 r. i wywieziony do Rudau – ostatnia wiadomość z 12.12.1939 r. – Na 15.01.1940 r. – Zg 48/46 z 12.11.1946.w ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8. ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 34. Bombke Wacław ur. 20.09.1903 we Włocławku, zam. Włocławekrobotnik, aresztowany w lutym 1941 r.  został wywieziony do Inowrocławia, a następnie przewieziony do obozu w Zwickau, gdzie zostaje zamordowany 31.07.1942 r. – Zg 65/51 z 25.09.1951.w
 35. Braciszewski Marcin ur. 07.11.1903 we Włocławku, zam. Włocławekpracownik Kujawskiej Elektrowni Okręgowej, aresztowany z miejsca pracy 07.06.1944 r. pod zarzutem działalności politycznej, został wywieziony do Radogoszczy, gdzie prawdopodobnie zginął podczas likwidacji więzienia – Na 10.05.1946 Zg 156/46 z 19.03.1947.w ; Wiadomości Włocławskie, Nr 20 z 16.02.1945, s. 4.
 36. Brzeziński Józef ur. 27.02.1891 we wsi Szczecin pow. włocławski, zam. Włocławek – aresztowany w listopadzie 1940 r. (przestępstwo gospodarcze) został wywieziony do Mauthausen, gdzie zginął w 1941 r. – INs 388/55 z 28.10.1955.
 37. Brzozowski Wacław ur. 27.09.1914 w Warszawie, zam. Włocławekżołnierz (2 Pułk Szwoleżerów) zmarł w szpitalu w Łomiankach, wyniku odniesionych ran  we wrześniu 1939 r. – Zg 254/46 z 14.01.1947.w
 38. Budziński Jan ur. 25.10.1915 w Toporzyszczewie pow. aleksandrowski, zam. Włocławek ul. Paderewskiego 1robotnik, aresztowany we wrześniu 1944 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnygo – Na 09.05.1946 r. INs 704/67 z 27.10.1967.
 39. Bugaj Adam zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 14.07.1942 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 375.
 40. Bujnowski Izydor , zam. Włocławeknauczyciel PaństwowegoGimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym, gdzie umiera – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 41. Busse Roman ur. 25.02.1924 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Żytnia 41 – w październiku 1942 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec – Na 09.05.1946 r. INs 838/57 z 31.05.1958.
 42. Chmielewska Pelagia ur. 24.12.1883 w Guźlinie, zam Włocławek ul. Szczygla 7 – w 1943 r. aresztowana i latem tego roku skazana przez sąd niemiecki na więzienie została wywieziona do obozu w Ravensbruck gdzie zginęła w styczniu 1945 r. – Zg 93/47 z 26.06.1947.w
 43. Chmielewski Stanisław ur. 1876 , zam. Włocławek – zginął we Włocławku 20.01.1945 r. – INs 1305/58.
 44. Chojnacki Kazimierz ur. 03.03.1903 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno 82żołnierz zginął w czasie działań wojennych pod Iłowem we wrześniu 1939 r. – Zg 16/48 z 12.05.1948.w
 45. Chojnacki Lucjan ur. 03.01.1908 we Włocławku, zam. Włocławektechnik elektryk, aresztowany w czerwcu 1944 r. został wywieziony do Radogoszczy, a następnie w październiku do Mauthausen, gdzie zginął  21.01.1945 r. – Zg 213/47 z 30.09.1947.w
 46. Chrzanowski Józef ur. 06.02.1914 we Włocławku, zam. Włocławekżołnierz (14 p.p.) zginął pod Mełnem 03.09.1939 r. – Zg 166/48 z 21.02.1949.w ; INs 379/58
 47. Chwiłowicz Mieczysław ks. ur. 25.11.1892 w mieście Jabłonka – dyrektor Gimnazjum im. Długosza we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 48. Chwojka Stanisław Ignacy ur. 22.10.1907 w Podhajcach, zam. Włocławekdoktor medycyny, w czasie okupacji przebywał w Warszawie. Został rozstrzelany przez Niemców w czasie powstania warszawskiego 05.08.1944 r. (szpital wolski – informacja powojenna dyrektora tego szpitala) – Zg 210/48 z 29.07.1948 w
 49. Cichocki Aleksander Franciszek ur. 06.12.1907 w Warszawie, zam. Włocławekżołnierz (14 p.p.) zginął w czasie działań wojennych – Na 10.05.1956.w
 50.  Cichocki Czesław ur. 22.08.1907 w Kurowie, zam. Włocławek – żołnierz (14 p.p.), zginął w walkach pod Sochaczewem około połowy września 1939 r. – Na 09.05.1946. Zg 19/47 z 22.08.1949.w
 51. Cichocki Eugeniusz ur. 09.11.1902 w Szpetalu Dolnym, zam. Włocławekżołnierz WP zginął w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. – Na 09.05.1946 r. INs 25/60 z 28.01.1960.
 52. Cichowicz Tadeusz , zam. Włocławek nauczyciel Szkoły Powszechnej Nr 8 we Włocławku, aresztowany 23.10.1939 r. został wywieziony do Rudau – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8.
 53. Cichowicz Tadeusz ur. 23.01.1893 w Gostyninie, zam. Włocławeknauczyciel Państwowego Gimnazjum Mechanicznego we Włocławku aresztowany 23.10.1939 r. i wywieziony do Rudau – Na 09.05.1946 r. Zg 342/47 z 26.02.1949.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 54. Ciechanowski Wincenty zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 04.02.1942 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 326.
 55. Ciechurski Józef ur. 13.08.1905 we Włocławku, zam. Włocławek żołnierz (I Baon Balonowy w Toruniu) 30.09.1939 r. zmarł w szpitalu polowym nr 802 w Giżycach na skutek odniesionych ran – Zg 198/48 z 31.07.1948.w
 56. Cygan Józef zam. Włocławekchorąży 2 pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, aresztowany w listopadzie 1939 r. został wywieziony do Mauthausen, gdzie umiera 13.06.1943 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 142 z 19.07.1945, s. 4.
 57. Czapnik Jan ur. 08.03.1910 w Ciechocinku, zam. Włocławek ul. Brzeska 17czeladnik stolarski, aresztowany 04.03.1940 r. pod zarzutem działalności politycznej – osadzony w więzieniu włocławskim po dwóch miesiącach wywieziony w nieznanym kierunku – Na 09.05.1946 r. INs 474/53 z 08.10.1953.
 58. Czapska Lucyna zam. Włocławek – aresztowana w 1941 r. za działalność konspiracyjną po miesięcznym pobycie w więzieniu we Włocławku została wywieziona do Inowrocławia, a na początku września 1941 r. do Zwickau. Skazana przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu 14.10.1942 r. na 4 lat obozu została umieszczona w Oświęcimiu, gdzie zginęła  – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 59. Czarnecki Alojzy zam. Włocławek żołnierz (oficer 20 pal w Prużanie koło Baranowicz), dostał się do niewoli niemieckiej Oflag IV a , zmarł 22.04.1944 r. w Międzyrzeczu – Benedykt Czarnecki, Opowieści z dawnego Zazamcza, Włocławek 1997, s. 217, 223.
 60. Czarnecki Paweł ur. 25.08.1904 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Szczęśliwa 1/5nauczyciel Gimnazjum Ziemi Kujawskiej, aresztowany 24.10.1939 r. i wywieziony do obozu Rudau – Na 31.01.1940 r. Zg 265/46 z 23.10.1947.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 61. Czechowski Kazimierz , zam. Włocławeknauczyciel Szkoły Powszechnej we Włocławku, aresztowany w 1944 r. zaginął – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 62. Czechowski Ludwik ur. 12.05.1899 w Warszawie, zam. Włocławek ul. Warszawska 57robotnik, aresztowany 20.02.1941 r. i wywieziony do obozu koncentracujnego Mauthausen, gdzie zginął w transporcie chorych w marcu 1944 r. – Zg 197/46 z 01.04.1947.w
 63. Czekański Jan ur. 1905 w Warszawie, zam. Włocławek – został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, zginał w Berlinie podczas nalotów alianckich 17.01.1945 r. –
 64. Czuliński Józef zam. Włocławekpracownik samorządowy miasta Włocławek, goniec zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 65. Czyż Jan ur. 08.06.1908 w Nowosiółkach pow. Kobryń, zam. Włocławekrolnik, żołnierz WP, zaginął w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. – Na 09.05.1946 r. INs 487/65 z 02.12.1965.
 66. Czyżewski (Chyżewski) Jan zam. Włocławekpracownik samorządowy miasta Włocławek, księgowy zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 67. Daczkowski Wiktor ur. 17.10.1905 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Dolnaaresztowany 16.09.1939 r. i oskarżony o pobicie Niemca, został wywieziony do Torunia, gdzie prawdopodobnie zginął w końcu 1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 182/48 z 04.03.1949.w
 68. Dankiewicz Marian ur. 14.01.1904 w pow. włocławskim, zam. Włocławek – aresztowany 12.06.1944 r. pod zarzutem działalności politycznej, został po kilkutygodniowym pobycie w więzieniu we Włocławku wywieziony do Radogoszczy, gdzie zginął podczas likwidacji więzienia 17.01.1945 r. (spalony) – zeznania zwolnionego Józefa Szczęsnego – 17.07.1944 r. wywieziono do Radogoszczy około 100 osób z tego 10 zwolniono. – Zg 155/46 z 29.10.1946.w
 69. Dąbek Jan ur. 19.11.1913 w Pikutkowie, zam. Włocławek ul. Leśna 13żołnierz (8 pułk saperów w Toruniu) zginął w czasie działań wojennych – Na 09.05.1946 r. Zg 144/49 z 17.08.1950.w
 70. Dąbrowa Wincenty Franciszek ur. 10.10.1907 zam. Włocławekżołnierz (ppor. 14 p.p.), poległ 17.09.1939 r. w Sadowie – Igor Kraiński, Pekról Jacek, 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992, s. 36.
 71. Dąbrowski Aleksander Wilhelm ur. 16.05.1911 w Suwałkach, zam. Włocławeknauczyciel Gimnazjum im. Długosza we Włocławku, aresztowany 24.10.1939 r.  został wywieziony do Rudau. Ostatnia wiadomość z 10.12.1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 236/47 z 29.09.1948.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 72. Dąbrowski Franciszek ur. 20.01.1913 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Kapitulna 40 – 16.02.1940 r. o godz. 19.00 został zastrzelony przez Niemców (świadek grabarz Obadowski Józef) – INs 175/53 z 30.01.1953.
 73. Dąbrowski Tadeusz ur. 21.01.1911 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Kapitulna 22robotnik, aresztowany wraz z bratem został rozstrzelany 16.02.1940 r. – INs 176/53 z 30.01.1953.
 74. Dembicki Franciszek ur. 21.08.1913 we Włocławku , zam. Włocławek ul. Mokra 5aresztowany przez  gestapo w 1939 r. został w  listopadzie 1939 r. aresztowany i wywieziony do Oświęcimia gdzie umiera 15.12.1940 r. – zeznania świadka, który został aresztowany razem z Dembickim i udało mu się uciec w grudniu 1939 r. z więzienia we Włocławku – Politowski Jan – Zg 316/48 z 24.11.1948.w
 75. Dębiński Leon ur. 20.10.1907 we Włocławku, zam. Włocławek – w roku 1942 wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Pracował w fabryce amunicji w miejscowości Lubeck został w roku 1944 aresztowany przez gestapo i wywieziony w nieznanym kierunku – Na 09.05.1946 r. Zg 63/48 z 04.03.1948.w
 76. Długokencki Zygmunt ur. 08.07.1902 w Krajczynie, zam. Włocławekżołnierz (8 Dywizjon Taborów w Lipnie) zginął pod Iłowem 17.09.1939 r. – Zg 75/49 z 31.12.1949.w
 77. Dłutek Józef (Dłubek) Władysław zam. Włocławeknauczyciel Szkoły Powszechnej we Włocławku, żołnierz (ppor. Rez. 14 p.p.)poległ 03.09.1939 r. w okolicach Mełna – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I: żołnierze września, pr. zb. pod red. Edwarda Pawłowskiego, Pruszków 1993.
 78. Dobrowolski Franciszek ur. 15.03.1901 w Dębicach, zam. Włocławekżołnierz, zginął w walkach koło Iłowa pow. Sochaczów 18.09.1939 r. (20) – Zg 8/49 z 22.01.1949.w ; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I: żołnierze września, pr. zb. pod red. Edwarda Pawłowskiego, Pruszków 1993.
 79. Dobryniecki Ryszard zam. Włocławek – aresztowany 16.04.1942 r. za działalność w Związku Jaszczurczym Ekspozytura „Z” Zachód ośrodek we Włocławku, 30.10.1942 r. skazany przez Sąd Wojenny Rzeszy na karę śmierci, którą wykonano 09.01.1945 r. – Bogdan Chrzanowski, Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu 1939-1947, Toruń 1997, s. 45, 54, 56, 136.
 80. Doliński Tadeusz ur. 29.08.1912 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Toruńska 101 – żołnierz (14 p.p.) zginął w czasie działań wojennych 14.09.1939 r. – Zg 163/47 z 26.05.1947.w
 81. Domanowski Jan ur. 31.08.1900 we Włocławku, zam. Włocławeknauczyciel Szkoły Powszechnej Nr 3 we Włocławku, aresztowany 22.10.1939 r. (23-24)   i wywieziony do Rudau – Na 10.05.1946 r. Zg 88/47 z 16.12.1947.w ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8. ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 82. Domański Władysław ur. 03.02.1914 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Sportowa 5 – żołnierz (14 p.p.), zginął 27.09.1939 r. w obronie Warszawy – Zg 255/47 z 17.10.1947.w
 83. Dombrowski Michał ur. 1910 we Włocławku, zam. Włocławekżołnierz (14 p.p.), zginął w walkach pod Kutnem 15.09.1939 r. – Zg 30/48 z 16.09.1948.w
 84. Dombrzalski Zenon zam. Włocławek – aresztowany i wywieziony do Mauthausen, gdzie zginął we wrześniu 1940 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 188 z 12.09.1945, s. 4.
 85. Domżał Marek ur. 23.04.1918 w Łaniętach pow. Kutnowski, zam. Włocławek ul. Dziewińska 38 – w 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie w grudniu 1942 r. został aresztowany. 31.03.1943 r. powieszony w Neumunsther – Zg 273/48 z 20.10.1948.w
 86. Drzewiecki Jan ur. 06.08.1900 we wsi Zduny gm. Bąków pow. Łowicz, zam. Włocławek  – nauczyciel Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, aresztowany 24.10.1939 r. i wywieziony do Rudau – Na grudzień 1939 r. – Zg 62/46 z 10.12.1946.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 87. Ducheński Ludwik ur. 27.07.1904 w Szczkówku pow. kolski, zam. Włocławekżołnierz WP, brał udział w walkach na Wybrzeżu, obronie Helu – Na 09.05.1946 r. INs 1037/62 z 28.02.1963.
 88. Duczmal Ignacy ur. 23.01.1903 w Jankowie Zaleśnym pow. Ostrów Wielkopolski, zam. Włocławek ul. Łaziennanauczyciel Gimnazjum im. Długosza we Włocławku, aresztowany 23.10.1939 r. wywieziony do Rudau. Od 15.12.1939 r. brak informacji – Na 09.05.1946 r. Zg 12/50 z 13.09.1950.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 89. Dudziński Romuald ur. 17.12.1916 , zam. Włocławek ul. Długa 25 – spawacz, ślusarz, żołnierz (14 p.p.) zginął w okolicach Jabłonowa 01.09.1939 r. – Zg 136/47 z 29.07.1947.w
 90. Durniat Jan ur. 06.01.1902 we wsi Kujawka, zam. Włocławek-Grzywno – prawdopodobnie aresztowany w październiku 1939 r. lub w czasie likwidacji Grzywna 01.12.1939 r. – Na 09.05.1946 r. INs 1007/59 z 22.04.1960.
 91. Duszyński Jan zam. Włocławek – aresztowany 18.04.1942 r. za działalność w Związku Jaszczurczym Ekspozytura „Z” Zachód ośrodek we Włocławku, 30.10.1942 r. skazany przez Sąd Wojenny Rzeszy na karę śmierci, którą wykonano 09.01.1945 r. – Bogdan Chrzanowski, Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu 1939-1947, Toruń 1997, s. 45, 54, 56, 136.
 92. Englert Józef zam. Włocławeklekarz, aresztowany prawdopodobnie w 1944 r. został wywieziony do Radogoszczy, gdzie zginął w trakcie likwidacji więzienia 17.01.1945 r. – Jan Wypijewski, Wspomnienia 1939-1945, Włocławek 1997, s. 56.
 93. Faber Błażej Jan ur. 03.02.1890 we Włocławku, zam. Włocławekaresztowany 28.06.1942 r. za działalność polityczną, został skazany przez Sąd we Włocławku na karę śmierci. (aresztowany przez gestapowca Francka) Rozstrzelany we Włocławku 17.02.1943 r. i pochowany na cmentarzu żydowskim – Zg 186/48 z 16.07.1948.w ; Wiadomości Włocławskie, Nr 64 z 12.04.1945, s. 4.
 94. Fabiszewska Jadwiga zam. Włocławekkierowniczka Włocławskiego Towarzystwa Wspomagania Biednych – zamordowana w sierpniu 1942 r. – Gazeta Kujawska, Nr 83 z 09.04.1946, s. 4.
 95. Fijałkowski Franciszek ur. 11.06.1904 w Wólce Paruszewskiej, zam. Włocławek ul. Dziewińska 3 – żołnierz (30 Baon Sanitarny), zginął w Puszczy Kampinowskiej 30.09.1939 r. podczas niemieckich bombardowań – Zg 275/47 z 17.07.1948.w
 96. Filipiak Maria zam. Włocławek – w czasie okupacji przebywał wraz z mężem w Warszawie, gdzie zginęła 16.09.1944 r. w czasie powstania warszawskiego – Wiadomości Włocławskie, Nr 58 z 05.04.1945, s. 3. ; Wiadomości Włocławskie, Nr 190 z 14.09.1945, s. 4.
 97. Filipiak Wacław zam. Włocławek – znany w okresie przedwojennym we Włocławku lekarz diagnosta, w czasie okupacji przebywał w Warszawie, gdzie zginął 16.09.1944 r. w czasie powstania warszawskiego – Wiadomości Włocławskie, Nr 58 z 05.04.1945, s. 3. ; Wiadomości Włocławskie, Nr 190 z 14.09.1945, s. 4.
 98. Fiłatow Mikołaj ur. 30.06.1912 we Włocławku, zam. Włocławek ul. 3-go Maja 11 – wyjechał w czasie okupacji do Warszawy, zginął w powstaniu warszawskim – Na 09.05.1946 r. INs 801/53 z 13.04.1954.
 99. Finkeldej Serwacy ur. 13.05.1905 we Włocławku, zam. Włocławekzawodowy podoficer WP (plutonowy 14 p.p.) zginął 18.09.1939 r. we  wsi Stroniewice gmina Dąbkowice, pow. łowicki (13.09.1939 r. w Bielawach) – Zg 27/47 z 17.03.1947.w ; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I: żołnierze września, pr. zb. pod red. Edwarda Pawłowskiego, Pruszków 1993.
 100. Fleischman Jan Alfred ur. 20.04.1893. w Pilznie, zam. Włocławek ul. Jagiellońska 11kapitan WP (14 p.p.), zginął 17.09.1939 r. w czasie walk pod Sochaczewem (pod wsią Witowice lub Przesławice) – Zg 7/46 z 08.03.1946.w ; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I: żołnierze września, pr. zb. pod red. Edwarda Pawłowskiego, Pruszków 1993.
 101. Frankiewicz Konrad ur. 19.02.1899 w Kruszynie, zam. Włocławek ul. Żytnia 102żołnierz, sierżant służby czynnej (14 p.p.), zginął pod Iłowem 11.09.1939 r. – Zg 165/48 z 06.10.1948.w ; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I: żołnierze września, pr. zb. pod red. Edwarda Pawłowskiego, Pruszków 1993.
 102. Gąszczyński Józef Jerzy ur. 10.03.1906 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Legionów 16/18 – nauczyciel Szkoły Powszechnej we Włocławku, aresztowany 26.10.1939 r. i wywieziony do Rudau – ostatnia wiadomość z 08.12.1939 r. – Na 31.12.1939 r. – Zg 71/46 z 10.11.1946.w ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8. ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 103. Gembczyński Władysław ur. 06.01.1888 w Przysuszy pow. Opoczno, zam. Włocławek ul. Wiejska 18 – za pobicie miejscowych Niemców został aresztowany we wrześniu 1939 r. i wywieziony w grudniu 1939 r. do Inowrocławia, gdzie prawdopodobnie został zamordowany. Ostatnia wiadomość z grudnia 1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 97/48 z 21.02.1949.w
 104. Giętka Zygmunt ur. 18.09.1908 w Dziankowie, zam. Włocławek ul. Dziewińska – nauczyciel, zamordowany w Królewcu 12.10.1942 r. – zeznanie Jadwigi Bielickiej – siostry żony Zygmunta Giętki , która widziała obwieszczenie o rozstrzelaniu jej męża i szwagra. – Zg 50/46 z 29.04.1946.w
 105. Giziński Antoni Stanisław ur. 10.03.1911 we wsi Łukomie pow. rypiński, zam. Włocławek ul. Pierackiego 12 – urzędnik Banku Polskiego Oddział Włocławek, żołnierz (ppor. 14 p.p.), zginął pod Mełnem 02.09.1939 r. – Zg 83/47 z 17.06.1947.w ; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I: żołnierze września, pr. zb. pod red. Edwarda Pawłowskiego, Pruszków 1993.
 106. Gizowski Franciszek ur. 27.05.1916 w Lubrańczyku gmina Lubraniec, zam. Włocławek ul. Dobiegniewska 31 – żołnierz (63 p.p.) poległ 05.09.1939 r. pod Mełnem – Zg 70/46 z 26.06.1946.w
 107. Gładysiak Feliks ur. 05.05.1897 w Łaniętach pow. kutnowski, zam. Włocławek – aresztowany 15.07.1944 r. prawdopodobnie za działalność polityczną został osadzony w więzieniu w Radogoszczy, gdzie zginął 24.10.1944 r. – Zg 64/46 z 04.06.1946.w
 108. Głowacki Stefan ur. 02.03.1907 , zam. Włocławek – wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec Dabitz w Westfalii, gdzie zginął 12.03.1945 r. – INs 329/55
 109. Główczyński Jan Witold Zbigniew zam. Włocławek – wychowanek GZK, student Politechniki Warszawskiej, podchorąży WP, ukrywał się w Warszawie, gdzie umiera tragicznie 09.10.1944 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 123 z 27.06.1945, s. 4.
 110. Gołembiowski Jan zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 11.06.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 241.
 111. Gołębiewski Anzelm ur. 22.04.1913 w Zazamczu, zam. Włocławek – żołnierz (14 p.p.), zginął pod Warszawą 29.09.1939 r. – Zg 112/49 z 25.04.1950.w
 112. Gołębiewski Bronisław ur. 01.04.1911 w Łanieszczyźnie, zam. Włocławek – na wiosnę 1942 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec gdzie w końcu 1944 r. w czasie ucieczki z obozu został zastrzelony – Na 16.10.1944 r. Zg 62/48 z 17.03.1948.w
 113. Gołębiewski Feliks ur. 30.08.1908 w Izbicy Kujawskiej, zam. Włocławek ul. Wilcza 16 – żołnierz (14 p.p.), zginął nad Bzurą 14.09.1939 r. – Zg 103/49 z 24.08.1949.w
 114. Gontarski Teodor ur. 03.01.1889 we Włocławku, zam. Włocławekkasjer na stacji towarowej we Włocławku. W październiku 1939 r. został aresztowany i wywieziony do obozu Rudau – Na 09.05.1946 r. Zg 246/46 z 31.07.1947.w
 115. Gostyński Walenty zam. Włocławekpracownik samorządowy miasta Włocławek, odźwierny zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 116. Górecki Alojzy ur. 26.03.1898 w Dąbrówce pow. Starogard, zam. Włocławek ul. Pierackiego 25policjant, aresztowany 24.11.1939 r. i wywieziony do obozu Stutthof. W dniu 12.07.1940 r. umiera (zawiadomienie komendanta obozu z 21.07.1940 r.) – Zg 30/50 z 19.04.1950.w
 117. Górecki Jan ur. 25.06.1914 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz (kpr. 14 p.p.), zginął w Laskach pod Warszawą 20.09.1939 r. – Zg 53/50 z 30.09.1950.w ; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I: żołnierze września, pr. zb. pod red. Edwarda Pawłowskiego, Pruszków 1993.
 118. Górnikiewicz Feliks ur. 16.05.1904 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Bukowa 1 – pracownik umysłowy, aresztowany w 1940 r. został wywieziony do obozu w Zwickau gdzie zmarł 08.03.1942 r. (zawiadomienie) – INs 1232/54 z 30.11.1954.
 119. Górnikiewicz Lucjan Prosper ur. 25.06.1902 we Włocławku, zam. Włocławek – przebywał w czasie okupacji w Warszawie, gdzie został aresztowany 25.05.1940 r. i rozstrzelany w Palmirach 20.06.1940 r. – zg 1/50 z 18.01.1950.w ; Gazeta Kujawska nr 138 z 20.06.1946, s. 4.
 120. Górska Feliksa zam. Włocławek – Zg 336/47 z 25.02.1947.w
 121. Górski Franciszek zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 19.11.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 292.
 122. Górski Józef zam. Włocławek – Zg 336/47 z 25.02.1947.w
 123. Górzyński Eugeniusz ur. 1909 , zam. Włocławek – zginął w Warszawie w czasie  powstania warszawskiego – INs 1087/58.
 124. Grabowski Jan ur. 02.06.1910 w Żydowie , zam. Włocławek – wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec Hanower, gdzie umiera 01.11.1942 r. Na 09.05.1946 r. – INs 795/56 z 10.07.1957.
 125. Gradowski Józef ur. 05.11.1909 we Włocławku, zam. Włocławek – aresztowany w listopadzie 1939 r. został rozstrzelany w lesie na Pinczacie. Rozpoznany podczas ekshumacji jesienią 1945 r. – Na 30.11.1939 r. INs 7667-8/63.
 126. Gradowski Kazimierz ur. 06.07.1918 we Włocławku, zam. Włocławek – aresztowany w listopadzie 1939 r. został rozstrzelany w lesie na Pinczacie. Rozpoznany podczas ekshumacji jesienią 1945 r. – Na 30.11.1939 r. INs 7667-8/63.
 127. Grekowicz Antoni Franciszek ur. 04.06.1899 w Rzadkiej Woli gm. Falborz, zam. Włocławek – zginął w obozie koncentracyjny w Mauthausen-Gusen 09.01.1945 r. – Zg 59/46 z 03.06.1946.w
 128.  Groblewski Władysław ur. 27.05.1911 w Ostrowitem pow. lipnowski, zam. Włocławek ul. Niecała 3 – robotnik, żołnierz (31 pułk artylerii lekkiej) przebywał w niewoli niemieckiej gdzie zginął – Na 09.05.1946 r. Zg 75/48 z 29.01.1949.w
 129. Grochowski Stanisław ur. 12.11.1904 we wsi Kąkowa Wola gmina Pyszkowo, zam. Włocławek – aresztowany w 1941 r. za nielegalny ubój świń został skazany przez Sąd we Włocławku w dniu 18.06.1941 r. na karę śmierci. Stracony w Poznaniu 05.08.1941 r. – Zg 166/47 z 05.08.1947.w ; Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 261.
 130. Grodzicki Artur zam. Włocławek – składacz w drukarni, zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 83 z 09.04.1946, s. 4.
 131. Gromadzki Józef ur. 19.01.1908 w Ossowie, zam. Włocławek ul. Wolność 42 – robotnik, aresztowany przez gestapo został wywieziony do obozu Gross-Rosen gdzie zginął jesienią 1944 r. – Na 09.05.1946 r. INs 617/54 z 16.11.1954.
 132. Grzegorzewski Adam ur. 05.09.1882 w Wieszczycach gmina Kutno, zam. Włocławek ul. Kujawska 32 – robotnik, w 1944 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec – Bawaria gdzie ginie 25.12.1944 r. – INs 381/53 z 13.03.1953.
 133. Grzybowski Leon zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 16.04.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 224.
 134. Grzymała Edward ks. ur. 29.09.1906, zam. Włocławek – nauczyciel, prefekt Państwowego Gimnazjum Mechanicznego we Włocławku, aresztowany przez gestapo 26.08.1940 r. został wywieziony do obozu przejściowego w Szczeglinie, a następnie do Sachsenchausen-Oranienburg i Dachau. Zginął w transporcie inwalidzkim 10.08.1942  r.  – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 135. Guzenda Karol Zygmunt ks. , zam. Włocławek – nauczyciel, prefekt w Szkołach Powszechnych we Włocławku, aresztowany 21.10.1939 r. został wywieziony do Rudau, a następnie do Gross-Mischen gdzie prawdopodobnie zginął w 1940 r. – Życie Włocławka, Nr 30 z 29.07.1971, s. 5.
 136. Habasiński Edward ur. 22.07.1911 w Syracuse USA, zam. Włocławek – aresztowany i wywieziony do obozu w Inowrocławiu, gdzie został rozstrzelany 27.08.1941 r. – Zg 273/47 z 21.10.1947.w
 137. Hajnowski Wacław Wiktor ur. 23.08.1889 w Rudzie Kościelnej pow. opatowski, zam. Włocławek – 04.05.1940 r. został aresztowany i wywieziony do Dachau, Mauthausen-Gusen (nr 9290), gdzie umiera 29.08.1940 r. (przysłano prochy) – INs 865/60 z 17.08.1961.
 138. Hattman Elżbieta Florentyna ur. 13.01.1912 we Włocławku, zam. Włocławek – zabita w czasie działań wojennych w okolicach Piły w styczniu 1945 r. – Zg 234/46 z 30.12.1946.w
 139. Hek Władysław ur. 01.04.1905 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Przedmiejska 10 – wywieziony na roboty przymusowe pod koniec 1939 r.. W 1944 r. został aresztowany w miejscowości Kil i osadzony w Mauthausen, gdzie zmarł 25.04.1945 r. – Zg 118/48 z 31.07.1948.w
 140. Herlen Józef Antoni ur. 15.03.1920 , zam. Włocławekżołnierz WP, zginął pod wsią Łomianki w okolicach Warszawy 22.09.1939 r. – INs 211/58.
 141.     Hettel Kazimierz ur. 11.02.1907 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Dojazdowa 15 żołnierz (14 p.p.)  dostał się do niewoli niemieckiej Stalag VI A, gdzie w 1941 r. został aresztowany i prawdopodobnie zamordowany – Zg 22/50 z 17.11.1950.w
 142. Hettel Leon ur. 19.11.1910 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Pusta 9żołnierz zginął we wrześniu 1939 r. (ktoś widział go zabitego na włocławskim moście).               Na 10.05.1946 r. Zg 66/50 z 28.05.1951.w
 143. Hofmański Bernard zam. Włocławek – aresztowany 16.04.1942 r. za działalność w Związku Jaszczurczym Ekspozytura „Z” Zachód ośrodek we Włocławku, 30.10.1942 r. skazany przez Sąd Wojenny Rzeszy na karę śmierci, którą wykonano 09.01.1945 r. – Bogdan Chrzanowski, Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu 1939-1947, Toruń 1997, s. 45, 54, 56, 136.
 144. Hubert Wiktor zam. Włocławek – zecer, aresztowany i wywieziony do więzienia w Monachium, gdzie został zamordowany – Wiadomości Włocławskie, Nr 9 z 03 / 04.02.1945, s. 4.
 145. Hupało Wasyl ur. 11.02.1902 w Turence pow. żółkiewski, zam. Włocławek – pracownik Elektrowni Kujawskiej, żołnierz zginął w czasie działań wojennych – Na 09.05.1946 r. Zg 49/48 z 29.09.1948.w
 146. Hyrzewski Franciszek ur. 01.01.1896 w Rdutowie pow. kolski, zam. Włocławekrobotnik, wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, aresztowany 06.06.1944 r. został stracony w kwietniu 1945 r. w okolicach Bremen – Na 08.05.1945 r. Zg 175/47 z 28.05.1947.w
 147. Iwański Franciszek zam. Włocławekżołnierz (por. 14 p.p.) zmarł w niewoli niemieckiej – Igor Kraiński, Pekról Jacek, 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992, s. 37.
 148. Jabłoński Michał ur. 29.09.2904 w Bocianach pow. kutnowski, zam. Włocławek żołnierz (37 p.p.),  zginął 25.09.1939 r. w obronie Warszawy – Zg 256/47 z 17.07.1948.w
 149. Jakubowski Wacław ur. 20.05.1889 w majątku Broniec Górny ziemia lubelska, zam. Włocławek ul. Starodębska 39 m 5dyrektor Fabryki „Społem” – wyjechał z miasta 07.09.1939 r. i udał się wozem konnym w kierunku Warszawy – został zabity od kuli karabinu maszynowego w miejscowości Błonie pow. warszawski 10.09.1939 r. – Zg 84/46 z 15.06.1946.w
 150. Jałoszyński Eugeniusz Andrzej ur. 30.12.1901 we Włocławku, zam. Włocławek – wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Ginie 15.04.1945 r. w czasie nalotów alianckich w Bawarii – Zg 53/48 z 28.04.1948.w
 151. Janaszek Władysław ur. 18.08.1907 , zam. Włocławek – woźny w Banku Polskim, żołnierz (14 p.p.) dostał się do niewoli Stalag II B i Duderstadt,  gdzie został aresztowany w 1942 r. i zabity – Zg 159/48 z 211.02.1949.w
 152. Janiszewski Jerzy ur. 22.02.1921 we Włocławku, zam. Włocławek ul. 3-go Maja 16robotnik, w kwietniu 1941 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec Neuenhagen koło Berlina – Na 09.05.1947 r. Zg 275/48 z 26.08.1949.w
 153. Jankowski Antoni ks. ur. 17.12.1909 w Kole, zam. Włocławek – nauczyciel, prefekt Szkoły Powszechnej Nr 1 we Włocławku, aresztowany 21.10.1939 r. został wywieziony do Rudau, a po 3 tygodniach do obozu Grossmischen koło Królewca, gdzie zginął w
  1940 r. – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 154. Jankowski Józef Stanisław ur. 15.11.1907 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno 253a – wysiedlony 09.12.1939 r. do Mińska Mazowieckiego i wywieziony na roboty przymusowe do Prus Wschodnich gdzie zginął 24.12.1944 r. – Zg 334/47 z 21.01.1948.w
 155. Jankowski Wincenty zam. Włocławekskładacz w drukarni, zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 83 z 09.04.1946, s. 4.
 156. Janowski Antoni ur. 10.12.1896 we Włocławku, zam. Włocławek – w 1941 r. aresztowany za kolportaż gazetek . Przebywał w Sieradzu, Radogoszczy, a od roku 1942 Gross-Rosen. Od 08.02.1945 r. Roza w Turyngii, gdzie zginął 08.04.1945 r. – INs 72/61 z 30.01.1961.
 157. Januszak vel Janaszak Franciszek ur. w 1900 , zam. Włocławekżołnierz, brał udział w działaniach wojennych. Dostał się do niewoli i pracował w Niemczech w Molzow Meklenburgia gdzie zostaje zabity 02.05.1945 r. – Zg 18/47 z 01.04.1947.w
 158. Jaranowski Michał ur. 16.09.1904 w Bobrownikach pow. lipnowski, zam. Włocławekżołnierz (63 p.p.), przebywał w niewoli. Zginął w obozie Bruhl Koln pod koniec wojny – Na maj 1945 r. Zg 153/47 z 21.05.1948.w
 159. Jarzębiński Czesław ur. 13.07.1914 zam. Włocławek-Grzywno – zamordowany 01.12.1939 r. w czasie likwidacji Grzywna – Zg 141/46 z 27.08.1946.w
 160. Jarzębowski Antoni ur. 11.06.1888 w Sobieli, zam. Włocławekogrodnik, komendant obrony przeciwlotniczej w dzielnicy Papieżka, aresztowany  21.10.1939 r. został wywieziony wraz z  nauczycielami  do Rudau – na 09.05.1946 r. INs 991/65 z 16.05.1966. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 161. Jarzębowski Mieczysław ur. 21.02.1916 we Włocławku, zam. Włocławekogrodnik, żołnierz (14 p.p.), zginął w walkach pod Mełnem 03.09.1939 r. – INs 1051/66 z 09.12.1966.
 162. Jasiewicz Tadeusz ur. 16.10.1887 w Rożnicy pow. Jędrzejowski, zam. Włocławek – aresztowany na początku maja 1940 r. został wywieziony do Oświęcimia, gdzie zginął 01.05.1942 r. – Zg 290/48 z 09.11.1948.w
 163. Jaszczak Walery ur. 01.01.1905 we wsi Czerwieś pow. włocławski, zam. Włocławek ul. Kopernika 89żołnierz, sierżant (14 p.p.) ranny w czasie działań wojennych 23.09.1939 r. – zmarł 13.01.1941 r. (w szpitalu pomocniczym w Ostrzeszowie – pismo kierownika szpitala) – Zg 58/46.w
 164. Jatczak Leon ur. 24.09.1898 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Św. Antoniego 6introligator, aresztowany w 1941 r. został przewieziony do Radogoszczy, gdzie zmarł 07.03.1943 r. (akt zgonu 1878/48/43) – INs 556/70 z 09.09.1970.
 165. Jeszke Józef ur. 30.08.1899 we Włocławku, zam. Włocławekżołnierz (14 p.p.), zginął w walkach w okolicy puszczy kampinoskiej około 17.09.1939 r. – Zg 18/49 z 22.01.1949.w
 166. Jońca Józef ur. 09.03.1906 w Wiązownicy koło Sandomierza, zam. Włocławeknauczyciel Szkoły Powszechnej Nr 7 we Włocławku, aresztowany 26.10.1939 r. został wywieziony do Rudau – Na 09.05.1946 r. Zg 39/47 z 10.12.1947.w
 167. Józefczak Zygmunt zam. Włocławekmistrz stolarski, aresztowany i wywieziony do obozu Murau, gdzie został zamordowany 06.03.1944 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 3 z 06.03.1945, s. 4.
 168. Jóźwiak Antoni ur. 15.07.1894 we wsi Bilawy, zam. Włocławek ul. Węglowa 23robotnik, przebywał w obozie Dachau gdzie zginął 15.05.1941 r. – Zg 285/47 z 17.07.1947.w
 169. Jóźwiak Henryk Bolesław ur. 15.06.1923 we Włocławku, zam. Włocławek – w 1942 r. wyjechał dobrowolnie na roboty przymusowe do Prus Wschodnich, a następnie do Szczecina – Na 09.05.1946 r. INs 702/76 z 21.12.1976.
 170. Jóźwiak Stanisława ur. 20.04.1920 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Królewiecka 13 – przebywała w 1940 r. w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Mąż Jóżwiak Roman został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec okolice Hamburga i zaginął – Zg 264/47 z 27.11.1947.w
 171. Jurga Stefania zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 12.09.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 273.
 172. Kacperski Władysław ur. 07.05.1914 , zam. Włocławek ul. Cyganka 8 – aresztowany w 1941 r. został wywieziony do obozu w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie umiera 27.01.1942 r. (zawiadomienie niemieckie) – Zg 51/50 z 31.10.1950.w
 173. Kacprzak Feliks ur. 15.05.1914 we wsi Zawada pow. gostyniński, zam. Włocławekżołnierz (8 pułk saperów), zginął w czasie działań wojennych pod Warszawą 10.09.1939 r. – Zg 209/47 z 28.05.1948.w
 174. Kacprzak Franciszek ur. 01.04.1901 w Ciechocinku, zam. Włocławekżołnierz (14 p.p.),  zginął w czasie działań wojennych – Na 09.05.1946 r. Zg 292/48 z 26.08.1949.w
 175. Kaczmarek Stanisław zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 04.02.1942 r. – Cz. Łuczak , Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu. Poznań 1989, s. 326
 176. Kaczorowski Jan ur. 09.11.1891 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Wolność 4, po wysiedleniu Kowal ul. Piotra Tylickiego 49 – aresztowany 04.06.1940 r. został osadzony w więzieniuwe Włocławku, a następnie wywieziony do Radogoszczy, gdzie ginie 15.02.1942 r. – Zg 18/51 z 20.04.1951.w
 177. Kalembryk Katarzyna ur. 03.07.1905 w Głodowie pow. lipnowski, zam. Włocławek ul. Cyganka 20 – za pobicie Niemki aresztowana i skazana na karę śmierci, którą to karę wykonano w Poznaniu 26.08.1941 r. – Zg 42/50 z 30.06.1950. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 268.
 178. Kalwasiński Wiktor ur. 04.03.1898 w Złotoryi pow. toruński, zam. Włocławek ul. Projektowana 10 (Zazamcze) – wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie umiera pod koniec wojny – Na 10.05.1948 r. Zg 34/51 z 24.12.1951.w
 179. Kamiński Józef ur. 27.12.1910 w Suchożebrach, zam. Włocławekkupiec, w czasie okupacji ukrywał się. Został aresztowany w 1944 r. i wywieziony do Mauthausen-Gusen, gdzie zginął w lutym 1945 r. – INs 1255/52 z 28.11.1952.
 180. Kamiński Wincenty ur. 17.04.1891 w Warszawie, zam. Włocławek – przebywał w przytułku dla umysłowo chorych na ul. Nowomiejskiej. Rozpoznany w czasie ekshumacji zbiorowej mogiły na cmentarzu (18 osób – nie miał jednej nogi) – Zg 177/46 z 28.09.1946.w
 181. Kamiński Władysław ur. 19.01.1910 , zam. Włocławek – w 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec Szlezwik-Holsztyn, skąd w sierpniu 1941 r. został przywieziony do Włocławka i wyrokiem sądu skazany na karę śmierci, która została wykonana w Poznaniu 19.11.1941 r.– INs 125/55 ; Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 292.
 182. Kapuściński Leon ur. 08.02.1910 w Aleksandrowie Kujawskim pow. nieszawski, zam. Włocławekżołnierz brał udział w działaniach wojennych, dostał się do niewoli. Przebywał w Stalagu I B 69686, został zabity podczas bombardowania alianckiego 27.01.1945 r. i pochowany w Niemczech – Zg 232/46 z 03.12.1946.w
 183. Karabnik Franciszek ur. 15.10.1915 w Jarosławiu, zam. Włocławekżołnierz,  (ppor. 14 p.p.), zginął 17.09.1939 r. pod Iłowem pow. sochaczewski – Na 30.09.1939 r. Zg 188/48 z 19.02.1949.w ; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I: żołnierze września, pr. zb. pod red. Edwarda Pawłowskiego, Pruszków 1993.
 184. Karasiewicz Henryk ur. 1913, zam. Włocławekżołnierz (por. 14 p.p.), poległ 16.09.1939 r. w Strugienicach – Igor Kraiński, Pekról Jacek, 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992, s. 37.
 185. Karasińska Zofia ur. 24.12.1906 gmina Tuliszkowo pow. koniński, zam. Włocławek ul. Pusta 1 – wyjechała do męża przebywającego na robotach przymusowych i podczas działań wojennych w kwietniu 1945 r.  w miejscowości Kossenblatt została ciężko ranna. W wyniku odniesionych ran zmarła 20.04.1945 r. – Zg 94/46 z 02.07.1946.w
 186. Karolczak Michał ur. 14.09.1906 w Wójcinie, zam. Włocławek ul. Słonecznarobotnik, aresztowany pod koniec 1939 r. lub na poczatku 1940 r. za ppotajemny ubój świń (kilka osób skazanych na karę śmierci, którą wykonano na cmentarzu żydowskim), został ciężko pobity i zastrzelony na podwórzu fabryki Keramos 18.01.1940 r. ul. Rolnicza– Zg 122/48 z 26.05.1948.w
 187. Kaszubski Jan ur. 08.04.1907 w Przerytce gmina Dobiegniewo, zam. Włocławekrobotnik rolny, żołnierz (14 p.p.) dostał się do niewoli przebywał w Niemczech. Tam aresztowany i skazany na karę śmierci, którą wykonano w obozie Blechhammer 26.05.1943 r. (zawiadomienie niemieckie) – Zg 25/50 z 17.04.1950.w
 188. Kaszyński Józef zam. Włocławeknauczyciel, kierownik warsztatów Państwowego Gimnazjum Mechanicznego we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. (zabrany z domu) został wywieziony do Rudau II. Ostatnia wiadomość z 01.12.1939 r. – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 30 z 29.07.1971, s. 5.
 189. Katafiasz Walenty zam. Włocławek ul. Pusta 54wożny sądowy, aresztowany za odmowę podpisania volkslisty, został zamordowany w obozie w Chojnicach – Wiadomości Włocławskie, Nr 23 z 20.02.1945, s. 4.
 190. Kawalec Henryk ur. 16.01.1894 w Kościelcu pow. kolski, zam. Włocławek ul. Słowackiego 7/1nauczyciel Gimnazjum Kupieckiego we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. został wywieziony do Rudau – Na 09.05.1946 r. Zg 76/49 z 31.12.1949.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 191. Kawalec Stanisława zam. Włocławek – porażona prądem w trakcie niemieckiego bombardowania Włocławka w dniu 05.09.1939 r. umiera – Irena Kamińska, Włocławek w pierwszym okresie okupacji, [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 14/2000, s. 280.
 192. Kawczyński Michał ur. 24.09.1887 w Kłóbce, zam. Włocławek robotnik Włocławskiej Celulozy w lipcu 1941 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec gdzie ginie w miejscowości Mehlteuer 04.03.1942 r. – INs 272/76z 29.03.1976.
 193. Kempiński Franciszek zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 24.06.1942 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 368. ; Gazeta Kujawska, Nr 99 z 11.04.1948, s. 6.
 194. Kędzierski Jan ur. 08.03.1900 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Wiejska 21/2policjant, zginął na terenie wsi Marianów pow. brzeziński w połowie września 1939 r. (pismo Niemieckiego CK z 11.12.1940 r.) – Zg 249/47 z 17.10.1947.w
 195. Kędzierzawski Antoni , zam. Włocławeknauczyciel Szkoły Powszechnej Nr 1 we Włocławku, aresztowany 23-24.10.1939 r. został wywieziony do Rudau – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8.
 196. Kępczyński Marian ur. 05.12.1897 we wsi Ksawery pow. rypiński, zam. Włocławeknauczyciel Szkoły Powszechnej we Włocławku, aresztowany 24.10.1939 r. został wywieziony do Rudau – Na 10.05.1946 r. Zg 84/47 z 10.12.1947.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 197. Kiedrzyński Andrzej Stanisław zam. Włocławek – w czasie okupacji aresztowany i osadzony na Pawiaku, skąd 30.07.1944 r. został wywieziony do Gross-Rosen – Wiadomości Włocławskie, Nr 82 z  05/06.05.1945, s. 4. ; Regina Domańska, Pawiak więzienie gestapo. Kronika 1939-1944, s. 489.
 198. Kielak Leon zam. Włocławektechnik instalacji sanitarnych, pracownik firmy „Łącznik” we Włocławku, przebywał w Warszawie, gdzie został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Rozstrzelany w egzekucji ulicznej 26.10.1943 r. – R. Domańska, Pawiak. Więzienie gestapo, Warszawa 1978, s. 365-366. ; Gazeta Kujawska, Nr 139 z 21.06.1946, s. 3.
 199. Kiermasz Kazimierz ur. 08.02.1901 we Włocławku , zam. Włocławekpracownik samorządowy miasta Włocławek, budowniczy, żołnierz zginął w walkach o twierdzę Modlin 26.09.1939 r., tam pochowany – INs 131/56 z 19.03.1956. ; Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 200. Klepaczewski Ludwik ks. – nauczyciel, prefekt w Szkołach Powszechnych i w Szkole Dokształcającej Męskiej we Włocławku, aresztowany 21.10.1939 r. został wywieziony do Rudau, a następnie do Gross-Mischen, gdzie zginął prawdopodobnie w 1940 r. – Życie Włocławka, Nr 30 z 29.07.1971, s. 5.
 201. Klus Stanisław ur. 04.08.1895 w Łukowie pow. Lubaczów, zam. Włocławek ul. Żytnia 80pracownik Magistratu – aresztowany 06.06.1944 r. na ul. Karnkowskiego, po wyjściu z pracy. Przebywał przez trzy tygodnie w więzieniu we Włocławku, następnie przewieziony do Radogoszczy skąd w październiku 1944 r. został wywieziony do Mauthausen, gdzie zginął 13.12.1944 r. (ostatni list z grudnia 1944 r.) – Zg 20/46 z 13.03.1946.w
 202. Kłosiński Stanisław ur. 02.05.1897 w Wistce Szlacheckiej, zam. Włocławek ul. Płocka 127 – 27.04.1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie w 1944 r. został aresztowany – Na 09.05.1946 r. INs 1575/53 z 13.04.1954.
 203. Kmieciak Stanisław ur. 08.04.1914 we Włocławku, zam. Włocławekżołnierz WP zaginął w czasie działań wojennych – Na 09.05.1946 r. INs 943/54 z 28.03.1955.
 204. Kołakowska Stefania ur. 28.10.1894 w Żyrardowie, zam. Włocławek ul. Kapitulna 30 – wysiedlona w 1940 r. z Włocławka do kolonii Wacławowo gm. Korabieniec pow. skierniewicki, została aresztowana 04.11.1944 r. i osadzona w więzieniu w Skierniewicach, a następnie przewieziona do Łodzi, gdzie prawdopodobnie zginęła na początku stycznia 1945 r. – Zg 106/46 z 01.07.1946.w
 205. Kołakowski Zygmunt ur. 24.03.1904 w Warszawie, zam. Włocławek – aresztowany w pierwszych dniach sierpnia 1942 r. za działalność polityczną, został wywieziony do Inowrocławia, a następnie do Zwickau. W marcu 1943 r. skazany w Dreźnie na karę śmierci, którą wykonano 31.03.1943 r. – Zg 185/47 z 28.05.1947.w – oficer AK, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 11.02.1943 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 436.
 206. Kołtuniak Stanisław ur. 1904 we Włocławku zam. Włocławek – Grzywno – aresztowany podczas pacyfikacji Grzywna 01.12.1939 r. został rozstrzelany – rozpoznany w czasie ekshumacji 13.11.1945 r. – Zg 5/46 z 15.03.1946.w
 207. Konarski Władysław ur. 06.06.1904 , zam. Włocławekżołnierz, zginął w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. – INs 1685/58.
 208. Konarzewski Stanisław ur. 13.11.1890 we wsi Bronowo-Zalesie pow. płocki , zam. Włocławeknauczyciel, instruktor Państwowego Gimnazjum Mechanicznego we Włocławku aresztowany 23-24.10.1939 r. został wywieziony do Rudau II. Ostatnia wiadomość z grudnia 1939 r. Jak zeznaje uratowany świadek Latach Aleksander nauczyciel tegoż gimnazjum przetrzymywanych więźniów 15.12.1939 r. wywieziono z Rudau. – Zg 191/47 z 28.05.1948.w ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8. ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 209. Kopczyński Stanisław ur. 03.05.1900 we Włocławku, zam. Włocławek – w 1940 r. aresztowany prawdopodobnie za działalność polityczną, został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec – Na 09.05.1946 r. INs 1479/59 z 30.05.1960.
 210. Kopczyński Tadeusz zam. Włocławek, oskarżony o pobicie maską gazową Niemca Krystiana Liedke we wrześniu 1939 r. został skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 10.08.1942 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 382. ; Gazeta Kujawska, nr 99 z 11.04.1948, s. 6.
 211. Kosińska Zofia zam. Włocławek – aresztowana w 1941 r. za działalność konspiracyjną po miesięcznym pobycie w więzieniu we Włocławku została wywieziona do Inowrocławia, a na początku września 1941 r. do Zwickau. Skazana przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu 14.10.1942 r. na 5 lat obozu została umieszczona w Oświęcimiu, gdzie zginęła  – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 212. Kosińska Zofia, zam. Włocławekekspedientka w księgarni, aresztowana i wywieziona do Oświęcimia, gdzie została zamordowana – Wiadomości Włocławskie, Nr 9 z 03 / 04.02.1945, s. 4.
 213. Kosmalski Wiktor ur. 21.05.1891 w Piotrkowie Trybunalskim, zam. Włocławekadiunkt PKP, pracował w biurze. Został aresztowany 10.06.1944 r. i wywieziony do Radogoszczy, a następnie do Mauthausen-Gusen – Na 09.05.1946 r. Zg 59/47 z 10.12.1947.w
 214. Kostrzewa Szczepan ur. 18.01.1897 w Choceniu, zam. Włocławek ul. Długa 70 – wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie zginął w czasie nalotu alianckiego na miejscowość Kettwig 07.04.1945 r. – Zg 71/51 z 10.10.1951.w
 215. Kostrzewski Marian Walery ur. 14.01.1913 w Gostyninie , zam. Włocławek – ukrywał się przed wyjazdem na roboty przymusowe, brał udział w powstaniu warszawskim, po upadku którego został aresztowany i wywieziony w nieznanym kierunku – INs 781/56 z 12.04.1957.
 216. Kotarba Henryk ur. 01.01.1902 w Myszkowie pow. Zawiercie, zam. Włocławekrobotnik, aresztowany w 1940 r. został wywieziony do Mauthausen, gdzie zginął 13.07.1941 r. – INs 1857/53 z 18.12.1953.
 217. Kotowski Józef ur. 27.11.1912 we Włocławku, zam. Włocławekżołnierz dostał się do niewoli, przebywał w Hamburgu, gdzie zginął w czasie nalotu alianckiego na początku 1945 r. – Na 31.12.1946 r. Zg 204/47 z 29.05.2948.w
 218. Kowalewicz Karol Leonard ur. 19.06.1898 we wsi Jantekla, zam. Włocławek – przebywał w Warszawie, gdzie został aresztowany i rozstrzelany w Palmirach 30.08.1940 r. – INs 1134/55 z 22.11.1955. ; Regina Domańska, Pawiak więzienie gestapo. Kronika 1939-1944, Warszawa 1978, s. 89.
 219. Kowalewicz Tadeusz ur. 11.07.1877 we Włocławku, tam zamieszkały – emeryt 18.02.1942 r. wysiedlony z rodziną do Tuchowa pow. tarnowski – potem przebywał w Warszawie gdzie zginął podczas powstania warszawskiego – 31.08.1944 r. – Zg 13/46 !
 220. Kowalewski Jan ur. 14.12.1898 w Osięcinach, zam. Włocławek ul. Łęgska 54szewc, podczas wysiedlania w lutym 1940 r. stawiał czynny opór za co został aresztowany i wysłany do Oświęcimia. Ostatnia wiadomość z 1941 r. (list pożegnalny) – Na 09.05.1946 r. INs 453/52 z 04.03.1953.
 221. Kowalewski Leszek ur. 27.08.1910 we Włocławku, zam. Włocławekpor. WP w czasie okupacji przebywał w Warszawie, członek AK został aresztowany przez patrol niemiecki mając przy sobie broń. Rozstrzelany przez gestapo 31.07.1943 r. – Zg 253/46 z 23.10.1947.w
 222. Kowalski Antoni ur. 30.10.1909 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno 75murarz,  żołnierz WP zginął w czasie działań wojennych – Na 10.05.1946 r. Zg 10/51 z 31.10.1951.w
 223. Kowalski Roman ur. 28.07.1914 w Radomicach pow. lipnowski, zam. Włocławek ul. Stodólna 42żołnierz (14 p.p.), prawdopodobnie zginął 15.09.1939 r. pod Sochaczewem – Na 09.05.1946 r. Zg 218/48 z 24.06.1949.w
 224. Kowalski Walenty Antoni ur. 12.02.1911 we Włocławku, zam. Włocławekstolarz,  aresztowany 18.11.1939 r. , został wywieziony w niewiadomym kierunku – Zg 56/50 z 08.07.1951.w
 225. Kozłowski Jan ur. 02.03.1888 we Włocławku, zam. Włocławek i Marcjanna (Marianna) Kozłowska ur. 07.08.1893 w Modzerowie, zam. Włocławek (Mława ?) zostali skazani 15.08.1941 r. na karę śmierci za ciężkie zakłócenie spokoju z bronią w ręku. Wyrok wykonano 10.10.1941 r. (Sąd we Włocławku) – Zg 336/47 z 25.02.1948.w ; Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 281.
  Odpis z wyroku Sądu we Włocławku”: Józef Górski z Włocławka i Feliksa Górska z Włocławka na karę śmierci za zakłócanie spokoju z bronią w ręku, Józef Wiśniewski z Mielna pow. włocławski na karę śmierci za posiadanie broni – 15.08.1941 r. , Józef Andrzejewski z Manieczki pow. włocławski na karę śmierci za posiadanie broni – 27.08.1941 r. – wyrok wykonano 10.10.1941 r. ; Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 281.
 226. Kozłowski Jan zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 10.10.1943 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 480.
 227. Kozłowski Leon ur. 02.04.1896 we Włocławku, zam. Włocławekkupiec, żołnierz, zginął w Kutnie 06.09.1939 r. podczas bombardowania niemieckiego – Zg  46/47 z 01.04.1947.w
 228. Koźmiński Józef ur. 23.11.1913 w Chodeczku, zam. Włocławek ul. Słoneczna 25żołnierz (14 p.p.), prawdopodobnie zginął w okolicach Mełna 03.09.1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 6/50 z 21.08.1950.w
 229. Kraiński Stanisław ur. 16.10.1896 w Siniarzewie pow. aleksandrowski, zam. Włocławekpodoficer 4 pułku ułanów w Wilnie , w czasie okupacji pracował w firmie budowlanej Lenz-az. 13.06.1944 r. został aresztowany za kolportaż podziemnej prasy i osadzony w Radogoszczy, a następnie przewieziony do Mauthausen, gdzie ginie na przełomie stycznia i lutego 1945 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 219/48 z 24.06.1949.w
 230. Krawczenko Dymitr zam. Włocławek – aresztowany w 1941 r. za działalność konspiracyjną po miesięcznym pobycie w więzieniu we Włocławku został wywieziony do Inowrocławia, a na początku września 1941 r. do Zwickau, gdzie zginął – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 231. Kręcicki Aleksander zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 10.10.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 281.
 232. Kruszkiewicz Jan Andrzej ur. 17.10.1904 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Kościelna 8 – aresztowany 28.11.1940 r. został wywieziony do Rawicza, gdzie umiera 27.10.1942 r. – Zg 284/47 z 17.07.1947.w
 233. Krynicki Edward Zenon ur. 18.08.1919 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Leśna – aresztowany w październiku 1939 r. – Na 09.05.1946 r. INs 1128/59 z 10.03.1959.
 234. Krynicki Kazimierz ur. 17.02.1909 we Włocławku, zam. Włocławek – w kwietniu 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec – Hanburg, gdzie zginął w czasie alianckich nalotów w 1944 r. – Na 09.05.1946 r. INs 1127/59 z 10.03.1960.
 235. Krysiński Jan Julian ks. ur. 24.06.1896 w Warszawie, zam. Włocławeknauczyciel, prefekt Państwowego Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 236. Krzymieński Stanisław ur. 18.03.1897 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Słoneczna  3 – murarz, aresztowany w 1943 r. i stracony 23.04.1943 r.  (plakaty informacyjne) – INs 1283/52 z 02.12.1952.
 237. Krzyżańska Barbara zam. Włocławek – aresztowana w 1941 r. za działalność konspiracyjną po miesięcznym pobycie w więzieniu we Włocławku została wywieziona do Inowrocławia, a na początku września 1941 r. do Zwickau. Skazana przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu 30.09.1942 r. na 6 lat obozu została umieszczona w Oświęcimiu, gdzie zginęła – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 238. Kubala Stanisław ur. 06.04.1887 pow. ostrowski, zam. Włocławek ul. Szpichlerna 11 – przodownik policji państwowej zginął w czasie konwojowania Niemców do Berezy w dniu 03.09.1939 r. – Zg 221/47 z 29.05.1948.w
 239. Kubiak Edward ur. 12.10.1904 w Grodnie pow. kutnowski, zam. Włocławek ul. Stodólna 58 – robotnik, w 1940 r. wysłany na roboty przymusowe do Niemiec. Został aresztowany i wywieziony do obozu w Neugamme koło Hamburga gdzie został zamordoowany – Na 09.05.1946 r. Zg 335/48 z 22.08.1949.w
 240. Kudeł Tadeusz zam. Włocławek – aresztowany w 1941 r. za działalność konspiracyjną został skazany przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu na 6 lat obozu. Zginął w Zwickau – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 241. Kudliński Władysław ur. 31.03.1907 we Włocławku, zam. Włocłaawek – szofer, aresztowany 01.10.1940 r. został wywieziony do Gross-Rosen, a później do Buchenwaldu, gdzie ginie  14.06.1944 r. (powiadomienie) – Zg 72/49 z 19.07.1949.w
 242. Kujawa Antoni ur. 17.04.1897 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Cicha – właściciel „Drukarni Kujawskiej” żołnierz, oficer rezerwy WP (porucznik), dostał się do niewoli, skąd na skutek donosu miejscowych Niemców został aresztowany przez włocławskie gestapo i skazany na karę śmierci, którą wykonano w Poznaniu 16.08.1941 r. (przed wybuchem wojny bił Niemców) – Zg 223/48 z 16.09.1948.w – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 265. ; Gazeta Kujawska, Nr 206 z 11.09.1946, s. 3.
 243. Kujawa Zdzisław Stanisław (syn Antoniego Kujawy) ur. 12.04.1918 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Cicha 2 – na początku stycznia 1941 r. został zastrzelony, gdy przebywał na ulicy podczas godziny policyjnej – INs 323/57 ; Gazeta Kujawska, Nr 206 z 11.09.1946, s. 3.
 244. Kujawski Eugeniusz ur. 04.07.1894 w Płońsku, zam. Włocławek ul. Grodzka 39 – Komendant Obrony Przeciwlotniczej Włocławka aresztowany 17.10.1939 r.  został wywieziony do Buchenwaldu, gdzie umiera 30.06.1942 r. (informacja z obozu z lipca 1942 r.) – INs 1392/57 z 09.12.1957.
 245. Kulewski Józef , zam. Włocławek – oddziałowy zecerni, aresztowany i wywieziony do Zwickau, gdzie został zamordowany – Wiadomości Włocławskie, Nr 9 z 03 / 04.02.1945, s. 4.
 246. Kuligowski Jarosław ur. 24.04.1920 we Włocławku, zam. Włocławek – ogrodnik wyjechał w czasie okupacji niemieckiej do Warszawy-Konstancin – należał do struktur AK – obsługiwał radiostację w Konstancinie został aresztowany, umieszczony na Pawiaku i rozstrzelany 12.11.1943 r. – INs 107/65 z 26.02.1965.
 247. Kulik Michał zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 24.06.1942 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 368.
 248. Kunda Piotr ur. 03.09.1897 zam. Włocławek – żołnierz (mjr. 14 p.p.) poległ 22.09.1939 r. w Łomiankach – Igor Kraiński, Pekról Jacek, 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992, s. 36.
 249. Kurpiński Tadeusz zam. Włocławek – artysta, malarz znany działacz teatralny i społeczny na terenie Włocławka i Kujaw, aresztowany i wywieziony do Dachau, gdzie zginął 16.01.1944 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 25 z 24 / 25.02.1945, s. 3.
 250. Kuszewska  Stefania ur. 19.08.1885 we wsi Wólka pow. rypiński, zam. Włocławek ul. Długa 4 – w czasie okupacji przebywała w Gdańsku, gdzie zginęła w czasie bombardowania miasta 01.04.1945 r. – Zg 212/47 z 30.08.1947.w
 251. Kwiatkowski Franciszek ur. 08.02.1914 we Włocławku, zam. Włocławek pl. Staszica 3 / 4 – żołnierz umiera 30.09.1939 r. w szpitalu ujazdowskim na skutek odniesionych ran podczas walk w obronie Warszawy – INs 674/52 z 03.06.1952.
 252. Kwiatkowski Józef ur. 13.08.1909 , zam. Włocławek – nauczyciel Gimnazjum im. Długosza we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. został wywieziony do Rudau – INs 531/58. ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 253. Kwiatkowski Leon Karol ur. 03.02.1907 we Włocławku, zam. Włocławek – aresztowany 09.05.1940 r. osadzony w więzieniu w Sieradzu, gdzie umiera 13.10.1941 r. – INs 769/68 z 09.11.1968.
 254. Kwiatkowski Zdzisław ur. 05.10.1914 w Bilnie, zam. Włocławek – żołnierz (porucznik Wileńskiego Dywizjonu Artylerii Lekkiej), zginął we wrześniu 1939 r. – Na 09.05.1946 r. INs 553/59 z 28.11.1959.
 255. Kwiecień Arkadiusz Stanisław ur. 20.04.1904 w Kromolowie, zam. Włocławek – pracownik PKP (zawiadowca stacji), przebywał w Mauthausen, gdzie zginął 02.12.1944 r. (pismo PCK z 27.10.1947 r.) – Zg 69/48 z 24.03.1948.w
 256. Kwieciński Józef ur. 03.11.1902 w Dzierzbicach gubernia mohylewska, zam. Włocławek – nauczyciel Szkoły Powszechnej we Włocławku (Szkoły Powszechnej w Lubrańcu) aresztowany 24.10.1939 r. został wywieziony do obozu Rudau – Na 31.01.1947 r. Zg 10/47 z 29.02.1947.w ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8. ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 257. Kwieciński Zbigniew zam. Włocławek – aresztowany w 1941 r. za działalność konspiracyjną po miesięcznym pobycie w więzieniu we Włocławku został wywieziony do Inowrocławia, a na początku września 1941 r. do Zwickau, gdzie zginął – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 258. Lachowicz Stefan ur. 23.11.1907 w Szczkowie pow. kolski, zam. Włocławek – żołnierz (8 p.a.c. w Toruniu) dostał się do niewoli. Ostatnia informacja z 1940 r. – Na 31.12.1946 r. Zg 257/47 z 17.07.1948.w
 259. Lambrych Jan ur. 17.09.1909 w Fabiankach, zam. Włocławek ul. Bulwary 1 – żołnierz, brał udział w kampanii wrześniowej. Po powrocie aresztowany 03.10.1939 r., został ciężko pobity. W dniu 04.10.1939 r. żona otrzymała informacje, że męża nie ma w więzieniu (aresztowany z donosu Krygiera, który prowadził konkurencyjny sklep) – Zg 13/49 z 22.08.1949.w
 260. Lasecki Marian ur. 07.04.1911 w Częstochowie, zam .Włocławek – urzędnik, żołnierz (14 p.p.) podoficer rezerwy, zginął pod Sochaczewem  w miejscowości Gierzyce – Na 09.05.1949 r. Zg 70/49 w
 261. Laskowska Paulina ur. 10.01.1856 we Włocławku, zam. Włocławek – przebywała w schronisku przy ul. Leśnej. W marcu 1942 r. podczas likwidacji schroniska wywieziony w kierunku lasów pod Kowalem – Zg 36/50 z 12.05.1950.w
 262. Lech Benedykt zam. Włocławek – uczeń drukarski, zginał w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 83 z 09.04.1946, s. 4.
 263. Lech Janina zam. Włocławek – aresztowana w 1941 r. za działalność konspiracyjną po miesięcznym pobycie w więzieniu we Włocławku została wywieziona do Inowrocławia, a na początku września 1941 r. do Zwickau. Skazana przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu na karę śmierci 13.10.1942 r. została ścięta na gilotynie w Poznaniu – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 264. Lech Maria Magdalena zam. Włocławek – aresztowana w 1941 r. za działalność konspiracyjną po miesięcznym pobycie w więzieniu we Włocławku została wywieziona do Inowrocławia, a na początku września 1941 r. do Zwickau. Skazana przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu na 6 lat obozu została umieszczona w Oświęcimiu, gdzie zginęła 22.04.1943 r. – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 265. Ledwoś Józef ur. 10.02.1891 w Jarosławiu, zam. Włocławek – 27.04.1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Zginął w czasie bombardowań alianckich 15.06.1944 r. w miasteczku Wilster koło Hamburga – Zg 31/48 z 14.04.1948.w
 266. Lenc Jan ur. 29.03.1900 we Włocławku , zam. Włocławek – wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, przebywał w Lubece, gdzie został aresztowany 03.07.1944 r. i wywieziony do więzienia w Kilu gdzie został powieszony  w połowie 1944 r. – Zg 312/48 z 24.11.1948.w
 267. Lewandowski Jan zam. Włocławek – pracownik samorządowy miasta Włocławek, pomocnik księgowego zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 268. Lewandowski Józef zam. Włocławek, skazany na karę śmierci za nielegalny ubój, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 16.08.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 265. ; Gazeta Kujawska, Nr 206 z 11.09.1946,   s. 3.
 269. Lewandowski Karol Tomasz ur. 22.09.1902 w Ciechocinku, zam. Włocławek – 30.10.1939 r. wysiedlony do Łodzi, następnie przebywał w Warszawie gdzie został aresztowany w sierpniu 1942 r. i osadzony na Pawiaku. Później wywieziony do obozu Gross-Rosen. Ostatnia wiadomość z 15.10.1944 r. – Zg 5/50 z 17.01.1950.w
 270. Lewandowski Leon ur. 19.04.1916 w Aleksandrowie Kujawskim, zam. Włocławek ul. Chłodna 27 – żołnierz (59 p.p. Inowrocław) zginął w czasie działań wojennych – Na 09.05.1946 r. Zg 40/48 z 29.09.2948.w
 271. Lewandowski Walenty ur. 29.01.1890 we wsi Gagi gmina Lubień, zam. Włocławek ul. Kapitulan 38  – został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie 28.01.1941 r. zmarł w obozie Ketting – Zg 133/47 z 23.07.1947.w
 272. Lewandowski Wiktor ur. 24.10.1906 w Dobiegniewie, zam. Włocławek ul. Robotnicza 8 – krawiec, żołnierz (14 p.p.) zginął w czasie walk w okolicach Mełna – Na 09.09.1946 r. Zg 286/47 z 29.09.2947.w
 273. Lewandowski Wincenty ur. 05.02.1914 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz, kapral (14 p.p.) dostał się do niewoli OFLAG IIC w Waldenburgu gdzie zmarł 20.08.1944 r. – Zg 202/47 z 22.10.1947.w
 274. Lipiński Józef ur. 19.03.1910 , zam. Włocławek – zginął 04.11.1940 r. – INs 1595/58.
 275. Liszewski Stanisław , zam. Włocławek – nauczyciel Państwowego Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. został wywieziony do Rudau – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 276. Loga Bolesław zam. Włocławek – pracownik samorządowy miasta Włocławek, Naczelnik Wydziału Ogólnego, zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 277. Ludwig Arnold Edward ur. 01.12.1899 w Świecku, zam. Włocławek – Zg 69/47
 278. Ludwig Ryszard Karol ur. – aresztowany 02.05.1942 r. – Zg 69/47
 279. Lutoborska Jadwiga zam. Włocławek – pracownik samorządowy miasta Włocławek, kreślarz zginęła w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 280. Łapiński Stanisław , zam. Włocławek – nauczyciel Szkoły Powszechnej we Włocławku, aresztowany 23-24.10.1939  r. został wywieziony do Rudau – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8.
 281. Łaziński Kazimierz ur. 19.02.1908 , zam. Włocławek – żołnierz brał udzial w działaniach wojennych we wrześniu 1939 r. – INs 760/53.
 282. Łobożewicz Alfons ur. 08.03.1903 w Świeciu, zam. Włocławek – pracownik handlowy, sprzedawca aresztowany 20.05.1944 r. został wywieziony do Gross-Rosen, a następnie do obozu Leitmeritz filii obozu koncentracyjnego Flossenburg gdzie ginie pod koniec wojny – Na 10.05.1946 r. Zg 17/50 z 14.01.1950.w
 283. Łukasiewicz Józef ur. 06.11.1919 w Dębuankach pow. kolski, zam. Włocławek – 24.04.1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec Heilingenfafen. Ostatnia wiadomość ze stycznia 1945 r. Na 09.05.1946 r.– INs 1090/55 z 19.03.1956.
 284. Maciejczyk Apolonia ur. 30.03.1870 we wsi Krzyczki pow. nasielski, zam. Włocławek ul Leśna i Zakład dla Starców Cotolengo – zamordowana w czasie likwidacji zakładu w czerwcu 1942 r. – na Pinczacie – Zg 20/51 z 31.10.1951.w
 285. Maciejewski Józef ur. 18.12.1893 w Lubienieckiej Rudzie gmina Chodecz, za. Włocławek-GzRywno aresztowany za przynaleznoiść do partii komunistycznme 01.02.1939 r. w czasie likwidacji Gzrywna – ekshumowany 13.11.1945 r. – Zg 319/48 z 090.12.1948.w
 286. Maciejewski Franciszek ur. 05.10.1898 w Kaliszkowicach, zam. Włocławek – mechanik, uciekł w 1941 r. do Warszawy, gdzie został aresztowany (pracował w Hurtowni Spożywczej) – Na 09.05.1946 r. INs 46/73 z 25.06.1973.
 287. Maciejewski Kazimierz ur. 28.02.1915 w Chodeczku, zam. Włocławek – Grzywno 68 – aresztowany 01.12.1939 r. podczas pacyfikacji Grzywna, rozpoznany podczas ekshumacji 13.11.1946 r. – Zg 17/46 z 11.04.1946.w
 288. Maciejewski Stefan Franciszek ur. –4.-2.1914 we wsi Koniec, zam. Włocławek – żołnierz (63 p.p. w Toruniu) zginał podczas działań wojennych w okolicach Mełna 03.09.1939 r. – Na 09.05.1947 r. Zg 279/48 z 26.08.1949.w
 289. Mackiewicz Aleksander ur. 30.09.1911 w Lipnie, zam. Włocławek – robotnik, żołnierz WP dostał się do niewoli i przebywał w obozie jenieckim w Niemczech. Ostatnia wiadomość z 1943 r. (Stalag Vc) – Na 09.05.1946 r. Zg 233/48 z 30.06.1949.w
 290. Maj Jan ur. 15.01.1919 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Królewiecka 33 m 5 – zastrzelony przez żołnierzy niemieckich w trakcie przekazywania żywności do getta włocławskiego 07.12.1941 r. (ul. Wolność) – Zg 140/46 z 27.08.1946.w
 291. Maj Józef ur. 26.03.1922 w Kępce Szlacheckiej, zam. Włocławek ul. Planty 7 – w 1940 r. poszukiwany przez gestapo za odmowę wyjazdu na roboty przymusowe do Niemiec, uciekł do GG (prawdopodobnie do Warszawy) – Na 09.05.1946 r. INs 914/60 z 27.02.1961.
 292. Majchrzak Franciszek ur. 17.07.1911 w Dąbiu, zam. Włocławek – aresztowany w 1941 r., został umieszczony w więzieniu we Włocławku. Tam skazany na karę śmierci, którą wykonano w Poznaniu 12.02.1942 r. (17.10.1941r.) (działalność przeciwko III Rzeszy – plakaty – 5 osób) – INs 1318/52 z 08.12.1952. ; Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 328.
 293. Majewski Kazimierz ur. 12.12.1918 we Włocławku, zam. Włocławek – w 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie został aresztowany w 1941 r.  i wywieziony do obzu w Dachau. Ostatnia wiadomość z 1944 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 330/48 z 26.08.1949.w
 294. Majewski Witold ur. 20.04.1912 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Stodólna 6 – żołnierz (31 pułk artylerii lekkiej w Toruniu), zginął w czasie działań wojennych – Na 09.05.1946 r. Zg 102/49 z 24.04.1950.w
 295. Majewski Zygmunt ur. 08.10.1879 w Szpetówce Dolny Szpetal, zam. Włocławek ul. Cysterska 14 – inżynier, zastrzelony przez Niemca 20.01.1945 r. – Zg 119/46 z 03.08.1946.w
 296. Majorek Józef  ur. 05.03.1891 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Kilińskiego 11 – został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec (kolej), gdzie zginął 24.11.1941 r. w wyniku wypadku – Zg 27/46 z 02.04.1946.w
 297. Malzahn Stanisław ur. 06.05.1912 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Szpitalna 25 – wyjechał w październiku do Warszawy, gdzie został złapany w ulicznej łapance i wywieziony do Oświęcimia. W maju 1941 r. rodzina otrzymała telegram o śmierci – Na 31.05.1941 r. INs 532/53 z 08.10.1953.
 298. Mamoński Wojciech ur. 29.09.1903 w Kłodawie, zam. Włocławek ul. Chmielna 17 – żołnierz, zginął w czasie walk w puszczy kampinoskiej we wrześniu 1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 51/48 z 22.01.1948.w
 299. Marciniak Aleksander ur. 1908 w Pleckiej Dąbrowie pow. kutnowski., zam. Włocławek ul. Długa 24 i ul. Targowa 12 – aresztowany w 1940 r. prawdopodobnie wywieziony do Oświęcimia (Oranienburg) gdzie został zamordowany 31.03.1945 r. – Zg 74/46 z 20.09.1947.w
 300. Marciniak Stanisław zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 16.04.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 224.
 301. Marciniak Władysław Henryk ur. 03.02.1923 we Włocławku, zam. Włocławek – pracował u gospodarzy w Raciążku. Pod koniec 1939 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu we Włocławku. W styczniu 1940 r. żandarm niemiecki poinformował rodzinę o śmierci syna – Na 09.05.1946 r. INs 612/73 z 28.02.1973.
 302. Markiewicz Jan zam. Włocławek ul. 3-go Maja – urzędnik II-go Urzędu Skarbowego we Włocławku, aresztowany 08.12.1944 r. i prawdopodobnie wywieziony z 16/17.01.1945 r. z Włocławka w kierunku Poznania – Wiadomości Włocławskie, Nr 23 z 20.02.1945, s. 4.
 303. Markiewicz Ludwik ur. 07.08.1884 w Chodczu, zam. Włocławek – ślusarz przebywał w Przytułku Cotolok na ul. Leśnej. W roku 1942 wraz z innymi podopiecznymi został przez Niemców zabrany w niewiadomym kierunku – Na 31.12.1942 r. Zg 238/47 z 29.05.1948.w
 304. Marszewski Józef ur. 28.01.1913 – żołnierz
 305. Marusik Maciej ur. 24.02.1900 we wsi Łążnowo gmina Koluszki, zam. Włocławek ul. Płocka 52 (nie był zameldowany) – przedwojenny działacz komunistyczny, w czasie okupacji wyjechał do GG. Dowódca oddziału partyzanckiegp w stopniu majora, został zabity w walce w kwietniu 1944 r. w woj. białostockim – Zg 4/49 z 04.10.1949.w
 306. Masłowski Karol dr ur. 07.09.1898 w Świerczynie pow. nieszawski, zam. Włocławek – nauczyciel Gimnazjum im. Długosza, aresztowany 24.10.1939 r. i wywieziony do Rudau. Ostatnia wiadomość z datą 07.12.1939 r. – Zg 160/40 z 11.03.1947.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 307. Matraś Józef ur. 14.09.1882 w Biłgoraju woj.. lubelskie, zam Włocławek ul. Św. Antoniego 33 – dyrektor Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, aresztowany 15.10.1939 r. zginął 08.06.1940 r. w Mauthausen-Gusen (pismo z dnia 19.07.1940 r. o przesłaniu urny z prochami) – Zg 1/48 z 04.02.1948.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 308. Matybowski Wacław ur. 25.07.1902 w Warszawie, zam. Włocławek ul. Płocka 134 – szofer, żołnierz zmarł z odniesionych ran we wrześniu 1939 r. w miejscowości Giżyce pow. sochaczewski – Na 30.09.1939 r. Zg 346/47 z w
 309. Michalak Kazimierz ur. 23.02.1904 w Kłobi, zam. Włocławek ul. Cyganka 26/19 – 04.04.1941r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec Neuenhagen koło Berlina gdzie przebywał do lipca 1941 r. – Na 09.05.1947 r. Zg 274/48 z 26.08.1949.w
 310. Michalak Kazimierz ur. 24.02.1901 we wsi Siernicze Małe pow. Słupecki, zam. Włocławek – 04.04.1941 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Tam na początku 1944 r. został aresztowany i wywieziony do obozu w Gusen I i Gusen II gdzie na jesieni 1944 r. ginie – Zg 262/48 z 06.10.1948.w
 311. Michalski Jan ur. 18.02.1913 w Zazamczu , zam. Włocławek – wywieziony w 1941 r. na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie prawdopodobnie w czerwcu 1944 r. został aresztowany i rozstrzelany – INs 451/56 z 30.01.1957.
 312. Michalski Józef ur. 10.03.1905 we Włocławku, zam. Włocławek – robotnik, odsiadywał karę więzienia od 1938 r. ,zaginął w czasie okupacji – Na 31.12.1949 r. Zg 3/50 z 27.08.1950.w
 313. Michler Zygmunt zam. Włocławek – dyrektor Państwowego Gimnazjum Kupieckiego we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. został wywieziony do obozu Beidritten koło Królewca – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 314. Mielcarek Andrzej zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 11.09.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 273.
 315. Miklaszewski Karol ur. 1900 w Poddębicach, zam. Włocławek ul. Kraszewskiego 33 – aresztowany prawdopodobnie w czerwcu 1944 r. i wywieziony do obozu w Mauthausen-Gusen gdzie zginął 23.04.1945 r. – Zg 129/46 z 13.08.1946.w
 316. Mikołajewski Eugeniusz ur. 04.08.1923 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno – zastrzelony 02.12.1939 r. podczas likwidacji Grzywna – Zg 50/50 z 23.08.1950.w
 317. Milewski Wojciech ur. 25.02.1888 w Jeziornie pow. warszawski, zam. Włocławek ul. Toruńska 10 – aresztowany w 1942 r. i wywieziony do obozu w Buchenwaldzie, gdzie ginie w czerwcu 1942 r. – Zg 87/49 z 29.12.1949.w
 318. Mirosz Roman Euzebiusz ur. 26.07.1910 w Mińsku Mazowieckim, zam. Włocławek ul. Okrężna 4 – nauczyciel, instruktor Państwowego Gimnazjum Mechanicznego we Włocławku został aresztowany w październiku 1939 r. wraz z 8 kolegami i wywieziony do Rudau. – Na 09.05.1946 r. Zg 318/47 z 29.09.2948.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 319.  Mirski Teofil Walerian ur. 06.03.1902 w Pułtusku woj. warszawskie, zam. Włocławek ul. Karnkowskiego 29 – nauczyciel Państwowego Gimnazjum Mechanicznego we Włocławku, aresztowany 23.10.1939 r. i wywieziony do obozu Rudau II. Ostatnia wiadomość z grudnia 1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 207/46 z 31.07.1947.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 320. Misiak Józef „Wrzos” ur. 1919 we Włocławku, zam. Włocławek – wysiedlony w czasie okupacji do Świniar Starych pow. sandomierski, absolwent szkoły średniej, harcerz od marca 1942 r. żołnierz BCh. Aresztowany wiosną 1944 r. został zastrzelony przez żandarmów na posterunku w Łowiczu i tam pochowany – Księga poległych i pomordowanych żołnierzy BCh 1940-1945, Warszawa 1995, s.203.
 321. Młodecki Józef ur. 27.02.1904 w kolonii Stannowo gmina Lubanie, zam. Włocławek ul. Pierackiego 27 – pracownik kancelarii notarialnej, zaginął we wrześniu w okolicach Sochaczewa – Na 09.05.1946 r. Zg 323/47 z 26.02.1949.w
 322. Młotkowski Wincenty ur. 02.05.1902 w Nowinach Chodeckich, zam. Włocławek ul. Kruszyńska 36 – na początku lipca 1944 r. został aresztowany i wywieziony do obozu w Blechhammer gdzie został zastrzelony podczas ewakuacji obozu w lutym 1945 r. w miejscowości Gorlitz – Na 10.05.1945 r. Zg 28/50 z 08.02.1950.w
 323. Mojta Jan Paweł ur. 23.06.1919 w Pittsburgu USA, zam. Włocławek ul. Polna 9 – w kwietniu 1943 r. został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Ostatnia wiadomość  z 1944 r. – Na 01.01.1948 r. Zg 48/50 z 14.02.1951.w
 324. Morawski Czesław ur. 25.02.1905 w Lipnie, zam. Włocławek-Grzywno 146 – szewc, aresztowany w październiku 1939 r. został prawdopodobnie rozstrzelany w grudniu 1939 r. w lasach na Pinczacie – Na 09.05.1946 r. INs 1607/53 z 13.04.1954.
 325. Morawski Michał ks. zam. Włocławek – nauczyciel Gimnazjum i Liceum im. Piusa X oraz wykładowca Seminarium Duchownego we Włocławku, aresztowany 15.10.1939 r. został wywieziony do Działdowa, gdzie zginął w 1940 r. – Życie Włocławka, Nr 30 z 29.07.1971, s. 5.
 326. Morawski Tadeusz ur. 17.08.1903 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz (14 p.p.) zginął we wrześniu 1939 r. – Zg 110/47 z 27.05.1947.w
 327. Morkowski Wacław ur. 16.09.1908 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz (63 p.p. w Toruniu) ciężko ranny w walkach pod Wyszogrodem 17.09.1939 r. – Zg 132/48 z 25.06.1948.w
 328. Moskalik Stanisław ur. 11.11.1901 w Pławinie pow. inowrocławski, zam. Włocławek ul. Planty 17 – sierżant WP, aresztowany 13.06.1940 r. zmarł w więzieniu w Sieradzu 14.05.1942 r. – Zg 198/47 z 04.06.1948 w.
 329. Moskalik Włodzimierz ur. 15.08.1893 w Stanisławowie, zam. Włocławek – aresztowany przez gestapo 04.10.1939 r. (działacz Stronnictwa Pracy) przebywał w więzieniu we Włocławku. Wywieziony do obozu w Dachau umiera w maju 1940 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 107/48 z 23.02.1949.w
 330. Mulkietyn Adam ur. 01.12.1914 w Rypinie, zam. Włocławek ul. Polna 63 – aresztowany w czerwcu 1940 r. za nielegalny handel papierosami – Na 09.05.1946 r. Zg 15/51 z 03.01.1952.w
 331. Muselski Antoni Jan ur. 10.06.1884 , zam. Włocławek – wywieziony do obozu Rausautobahnlager koło Królewca, gdzie ginie w 1940 r. – INs 475/56
 332. Musiał Tomasz ur. 29.12.1870 w Brześciu Kujawskim, zam. Włocławek-Grzywno 155 został zabity 08.12.1939 r. – Zg 310/47 w
 333. Musiał Władysław ur. 18.05.1917 w Pittsburg USA, zam. Włocławek – wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie zginął w czasie bombardowań alianckich w miejscowości Mainz 13.02.1945 r. – Zg 229/47 z 27.09.1947.w
 334. Muszelski Antoni ur. 10.06.1884 w Nieszawie, zam. Włocławek ul. Warszawska 5 – nauczyciel, kierownik Szkoły Powszechnej we Włocławku, aresztowany 23-24.10.1939 r. został wywieziony do (Reichsautobahnlager koło królewca) Rudau. Ostatnia wiadomość z grudnia 1939 r. – INs 475/56 z 30.01.1957. ;M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8.
 335. Mystkowski Witold ur. 18.10.1896 w Warszawie, zam. Włocławek ul. Łęgska 24 – Prezydent Miasta Włocławka aresztowany 09.11.1939 r. został rozstrzelany 11.11.1939 r. w lesie Przyborowo. Ekshumowany w 1945 r. – INs 1181/54 z 16.11.1954.
 336. Nadolski Józef ur. 24.06.1901 we Włocławku, zam. Włocławek – robotnik, aresztowany i wywieziony do Inowrocławia, a następnie po sprawie do obozu w Zwickau gdzie umiera 10.01.1942 r. – INs 223/57 z 15.03.1957. ; Zg 109/49 z 21.12.1949.w
 337. Napiórkowski Stanisław ur. 12.09.1874 , zam. Włocławek – w chwili wybuchu wojny przebywał w szpitalu psychiatrycznym w Kocborowie, gdzie 18-19.10.1939 r. wraz z innymi chorymi został rozstrzelany w lesie szpegowskim koło Starogardu Gdańskiego – INs 523/60 z 09.05.1960.
 338. Nenacki Stanisław ur. 20.03.1896 we Włocławku, zam. Włocławek – uciekł z łapanki młodzieży włocławskiej zorganizowanej przez Niemców 22.06.1940 r. i przedostał się do GG. Rodzina została wysiedlona do GG, gdzie wspólnie zamieszkali w Warszawie. Brał udział w powstaniu warszawskim. Został zatrzymany i wywieziony do Oświęcimia i Gusen II. Ostatnia wiadomość z grudnia 1944 r. -–Na luty 1945 r. Zg 223/46 z 11.10.1946.w
 339. Niesłuchowski Marian zam. Włocławek – nauczyciel Gimnazjum im. Długosza we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. został wywieziony do Rudau – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 340. Niewiadomski Kazimierz ur. 21.09.1908 w Kuczkowie pow. kutnowski, zam. Włocławek – żołnierz (14 p.p.) zginął pod Dobrzyniem 06.09.1939 r. – Zg 51/47.w
 341. Nowacka Jadwiga zam. Włocławek – aresztowana w 1941 r. za działalność konspiracyjną po miesięcznym pobycie w więzieniu we Włocławku została wywieziona do Inowrocławia, a na początku września 1941 r. do Zwickau. Skazana przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu 28.10.1942 r. na 6 lat obozu została umieszczona w Oświęcimiu, gdzie zginęła  – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 342. Nowak Stefan ur. 10.10.1912 w Łanieszczyźnie, zam. Włocławek – żołnierz (66 p.p.) zmarł wskutek odniesionych ran w oklicach Warszawy 11.09.1939 r. – zg 320/47 z 16.12.1947.w
 343. Nowakowska Maria ur. 08.09.1911 w Osięcinach, zam. Włocławek – aresztowana 10.05.1941 r. została wywieziona do więzienia w Sierdzu gdzie umiera 30.04.1943 r. – Zg 321/48 z 26.03.1949.w
 344. Nowakowski Franciszek ur. 11.09.1891 w Glewie, zam. Włocławek – wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec skąd powrócił w sierpniu 1943 r. i zmarł. Pochowany na cmentarzu w Szpetalu Górnym – Zg 279/47 z 03.12.1947.w
 345. Nowakowski Jan Kazimierz ur. 06.05.1901 , zam. Włocławek ul. Łęgska 33 m 2 – nauczyciel Szkoły Powszechnej nr 5 we Włocławku, aresztowany 23.10.1939 r. i wywieziony do Rudau – Na styczeń 1940 r. – Zg 57/46 z 17.12.1946.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s.8.
 346. Nowakowski Jan ur. 04.07.1899 , zam. Włocławek-Grzywno – zginął w Mauthausen w 1943 r. – INs 218/58.
 347. Nowakowski Kazimierz ur. 23.01.1910 w Krzywym Błocie pow. Włocławek, zam. Włocławek żołnierz (14 p.p.) zginoł 14.09.1939 w okolicy Sochaczewa ………….
 348. Nowakowski Stefan ur. 11.08.1906 we Włocławku, zam. Włocławek – aresztowany 10.05.1941  r. został wywieziony do więzienia w Sieradzu,  gdzie umiera 23.12.1941 r. – Zg 321/48 z 26.03.1949.w
 349. Nowakowski Mieczysław ur. 10.08.1905 we wsi Nowiny gmina Chodecz , zam. Włocławek –Grzywno – zamordowany podczas pacyfikacji Grzywna01.12.1939 r. – Zg6/47 z 30.01.1947.w
 350. Nowakowski Władysław ur. 21.06.1909 we wsi Zawada, zam. Włocławek ul. Mokra 28 – 20.04.1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec miejscowość Waltrop gdzie ginie 01.01.1945 r. – INs 817/52 z 13.03.1953.
 351.  Nowicki Walery ur. 15.12.1885 w Krasnopolu pow. suwalski, zam Włocławek ul. Łęgska 53 – nauczyciel, kierownik Szkoły Powszechnej we Włocławku, aresztowany 23.10.1939 r. i wywieziony do Rudau. Od stycznia 1940 r. brak informacji – Na styczeń 1940 r. – Zg 63/46 z 03.02.1947.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 352. Nyke Ładysław zam. Włocławek – nauczyciel Szkoły Powszechnej Nr 4 we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. został wywieziony do Rudau –             M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 353. Obielecki Józef ur. 02.01.1909 w Smólniku gmina Dobiegniewo, zam. Włocławek ul. Ceglana 8 – żołnierz (14 p.p.), zginął pod Mełnem 03.09.1939 r. – Zg 156/48 z 23.02.1949.w
 354. Ogrodowski Michał ur. 22.09.1903 w Lijewie gmina Śmiłowice, zam. Włocławek ul. Cyganka 12 –  wywieziony w 1940 r. na roboty przymusowe do Niemiec, tam w marcu 1941 r. aresztowany  i skazany na 8 lat wiezienia, został wywieziony do Gusen gdzie ginie – Na 09.05.1946 r. Zg 45/48 z 29.09.2948.w
 355. Okołów Stanisław Józef ur. 07.06.1897 w Archangielsku Rosja, zam. Włocławek – nauczyciel Państwowego Gimnazjum Mechanicznego we Włocławku – aresztowany w październiku 1939 r. został wywieziony do obozu Rudau – Na 09.05.1946 r. Zg 76/49 z 25.01.1950.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 356. Olejnik Romuald ur. 26.09.1906 w Łaknie pow. włocławski, zam. Włocławek ul. Cicha 25 – ślusarz, wywieziony w czerwcu 1941 r. na roboty przymusowe do Poznania , gdzie w maju 1944 r. został aresztowany i wywieziony do obozu Gross-Rosen. Na październik 1944 r. – Zg 203/46 z 21.10.1946.w
 357. Olek Stanisław ur. 27.10.1893 w Murzynówce pow. Środa, woj. Poznańskie, zam. Włocławek – aresztowany we wrześniu 1940 r. został osadzony w więzieniu w Sieradzu, a następnie wywieziony do obozu Dortmund i Reklinchausen koło Dortmundu (powstaniec górnośląski) – Na 09.05.1946 r. Zg 23/50 z 17.11.1950.w
 358. Ołdak Aleksander ur. 14.09.1899 w Warszawie, zam. Włocławek ul. Szpitalna 10a – zginął uciekając pociągiem z Włocławka podczas bombardowania lotniczego 09.09.1939 r. w okolicach Sochaczewa – Zg 21/50 z 29.03.1950.w
 359. Opałka Stanisław , zam. Włocławek – nauczyciel Gimnazjum im. Długosza we Włocławku, aresztowany 23-24.10.1939 r. został wywieziony do Rudau – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8 .
 360. Orszt Antonina ur. 12.07.1893 , zam. Włocławek – aresztowanan i wywieziona do Ravensbruck gdzie zginęła w 1944 r. – INs 674/58.
 361. Orszt Ludwik ur. 03.10.1892 , zam. Włocławek – pracownik samorządowy miasta Włocławek, referent opieki społecznej, aresztowany w styczniu 1944 r. został wywieziony do Radogoszczy, gdzie prawdopodobnie  umiera w 1944 r. – INs 673/58. ; Wiadomości Włocławskie, Nr 27 z 27.02.1945, s. 4. ; Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 362. Osiński Ignacy ur. 04.05.1898 w Zewłoczycach (Rosja), zam. Włocławek – aresztowany 01.11.1944 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Blehammer-Górny Śląsk, gdzie w grudniu 1944 r. został rozstrzelany – Na 01.05.1945 r. Zg 135/47 z 26.05.1947.w
 363. Osterloffówna Marychna ur. 1924, zam. Włocławek – zginęła tragicznie 14.09.1939 r. w Łowiczu (bombardowanie) – Wiadomości Włocławskie, Nr 188 z 12.09.1945, s. 4.
 364. Ostrowski Władysław ur. 18.02.1908 w Zakrzewie pow. gostyniński, zam. Włocławek ul. Żytnia 9 – 24.04.1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec Pinneberg, tam został aresztowany 27.10.1944 r. i wywieziony do obozu koncentracyjnego – Na 31.12.1947 r. Zg 184/48 z 04.03.1949.w
 365. Otłowska Helena ur. 12.01.1898 we Włocławku, zam. Włocławek – przebywała w więzieniu w Poznaniu skąd została zwolniona. W drodze powrotnej do Włocławka została zastrzelona przez Niemców w miejscowości Pobiedziska koło Poznania 21.01.1943 r. – Zg 66/48 z 17.03.1948.w
 366. Óźminkowski Stanisław ur. 25.03.1894 w Myniskach pow. aleksandrowski, zam. Włocławek ul. Kościuszki 5 – aresztowany 09.11.1939 r.  został rozstrzelany w lesie Przyborowo 11.11.1939 r. – Zg 74/51 z 06.11.1951.w
 367. Pakulski Władysław ur. 27.06.1886w falbozru pow. Włocławek, zam. Włocławek przebywał w obozie Mauthausen –gusen gdzie zmarł 05.09.1941 …………
 368. Palewicz Adam ur. 12.08.1910 w ratajach gmina Białotarsk pow. Gostynin, zam. Włocławek żołnierz (14p.p.) zginoł 03.09.1939 r. w okolicy Mełna – Zg 2453/47 z 23.01.1948. w
 369. Paliński Antoni ur. 29.06.1914 we Włocławku, zam. Włocławek – robotnik, żołnierz (14 p.p.) prawdopodobnie zginął pod Warszawą – Na 09.05.1946 r. Zg 24/48 z 22.01.1948.w
 370. Paliński Bolesław ur. 1903 , zam. Włocławek – w czasie ucieczki Niemców 15.01.1945 r. zabrany na podwodę. Przebywając w Bydgoszczy został ranny i w wyniku odniesionych ran umiera 24.03.1945 r. – Zg 268/46 z 07.01.1947.w
 371. Pasterczyk Adam ur. 11.12.1892 w Trzcinica pow. Jasło, zam. Włocławek ul. Św. Antoniego 31 – wysiedlony w marcu 1940 r. do Nowego Sącza, gdzie został aresztowany przez gestapo w sierpniu 1942 r. i wywieziony do Oświęcimia gdzie ginie 19.03.1943 r. – Zg 56/51 z 03.01.1952.w
 372. Paszkiewicz Michał zam. Włocławek ul. Stodólna 3 m 5 – aresztowany i wywieziony do Rawicza, gdzie zaginął – Wiadomości Włocławskie, Nr 27 z 27.02.1945, s. 4.
 373. Pawlak Antoni ks. zam. Włocławek – nauczyciel Gimnazjum i Liceum im. Piusa X oraz wykładowxa Seminarium Duchownego we Włocławku, aresztowany 15.10.1939 r. został wywieziony do Działdowa, gdzie zginął w 1940 r. – Życie Włocławka, Nr 30 z 29.07.1971, s. 5.
 374. Pawlak Prokop Wincenty ur. 07.11.1902 w Kłóbce, zam. Włocławek ul. Żytnia 79/81, a od 22.02.1940 r. przesiedlony na ul. Okrężną 8 – kupiec, aresztowany 18.03.1940 r. pod zarzutem posiadania broni (ukryty browning) został wywieziony do Niemiec – Na 09.05.1946 r. INs 1012/53 z 22.12.1953.
 375. Pawłowski Władysław ur. 22.05.1908 we Włocławku ,zam. Włocławek ul. Ceglana 1- robotnik, żołnierz (14 p.p.) zginął pod Mełnem 02.19.1939 r. – Zg 318/48 z 26.08.1949.w
 376. Pączkowski Kazimierz ur. 02.02.1902 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz, zginął w czasie działań wojennych pod miejscowością Łapy pow. białostocki 15.09.1939 r. – Zg 260/46 z 16.12.1946.w
 377. Perkowski Eugeniusz ur. 10.06.1903, zam Włocławek ul. Lipnowska 12 – policjant, ewakuował się we wrześniu 1939 r. na tereny wschodnie, w kierunku Tomaszowa Lubelskiego i aginął – Na 09.05.1946 r. Zg 266/48 z 30.06.1949.w
 378. Perłowski Franciszek ur. 18.11.1894 we wsi Florkowizna gmina Chodecz, zam. Włocławek – w marcu 1943 r. aresztowany za słuchamie radia i skazany przez Sąd we Włocławku na 9 – mcy, po apelacji na 1 rok został wywieziony do kamieniołomów. Ostatnia wiadomość z 1944 r. – Na 09.05.1946 r. INs 158/60 z 30.07.1960.
 379. Persen Stanisław Przemysław ur. 29.11.1923 we Włocławku, zam. Włocławek – w czasie okupacji wyjechał do Warszawy, gdzie zginął na początku 1944 r. – Na 09.05.1946 r. INs 227/60 z 30.07.1960.
 380. Piasecki Stanisław ur. 01.04.1899 na Zazamczu , zam. Włocławek – robotnik, przebywał w szpitalu dla umysłowo chorych w Gostyninie skąd został wywieziony prawdopodobnie do Lublina, gdzie został zamordowany w 1942 r. (pismo do rodziny) – Na 09.05.1946 r. INs 219/64 z 25.07.1964.
 381. Piechocki Edward ur. 09.01.1910 (brat Kazimierza) w Lubieniu, zam. Włocławek ul. Chłodna 40 – stolarz, aresztowany przez gestapo w 1940 r. zginął w Oświęcimiu w lutym 1943 r. (zawiadomienie niemieckie) – INs 893/55 z 13.09.1955.
 382. Piechocki Kazimierz ur. 04.12.1922 ,zam. Włocławek – Oranienburg – INs 833/55
 383. Piekarski Jan ur. 27.05.1906 w Gołaszewie Gm. Kowal zam.  Włocławek – Grzywno 28 zabity podczas likwidacji Grzywna  02.12.1939 r. – Zg 40/46 z 15.04.1946. w
 384. Pieniążek Jan ur. 07.03.1904, zam. Włocławek ul. Chłodna 5 – dyplomowany budowniczy miejski, aresztowany w 1944 r. został zamordowany 18.01.1945 r. w lesie wienieckim (w grupie 9 osób – rodzina Migdalskich) – Wiadomości Włocławskie, Nr 119 z 22.06.1945, s. 4. ; Gazeta Kujawska, Nr 290 z 06.12.1967, s. 4.
 385. Pietrzak Antoni Bronisław ur. 16.07.1891 we Włocławku, zam. Włocławek – aresztowany 12.02.1941 r. przebywał w Radogoszczy, gdzie został zamordowany w 1944 r. – Zg 195/47 z 09.09.1947.w
 386. Pietrzak Jan ur. 14.05.1912 w Piotrkowie, zam. Włocławek ul. Kolska 6 – żołnierz (14 p.p.) po bitwie pod Sannikami koło Sochaczewa w połowie września dostał się do niewoli. Ostatnia wiadomość z listopada 1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 26/50 z 17.11.1950.w
 387. Piotrowski Wiktor zam. Włocławek – nauczyciel Gimnazjum im. Długosza we Włocławku, aresztowany 27.10.1939 r. został wywieziony do obozu, gdzie zaginął – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 388. Piotrowski Władysław ur. 30.05.1897 w Golach, zam. Włocławek ul. Bahnhofstr. 4 – zginął w więzieniu w Rawiczu 21.04.1943 r. (zawiadomienie niemieckie) – INs 473/60.
 389. Pisański Tadeusz ur. 03.10.1895 w Puszczy Mariańskiej koło Jeziornej, zam. Włocławek – aresztowany 08.06.1944 r. został wywieziony do Radogoszczy, a po trzech miesiącach do Gusen II gdzie umiera 12.04.1945 r. – Na 09.05.1945 r. Zg 273/46 z 23.10.1947.w
 390. Pistolak Waleria ur. 25.11.1899 , zam. Włocławek – w czasie okupacji wyjechała z Włocławka do Borysławia – INs 1303/55
 391. Pluciński Julian ur. 14.07.1899 w Pabianicach, zam. Włocławek – żołnierz, podoficer DOK Toruń, zginął w Kutnie podczas niemieckiego bombardowania 06.09.1939 r. – Zg 62/47 z 29.04.1947.w
 392. Podolski Antoni ur. 12.03.1911 we Włocławku, zam. Włocławek – murarz, poszukiwany przez gestapo uciekł w 1943 r. do Warszawy, gdzie zginął w powstaniu warszawskim 15.08.1944 r. – INs 1187/52 z 21.08.1953.
 393. Podsiadło (Podsiadły) Piotr ur. 29.06.1923 w Jeziorach gmina Łowicz, zam. Włocławek – nauczyciel Państwowego Gimnazjum Mechanicznego we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r.  zginął prawdopodobnie w obozie Rudau – Na 09.05.1946 r. Zg 155/48 z 24.06.1949.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 394. Pokrywczyński Stanisław ur. 21.04.11911 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz (14 p.p.) zginął w walkach w okolicy wsi Sobótka nad Bzurą 16.09.1939 r. – Zg 30/49 z 16.02.1949.w
 395. Poliwko Jan ur. 15.08.1899 w Sławuta (Rosja), zam. Włocławek – aresztowany w 1943 r. został wywieziony do obozu w Gusen gdzie ginie na początku 1945 r. – Zg 39/48 z 09.03.1948.w
 396. Popławski Jerzy zam. Włocławek – nauczyciel księgowości Państwowego Gimnazjum Mechanicznego we Włocławku, aresztowany i wywieziony do Imnowrocławia, gdzie ginie powieszony w 1941 r. – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 397. Prokopiak Tadeusz ur. 115.09.1909 we Włocławku, zam. Włocławek – wywieziony w roku 1940 na roboty przymusowe do Niemiec, przebywał w miejscowości Konigsbrg gdzie zaginął – Na 09.05.1946 r. Zg 152/48 z 21.02.1949.w
 398. Prosińska Alodia zam. Włocławek – nauczycielka Gimnazjum i Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku, zginęła w powstaniu warszawskim w 1944 r. – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 399.  Proszkiewicz Stanisław ur. 28.03.1916 w osadzie Kuczyna, zam. Włocławek – robotnik, żołnierz (8 pułk artylerii ciężkiej) ranny w walkach pod Bydgoszcza umiera 01.10.1939 r. – Zg 26/48 z 23.02.1948.w
 400.  Przecławski Władysław ur. 08.02.1910 w Arczyńsku na Syberii, zam. Włocławek – żołnierz, podoficer (KOP), zginął w czasie działań wojennych w nieustalonym miejscu – Na 09.05.1946 r. Zg 339/47 z 29.12.1948.w
 401. Przybysz Jadwiga ur. 11.03.1925 w Łęgu , zam. Włocławek – w 1943 r. wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec – Na 09.05.1946 r. INs 883/60 z 17.02.1961.
 402. Przybysz Józef ur. 31.01.1914 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz (8 dywizjon artylerii przeciwlotniczej) zginął w czasie działań wojennych pod Warszawą – Na 31.12.1946 r. Zg 208/47 z 29.05.1948.w
 403. Przybyszewski Stanisław ur. 10.03.1888 we wsi Kisielewo gmina Zaduszniki, pow. Lipnowski, zam. Włocławek ul. Cyganka 9 emerytowany wachmistrz  4 pułku strzelców konnych w Płocku we Wrześniu 1942 r. został aresztowany i wywieziony z Włocławka. Zginoł 12.09.1942 r. w Pleszen (zawiadomienie o śmierci) – Ins 1343/52 z 16.12.1952,
 404. Przygocki Mieczysław ur. 10.03.1906 we Włocławku, zam. Włocławek – aresztowany przez gestapo 05.06.1944 r. wywieziony został do Radogoszczy, a następnie do Mauthausen gdzie umiera 05.04.1945 r. – Zg 195/48 z 31.07.1948.w ; Wiadomości Włocławskie, Nr 249 z 16.11.1945, s. 3.
 405. Przygodzki Zygmunt ur. 08.11.1910 we Włocławku, zam. Włocławek u. Żytnia 19 – robotnik, żołnierz (14 p.p.) zginął pod Chełmnem we wrześniu 1939 r. – Na 09.06.1946 r. Zg 57/51 z 03.01.1952.w
 406. Puchalski Mikołaj ur. 06.12.1914 w Rosji, zam. Włocławek – żołnierz, przebywał w niewoli, a po zwolnieniu pracował w Niemczech. Został aresztowany i wysłany do obozu w Buchenwaldzie i Sangenhausen. Ostatnia wiadomość z 10.11.1944 r. – Zg 37/47 z 23.10.1947.w
 407. Puzdrakiewicz Władysław zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 05.02.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 202.
 408. Radecki Franciszek ur. 17.02.1897 w Kazaniu gmina Piaski, zam. Włocławek ul. Pusta 28 – robotnik, wywieziony w 1941 r. na roboty przymusowe do Niemiec gdzie umiera 05.12.1944 r. w miejscowości Halle nad Salą – Zg 121/48 z 26.05.1948.w
 409. Radomski Ludwik ur. 24.08.1912 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Płocka 101 – mechanik radiowy aresztowany 25.1.1941 r. pod zarzutem zdrady stanu został umieszczony w Zwickau, gdzie ginie 29.06.1942 r. (nakaz podpisany przez dr. Rolanda Radcę Sądu Okręgowego) – INs 533/53 z 08.10.1953.
 410. Radowski Jan ur. 19.03.1901 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno 28 – wysiedlony po likwidacji Grzywna, wyjechał do Warszawy gdzie zginął we wrześniu 1944 r. podczas powstania warszawskiego. Pochowany w zbiorowej mogile (300 osób) na ul. Wolskiej na terenie szpitala św. Łazarza. Ekshumowany w 1947 r. – INs 648/52 z 16.09.1953.
 411. Radowski Kazimierz ur. 27.02.1909 we Włocławku, zam. Włocławek – aresztowany 31.12.1944 r. , przebywał w więzieniu kryminalnym. Został zastrzelony w lesie pod Włocławkiem na drodze do Wieńca 20.01.1945 r. – Zg 134/48 z 09.06.1948.w ; Wiadomości Włocławskie, Nr 25 z 22 / 23.02.1945, s. 3.
 412. Radziejowski Antoni Henryk ur. 14.01.1893 w Kole, zam. Włocławek ul. Toruńska 10 – aresztowany na początku listopada 1939 r. został rozstrzelany w lasach widońskich 10.11.1939 r., rozpoznany w czasie ekshumacji 15.11.1945 r. w lesie Przyborowo – Zg 169/48 z  16.07.1948.w
 413. Rajmer Aleksander ur. 23.01.1914 we Włocławku , zam. Włocławek – w lipcu 1943 r. wysiedlony do GG, gdzie prawdopodobnie został aresztowany. Na 31.12.1953 r. – INs 416/56 z 30.01.1957.
 414. Rajmer Stanisław zam. Włocławek , skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 14.03.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 212.
 415. Rakowski Andrzej ur. 30.11.1900 w Żydowie , zam. Włocławek – robotnik, żołnierz (14 p.p.), zginął pod Wyszogrodem w miejscowości Kamienna 14.09.1939 r. – INs 785/56 z 25.10.1956.
 416. Rakowski Edward ur. 30.11.1900 w Żydowie, zam. Włocławek – żołnierz WP zginął w czasie działań wojennych na terenie pw. Wyszogrodzkiego 15.09.1939 r. – INs 390/65 z 20.05.1965.
 417. Reksiński Andrzej zam. Włocławek – aresztowany 09.04.1942 r. za działalność w Związku Jaszczurczym Ekspozytura „Z” Zachód (stał na czele) ośrodek we Włocławku, 30.10.1942 r. skazany przez Sąd Wojenny Rzeszy na karę śmierci, którą wykonano 09.01.1945 r. – Bogdan Chrzanowski, Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu 1939-1947, Toruń 1997, s. 45, 54, 56, 136.
 418. Rędzikowski Michał ur. 29.09.1919 , zam. Włocławek – żołnierz poległ w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. – INs 749/58.
 419. Rodzeń Józef ur. 18.01.1899 , zam. Włocławek ul. Stodólna 56 – nauczyciel, żołnierz, major WP (14 p.p. – dowódca 3 batalionu) zginął 19.09.1939 r. w miejscowości Kromnów pow. sochaczewski – Zg 253/47 z 29.09.1947.w ; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I: żołnierze września, pr. zb. pod red. Edwarda Pawłowskiego, Pruszków 1993.
 420. Rojszyk Edward ur. 03.11.1888  w Grodnie, zam. Włocławek – aresztowany w 1939 r. jako więzień polityczny został wywieziony do obozy Mauthausen-Gusen, gdzie umiera 30.09.1940 r. – Zg 272/48 z 24.11.1948.w
 421. Rokwisz Edward ur. 01.08.1901 w Warszawie , zam. Włocławek – malarz pokojowy, aresztowany przez gestapo 03.03.1941 r. został wywieziony do Inowrocławia, Zwickau, Mauthausen, gdzie ginie 01.08.1944 r. – INs 527/56 z 08.08.1956.
 422. Rokwisz Henryk ur. 03.02.1914 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz (14 p.p.) poległ  04.09.1939 r. pod Mełnem – Zg 25/46 z 21.03.1946.w
 423. Ruciński Ignacy ur. 10.07.1897 w Przedczu, zam. Włocławek – policjant zginął w czasie przeprawy przez Bzurę 17.09.1939 r. – Zg 170/48 z 04.03.1949.w
 424. Ruciński Władysław ur. 31.05.1905 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Łęgska 56 – robotnik, aresztowany 28.11.1942 r. został wywieziony do obozu Stutthof gdzie ginie – Zg 128/48 z 19.05.1948.w
 425. Rudowski Bolesław ur. 05.06.1916 w Janiszewie, zam. Włocławek ul. Kolska 12 – żołnierz (14 p.p.) brał udział w walkach wrześniowych – Zg 3/52 z 10.10.1952.w
 426. Rudziński Stefan Konrad ur. 26.12.1880 w Makowie, zam. Włocławek – ślusarz, pracował w firmie Nagelabrik F. Peltrel we Włocławku. Został aresztowany w lipcu 1942 r. i wywieziony do Sieradza, Gross-Rosen, gdzie zginął w styczniu 1945 r. – INs 822/58 z 19.01.1959.
 427. Rutkowska Anna ur. 12.03.1877 we wsi Chrusty starostwo nieszawskie, zam. Włcławek – zginęła 03.09.1939 r. w czasie bombardowania Włocławka (zrzucenie jednej bomby) na budynek przy ul. Chłodnej 1 (razem z nią zginęło 5 osób w tym zięć Kazimierz Solecki – zeznanie świadka Anny Petrykowskiej – wszyscy zostali pochowani na cmentarzu w Dziadowie) – INs 1179/76 z 07.02.1977.
 428. Rutkowski Bolesław ur. 24.03.1913 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz WP dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w Wilnie gdzie w 1942 r. został zabity przez Niemców – Na 09.05.1946 r. INs 420/54 z 03.09.1954.
 429. Rutkowski Szczęsny ur. 03.08.1887, zam. Włocławek – właściciel majątku Kulin, artysta, malarz aresztowany 10.04.1940 r.  osadzony w Lipnie i wywieziony do obozu Oranienburg-Sachsenhausen, a później do Dachau gdzie zginął w grudniu 1940 r. – Zg 148/47 z 25.06.1947.w
 430. Ryniec Marceli ur. 14.01.1895 w Łagiewnikach gmina Śmiłowice, zam. Włocławek ul. Kościelna 15 – aresztowany  04.05.1940 r. został wywieziony do obozu w Inowrocławiu, a następnie do Dachau, Mauthausen, gdzie ginie 12.11.1940 r. (pismo z obozu z dnia 11.11.1941 r.) – INs 619/52 z 26.05.1952.
 431. Ryniec Michał ur. 27.09.1911 w Bogusławicach, zam. Włocławek ul. Chłodna 51 – w 1940 r. wysiedlony do Radomia, gdzie 23.06.1941 r. został aresztowany i wywieziony do Oświęcimia. Zginął 28.09.1941 r. – INs 1112/61 z 15.06.1962.
 432. Rzeczkowski Antoni ur. 29.04.1913 w Glinkach, zam Włocławek ul. Leśna 36 – żołnierz (14 p.p.) zginął w walkach pod Mełnem 03.09.1939 r. – Zg 333 z 23.12.1947.w
 433. Rzeczkowski Stefan ur. 30.06.1912 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Żytnia 48 – w 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Tam został aresztowany u wywieziony do obozu Norstrandt gdzie w 1945 r. ginie – Zg 65/47 z 22.04.1947.w
 434. Sadowski Józef ur. 21.11.1891 we Włocławku, zam. Włocławek – pracował w Warszawie przy wyładunku żwiru. Zginął na początku września 1939 r. podczas bombardowania Wrszawy – INs 1224/57 z 25.02.1958.
 435. Sadowski Tadeusz zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 11.09.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 273.
 436. Sawoi Stanisław Piotr ur. 01.04.1908 we Włocławku, zam. Włocławek – w czasie okupacji przebywał w Warszawie, gdzie został aresztowany w czasie powstania warszawskiego i wywieziony do Dachau, a następnie do obozu Natzweiler, gdzie ginie 06.01.1945 r. – Zg 241/49 z 29.12.1949.w
 437. Sergiejew Włodzimierz zam. Włocławek – pracownik samorządowy miasta Włocławek, projektant zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 438. Sidwa Helena ur. 21.11.1903 w Barucinku Gm. Osięciny powiat aleksandrów zam. Włocławek ul. Wiejska 39 – w 1941 r. aresztowana za nielegalny handel mięsem i sakazana przez Sąd we Włocławku na 6 lat więzienia. W końcu 1941 r. wywi.eziona do Oświecimia gdzie zmarła 07.03.1943 r. INs 1166/57 z 28.01.1958.
 439. Sidwa Jan ur. 06.06.1908 w USA , zam. Włocławek ul. Wiejska 39 – żołnierz (4 pułk artylerii lekkiej) zginął w czasie działań wojennych – Na 09.05.1946 r. INs 1165/57 z 16.09.1958.
 440. Sikorski Kazimierz ur. 29.06.1913 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz (14 p.p.) zginął pod Mełnem 03.09.1939 r. – Zg 134/49 z 30.11.1949.w
 441. Siudak Jan ur. 08.02.1907 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno 176 – zastrzelony podczas likwidacji Grzywna – Na 20.12.1939 r. Zg 96/49 z 24.08.1949.w
 442. Siwek Tadeusz Józef ur. 17.05.1907 w Aleksandrowie Kujawskim, zam. Włocławek – aresztowany 12.06.1944 r. został wywieziony do Radogoszczy gdzie ginie 17.01.1945 r. w trakcie likwidacji więzienia – Zg 18/50 z 17.03.1950.w
 443. Siwiński Ignacy ur. 18.01.1915 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz, plutonowy podchorąży (baon morski), zginął w czasie walk na Oksywiu w miejscowości Dębowa Góra 16.09.1939 r. – Zg 57/50 z 31.10.1950.w
 444. Skalski Mieczysław ur. 80.04.1911 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz (14 p.p.) prawdopodobnie zginął pod Mełnem – Na 09.05.1946 r. INs 746/70 z 25.05.1971.
 445. Skibiński Stanisław ur. 06.05.1912 w Kole zam. Włocławek, zginął pod Gostyninem podczas niemieckiego nalotu – Zg 147/46 z 23.09.1946.w
 446. Skiermański Bogdan ur. 16.10.1912 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Mazowiecka 9 – żołnierz (pułk saperów) dostał się do niewoli, z której uciekł w końcu 1941 r. Pracował w Fabryce Kafli skąd w końcu 1943 r. wraz z innymi pracownikami został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec miejscowość Erzerfeld w Westfalii gdzie umiera 13.07.1944 r. w szpitalu w Siegen – Zg 89/49 z 23.07.1949.w
 447. Skrobański Stanisław zam. Włocławek – nauczyciel Państwowego Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, żołnierz poległ w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r. – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 448. Skrzetuski Jan Bogdan ur. 27.12.1899 w Warszawie, zam. Włocławek ul. Kościuszki 6 m 11 – artysta muzyk, nauczyciel aresztowany 23.10.1939 r. (z mieszkania) i wywieziony do obozu Rudau II. Ostatnia wiadomość z datą 07.12.1939 r.   – Zg 153/46 z 04.02.1947.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 449. Słomiński Antoni ur. 09.05.1902 , zam. Włocławek – Zg 343/47w
 450. Smykowska Helena ur. 1898, zam. Włocławek –zginęła w więzieniu bydgoskim 16.02.1944 r. (ekshumacja dokonana na cmentarzu w dzielnicy Jary w dniu 03.06.1948 r. – masowy grób ofiar z lat 1943-1944) – Włodzimierz Jastrzębski, Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945, Warszawa 1974, s. 212-213.
 451. Snopkowski Władysław ur. 23.05.1886 w Grabkowie gm. Kowal, zam. Włocławek – Grzywno – aresztowany 01.12.1939 r. podczas pacyfikacjji Grzywna został rozstrzelany – Zg 19/46 z 23.03.1946.w
 452. Sobczyk Wacław zam. Włocławek – pracownik samorządowy miasta Włocławek zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 453. Sobczyńska Helena zam. Włocławek, skazana na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 26.08.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 268.
 454. Sobczyński (Sobaczyński) Feliks Marian ur. 19.11(10).1911 we wsi Kaliszany gmina Wojciechowice, pow. opatowski , zam. Włocławek ul. Kościelna – technik ogrodnik, żołnierz (ppor. rez. 14 p.p.),  zginął w walkach nad Bzurą 16.09.1939 r.(miejscowość Strugienice) – INs 831/52 z 16.06.1953. ; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I: żołnierze września, pr. zb. pod red. Edwarda Pawłowskiego, Pruszków 1993.
 455. Sobota Jan Tomasz ur. 19.10.1885 we wsi Gory pow. kielecki, zam. Włocławek ul. Polna 92b – nauczyciel Szkoły Powszechnej w Nowinach został aresztowany 26.10.1939 r. i wywieziony do obozu Rudau – ostatnia wiadomość z 08.12.1939 r. – Zg 125/46 z 04.02.1947.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 456. Sochacki Kazimierz zam. Włocławek – urzędnik fabryczny Celulozy we Włocławku,aresztowany i wywieziony do obozu w Gusen, skąd 4 dni po zwolnieniu zginął tragicznie 06.03.1941 r. w Warszawie – Wiadomości Włocławskie, Nr 33 z 06.03.1945, s. 4.
 457. Solecki Kazimierz ur. 30.12.1906 we Włocławku, zam. Włoclawek ul. Chłodna 1 – fryzjer, zginął podczas bombardowania Włocławka ul. Chłodna 1 (pierwszy nalot na Włocławek, około godz. 11 bomba uderzyła w budynek przy zbiegu ulicy Chłodnej i Wiejskiej, zginęło kilka osób) – INs 794/54 z 29.06.1954.
 458. Sołtys Bogdan ur. 06.05.1894 zam. Włocławek – żołnierz (ppłk. 14 p.p.) zabity przez niemieckiego dywersanta 12.09.1939 r. we Władysławowie – Igor Kraiński, Pekról Jacek, 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992, s. 36.
 459. Sporna Barbara ur. 21.02.1911 we Włocławku, zam. Włocławek Zg 216/46
 460. Sporny Jan zam. Włocławek – aresztowany w 1941 r. za działalność konspiracyjną po miesięcznym pobycie w więzieniu we Włocławku został wywieziony do Inowrocławia, a na początku września 1941 r. do Zwickau. Skazany przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu 2,3,5.10.1942 r. na 4 lata obozu zginął w Rawiczu. – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 461. Stajszczak Ignacy zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 15.07.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 256.
 462. Stanecki Izydor Edmund ur. 30.05.1914 w Miwaukee USA, zam. Włocławek – żołnierz (14 p.p.) zginął pod Mełnem 03.09.1939 r. – Zg 19/50 z 22.03.1950.w
 463. Stankiewicz Marian ur. 02.02.1912 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz (63 p.p.) zginął pod Sochaczewem około 10.09.1939 r. – Zg 201/47 z 28.05.1948.w
 464. Starczewski Mieczysław zam. Włocławek – redaktor „Dziennika Kujawskiego”, aresztowany w 1942 r. (działacz Stronnictwa Narodowego) został wywieziony do Inowrocławia, gdzie został zamordowany 03.10.1942 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 9 z 03 / 04.02.1945, s. 4. ; Benedykt Czarnecki, Opowieści z dawnego Zazamcza, Włocławek 1997, s. 204.
 465. Stasiak Feliks ur. 16.05.1887 w Drzebcach pow. kutnowski, zam. Włocławek ul. Kruszyńska 2 – aresztowany przez policję kryminalną w październiku 1942 r. został skazany na 6 lat więzienia i osadzony w więzieniu w Sieradzu, a od 1943 r. wywieziony do Wronek, gdzie ginie – Na 09.05.1946 r. Zg 309/47 z 26.02.1949.w
 466. Stawicki Wacław ur. 23.09.1909 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Warszawska 15 – żołnierz, dostał się do niewoli niemieckiej. Za usiłowanie ucieczki zesłany do obozu w Milchein. Ostatnia wiadomość z 1944 r. – Na 10.05.1946 r. Zg 65/50 z 12.11.1951.w
 467. Stefańczyk Faustyn ks. zam. Włocławek – nauczyciel, prefekt Gimnazjum i Liceum im. Piusa X we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. został wywieziony do Rudau, a następnie do Działdowa gdzie ginie w maju 1940 r. – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 468. Stępniewski Stanisław Czesław ur. 22.07.1906 w Warszawie, zam. Włocławek ul. Kasprowicza 22 – aresztowany w 1944 r. został osadzony w obozie w Blechhmert w Westfalii gdzie ginie 06.04.1945 r. – Zg 100/48 z 28.04.1948.w
 469. Stolarski Henryk ur. 07.04.1920 we Włocławku, zam. Włocławek – aresztowany w czerwcu 1940 r. zaginął – Na 31.12.1950 r. Zg 11/50 z 31.12.1950.w
 470. Stolcman  Zenon Michał ur. 22.07.1902 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnierz, zginął w obozie jenieckim Stalag VI c 12.03.1940 r. – zg 7/48 z21.04.1948.w ; Benedykt Czarnecki, Opowieści z dawnego Zazamcza, Włocławek 1997, s. 200.
 471. Straszewska Jadwiga Stanisława ur. 10.10.1887 w Brzeziu, zam. Włocławek – aresztowana w 1942 r. została wywieziona do Oświęcimia gdzie umiera . Na 09.05.1946 r. – INs 480/56 z 15.05.1957.
 472. Straszewski Aleksander ur. 09.12.1909 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Młynarska 5 – szofer, aresztowany za pobicie Niemca na początku listopada 1939 r. – Na 15.11.1939 r. Zg 32/51 z 18.05.1951.w
 473. Strembski Edmund Marian ur. 24.08.190 w Łanieszczyźnie, zam. Włocławek ul. Cicha 3 – żołnierz WP, dostał się do niewoli niemieckiej, przebywał w obozie jenieckim. Ostatnia wiadomość z kwietnia 1944 r. – Na 10.05.1946 r. Zg 85/51 z 10.10.1952.w
 474. Struś Adam ur. 04.12.1886 we wsi Nakielnica gmina Nakielnica, pow. łódzki  – zam. Włocławek – został rozstrzelany 13.09.1939 r.w Dobrzykowie pow. płocki,   gdy wracał do Włocławka z Krakowa – Zg 3176/48 z 21.12.1948.w
 475. Strzelecki Bronisław ur. 20.01.1905 w Łanieszczyźnie, zam. Włocławek – 14.01.1942 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Pracował w fabryce amunicji w Lubecku. Dnia 04.07.1944 r. został aresztowany jako podejrzany politycznie i   skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w obozie Neuengamme 12.10.1944 r. (powieszenie)  – Zg 239/48 z 16.12.1948.w
 476. Studencka Helena ur. 27.05.1888 w Dortmund, zam. Włocławek – w czasie okupacji uciekła do Warszawy, gdzie zginęła w czasie powstania warszawskiego – Na 31.12.1944 r. Zg 173/47 z 28.05.1947.w
 477. Swiżyński vel Swierzyński Tadeusz ur. 12.11.1910 we Włocławku, zam. Włocławek – robotnik wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Ostatnia wiadomość z sierpnia 1941 r. – Na 09.05.1946 r. INs 238/75 z 09.09.1975.
 478. Sypniewski Kazimierz Józef ur. 17.03.1901 w Tuliszkowie pow. koniński, zam Włocławek ul. Rolińskiego 4 m 1 – nauczyciel Szkoły Powszechnej nr 3 we Włocławku, aresztowany 23.10.1939 r. (26) przez gestapo został wywieziony do Rudau. Ostatnia wiadomość z grudnia 1939 r. – Na styczeń 1940 r. – Zg 55/46 za 17.12.1946.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8.
 479. Szałkiewicz Bronisław ur. 02.10.1897 w Nowej Wsi, zam. Włocławek ul. Wilcza 8 – w 1941 r. aresztowany i osadzony w więzieniu we Włocławku, a następnie przewieziony do Ostrowia Wielkopolskiego i Radogoszczy – Na 09.05.1946 r. INs 505/57 z 20.11.1957.
 480. Szambelan Józef ur. 10.03.1888 w jukowie powiat Włocławski zam. Włocławek aresztowany 23.11.1944 r.
 481. Szarłat Józef ur. 1904 w Strzelcach Kujawskich, zam. Włocławek – na początku 1940 r. wyjechał do rodziny do Łodzi. Tam zatrzymany w czasie łapanki ulicznej został wywieziony ndo obozu w Zweibruchen. Ostatnia wiadomość z 1941 r. – Na 09.05.1946 r. INs 699/67 z 19.08.1968.
 482. Szarłat Tadeusz ur. 30.04.1916 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno – aresztowany 05.11.1939 r. i osadzony w więzieniu włocławskim, prawdopodobnie rozstrzelany 11.11.1939 r. w lasach widonskich – Zg 119/48 z 23.02.1949.w
 483. Szatkowski Eugeniusz zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 07.05.1943 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 453.
 484. Szczepański Stanisław Feliks ks.  ur. 18.09.1901 zam. Włocławek – prefekt Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. został wywieziony do Rudau, a następnie do Grossmischen koło Królewca, gdzie zginął w 1940 r. – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 485. Szczepański Stefan ur. 02.09.1911 w Glinkach, zam. Włocławek ul. Leśna – żołnierz (14 p.p.) zginął pod Mełnem 02.09.1939 r. – Zg 139/49 z 17.08.1950.w
 486. Szczęśniak Bronisław ur. 06.01.1892 we wsi Boroowo pow. Łuków, zam Włocławek ul. Zduńska 4/9 – aresztowany przez gestapo 01.11.1943 r.  został wywieziony do obozu Blehammer gdzie zginął w czasie ucieczki w styczniu 1945 r. – Zg 147/47 z 26.05.1947.w
 487. Szczodrowski Marian ks. ur. 22.04.1894 w Lubichowie pow. starogardzki, zam. Włocławek – nauczyciel Gimnazjum im. Długosza we Włocławku, aresztowany 21.10.1939 r. został wywieziony do Rudau, a następnie do Gross-Mischen, gdzie zginął około 1940 r. – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 488. Szczupakowski Władysław ur. 15.08.1913 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Kaliska 44 – kupiec, żołnierz WP zginął w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. – Na 09.05.1946 r. INs 846/54 z 17.01.1955.
 489. Szelągowski Karol ur. 09.10.1888 w Warszawie, zam. Włocławek ul. Stodólna 9 – w dniu 12.09.1939 r. zamordowany przez Niemców we wsi Skibice gmina Śmiłowice – Zg 86/48 z 07.04.1948.w
 490. Szelągowski Wacław Bonifacy ur. 05.06.1911 we Włocławku, zam. Włocławek – przebywał w Warszawie, gdzie został aresztowany i wywieziony do Lubeki. Tam 20.04.1945 r. został rozstrzelany – Zg 236/46 z 26.11.1946.w
 491. Szeliska Stanisława ur. 13.11.1907 we Włocławku, zam. Włocławek – w czasie okupacji wyjechała do Warszawy, gdzie zginęła podczas powstania warszawskiego w sierpniu 1944 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 85/47 z 10.12.1947.w
 492. Szlajter Tadeusz ur. 28.05.1907 we Włocławku, zam. Włocławek – betoniarz, żołnierz, przebywał w niewoli w Niemczech w miejscowości Ludwighafen, gdzie został zastrzelony na początku 1945 r. Zg 22/48 z 26.02.1948.w
 493. Szlązak Wincenty zam. Włocławek – nauczyciel Gimnazjum i Liceum im. Piusa X, aresztowany w październiku 1939 r. został wywieziony do Rudau – Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 494. Szmidt Józef zam. Włocławek – nauczyciel Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 495. Szparkowski Józef ur. 1906, zam. Włocławek – pod koniec 1939 r. wyjechał do Warszawy, gdzie w swoim mieszkaniu przy ul. Nowogródzkiej 18 m 24 ukrywał Żydów. Na skutek donosu aresztowany i rozstrzelany 23.05.1943 r. – Michał Grynberg, Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993, s. 543.
 496. Szulc Wiktor ur. 18.05.1888 w Grodzisku pow. ostrołęcki, zam. Włocławek ul. Starodębska 1- przebywał w czasie okupacji w Warszawie, gdzie zginął 07.08.1944 r. w czasie powstania warszawskiego, rozstrzelany przez Niemców – Zg 265/47 z 25.08.1948.w
 497. Szurpita Leon ur. 14.03.1900 we wsi Machnacz gmina Wieniec, zam. Włocławek ul. Pierackiego 7/7 – policjant, ewakuowany w pierwszych dniach września do Krasnegostawu został wcielony do WP, zginał w czasie działań wojennych – Na 20.06.1946 r. Zg 72/47 z 10.12.1947.w
 498. Szymański Feliks Tytus ur. 12.09.1908 we Włocławku, zam. Włocławek – zawodowy oficer pułku kawalerii w Płocku, Stanisławowie, w czasie okupacji wyjechał do Warszawy, działał w konspiracji. Walczył w powstaniu warszawskim. Ostatnia wiadomość na kilka dni przed wybuchem powstania. Na 09.05.1946 r. –  INs 1002/56 z 30.05.1957.
 499. Szymański Jan ur. 16.08.1904 we Włocławku, zam. Włocławek – żołnnierz, dostał się do niewoli skąd został zabrany do obozu w Inowrocławiu pod zarzutem pobicia Niemki przed wybuchem wojny. We wrześniu 1941 r. został zabity – 30.09.1941 r.  (plakaty niemieckie) – Zg 338/48 z 09.12.1948.w
 500. Szymański Jan zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 09.10.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 280.
 501. Szymański Kazimierz zam. Włocławek – aresztowany w 1941 r. za działalność konspiracyjną po miesięcznym pobycie w więzieniu we Włocławku został wywieziony do Inowrocławia, a na początku września 1941 r. do Zwickau. Skazany przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu 30.09.1942 r. na 5 lat obozu został wywieziony do Mauthausen, gdzie zginął – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 502. Szymański Roman ur. 25.07.1910 we Włocławku, zam. Włocławek – aresztowany w dniu 05.03.1941 r. Przebywał w obozie w Mauthausen i Buchenwaldzie oraz w Naumberger. Ostatnia wiadomość z 23.04.1944 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 45/47 z 10.12.1947.w
 503. Szymański Władysław ur. 11.01.1903 we Włocławku, zam. Włocławek – aresztowany w kwietniu 1943 r. został wywieziony do Radogoszczy, gdzie zginął 24.05.1944 r. – Zg 13/47 z 12.03.1947.w
 504. Śliwiński Stanisław ur. 24.09.1904 we wsi Klementynowo gmina Wieniec, zam. Włocławek – aresztowany 07.05.1944 r. za działalność polityczną i wywieziony do Radogoszczy. Ostatnia wiadomość z grudnia 1944 r. z Mauthausen Zginął  15.01.1945 r. – Zg 200/46 z 26.09.1946.w
 505. Śmiałek Zygmunt zam. Włocławek – oficer AK, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 11.02.1943 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 436.
 506. Świątek Jacek ur. 26.07.1891 w Polu Jarentowskim pow. Lipsko n/Wisłą, zam. Włocławek – policjant, wyjechał na początku września jako eskorta władz państwowych – Na 09.05.1946 r. INs 181/61 z 17.08.1961.
 507. Świerczyńska Stanisława ur. 18.02.1887 w Woleckich Holendrach, zam. Włocławek – wysiedlona do Łodzi. Po powrocie (nielegalnie) aresztowana i wywieziona do Ravensbruck, gdzie zginęła w 1944 r. – Na 09.05.1946 r. INs 991/60 z 27.02.1961.
 508. Talent Teodor ur. 22.08.1905 w Popielowie pow. rybnicki, zam. Włocławekżołnierz (2 pułk szwoleżerów Rokitniańskich), zginął w okolicach Sochaczewa we wrześniu 1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 146/48 z 29.04.1949.w
 509. Taźbierski Stefan ur. 19.09.1904 w Fałkowie pow. kielecki, zam. Włocławek ul. Królewiecka 27 – w kwietniu 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec gdzie ginie 26.08.1943 r. (niemiecki akt zgonu) w miejscowości Bartoldeslau – Zg 4/52 z 18.03.1952.w
 510. Taźbierski Wojciech ur. 25.07.1914 w Fałkowie pow. konecki, woj. lubelskie, zam. Włocławekżołnierz, zginął w czasie działań wojennych w nieustalonym miejscu – Na 09.05.1946 r. Zg 81/48 z 17.01.1949.w
 511. Teodorczyk Mieczysław ur. 28.02.1899 w Łodzi, zam. Włocławek żołnierz, mjr (14 p.p.) we wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej. Po ucieczce z niewoli, w listopadzie 1939 r. na terenie powiatu włocławskiego utworzył Pułk Ziemi Kujawskiej. W 1940 roku poszukiwany listami gończymi przeniósł się na teren północnego Mazowsza, gdzie był organizatorem POZ. Był komendantem obwodu Sierpc, a od sierpnia 1941 r. komendantem Okręgu III Mazowsze. Po scaleniu POZ z AK został szefem Wydziału III w sztabie komendy Podokręgu Północnego. Aresztowany 17.02.1943 r. w Warszawie na rogu ulic Marszałkowskiej i Wilczej, podczas wcześniej przygotowanej akcji policji niemieckiej. Więziony w Alei Szucha, Modlinie, Płocku, Poznaniu, Bydgoszczy, Berlinie. Stracony przez powieszenie w zbiorowej egzekucji 106 członków podziemia antyhitlerowskiego w Forcie III w Poniechówku koło Modlina 04.02.1944 . – Zg 189/47 z 03.12.1947.w ; M. Krajewski, Płock w okresie okupacji 1939-1945, Płock-Włocławek 2001, s. 86-przypisy, 283.
 512. Teper Franciszek ur. 23.09.1891 w Czerniewicach gmina Kowal, zam. Włocławek ul. Cyganka 8 robotnik, wywieziony 24.05.1941 r. na roboty przymusowe do Niemiec w Eisenach, gdzie zmarł 20.11.1942 r. – Zg 221/46 z 17.06.1947.w
 513. Tobolczyk Stanisław ur. 29.04.1904 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Chłodna 31– wyjechała w czasie okupacji do Warszawy, gdzie zginęła podczas powstania warszawskiego – Na 09.05.1946 r. INs 04.03.1953.
 514. Tomalak Jan ur. 10.04.1894 w Baruchowie, zam. Włocławek-Grzywno 158 – aresztowany podczas likwidacji Grzywna na początku grudnia 1939 r. – Na 09.05.1946 r. INs 392/52 z 06.02.1953.
 515. Tomaszewska Bronisława Józefa ur. 26.09.1860 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Brzeska 27 – została wysiedlona przez Niemców do przytuliska dla starców przy ul. Nowomiejskiej. W 1942 r. została wywieziona w nieznanym kierunku – Na 09.05.1946 Zg 17/47 z 23.10.1947.w
 516. Tomaszewski Wacław ur. 1916 ,zam. Włocławek – w czasie okupacji przebywał w Warszawie, gdzie zginął w powstania warszawskiego we wrześniu 1944 r. w Milanówku – Wiadomości Włocławskie, Nr 201 z 27.09.1945, s. 4.
 517. Tomaszewski Wacław ur. 24.02.1892 , zam. Włocławek ul. Cyganka 24– aresztowany jako zakładnik 09.11.1939 r. zostal rozstrzelany w lesie Przyborowo ok. 11.11.1939 r.. Rozpoznany w czasie ekshumacji 15.11.1945 r. – Zg 68/51 z 25.09.1951.w
 518. Tomaszewski Zbigniew ur. 03.01.1920 w Kowalu, zam. Włocławek – aresztowany 08.03.1941 r. został wywieziony do Oświęcimia, gdzie ginie 15.11.1941  r. – Zg 340/48 z 16.02.1949.w
 519. Tomaszewski Zdzisław ur. 14.12.11889  w Lubrańcu, zam. Włocławek – przesiedlony do GG zamieszkał w Warszawie, gdzie został aresztowany 18.05.1943 r. w tzw. Aktion i osadzony na Pawiaku. Zamordowany 29.05.1943 r. w wielkiej egzekucji na ul. Gęsiej (rozstrzelano ok. 500 mężczyzn i 30 kobiet) – Zg 340/48 z 16.02.1949.w ; R. Domańska, Więzienie gestapo. Kronika 1939-1944, Warszawa 1978, s. 328.
 520. Tomczak Jan ur. 14.09.1910 w parafii Szczegocin pow. Łęczyca zam. Włocławek – Grzywno 54 – aresztowany 01.12.1939 r. podczas pacyfikacji Grzywna został rozstrzelany – Zg 6/46 z 15.03.1946.w
 521. Toruńczyk Paweł ur. 1916, zam. Włocławek –zginął w więzieniu bydgoskim 21.09.1944 r. (ekshumacja dokonana na cmentarzu w dzielnicy Jary w dniu 03.06.1948 r. – masowy grób ofiar z lat 1943-1944) – Włodzimierz Jastrzębski, Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945, Warszawa 1974, s. 212-213.
 522. Tradecki Jan Władysław ur. 10.04.1903 w Kruszynku gmina Śmiłowice, zam. Włocławek ul. Dziewiny 8żołnierz (8 pułk artylerii ciężkiej w Toruniu), zginął raniony bombą lotniczą na stacji kolejowej w Nieszawie 05.09.1939 r. – Zg 98/48 z 28.04.1948.w
 523. Trojanowski Kazimierz ur. 10.11.1918 w Muchowicach, zam. Włocławek – cieśla, zatrudniony w niemieckiej firmie budowlanej został przymusowo wywieziony na wschodni front (Ukraina) gdzie w dniu 11.08.1943 r. został przez Niemców powieszony – Na 30.09.1943 r. Zg 271/46 z 31.07.1947.w
 524. Tulimowski Edward ur. 12.10.1905 we Włocławku, zam. Włocławekżołnierz (14 p.p.) dostał się do niewoli i przebywał w Lazarett 744 w Hohnstein gdzie umiera w pierwszej połowie 1944 r. – Zg 232/47 z 29.05.1948.w
 525. Tułodziecki Kazimierz ur. 31.03.11900 w Podlasiu pow. rypiński, zam. Włocławek ul. Słoneczna 27 – aresztowany 23.06.1944 r. został wywieziony do Radogoszczy, a następnie Zwickau, Mauthausen gdzie ginie 01.04.1945 r. – Zg 7/47 z 19.01.1947.w
 526. Turczynowicz Danuta Maria zam. Włocławekinstruktorka młodzieżowa we Włocławku, członek tajnej organizacji „Ogniwo”, aresztowana i wywieziona do Oświęcimia, gdzie zginęła 14.03.1943 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 38 z 12.03.1945, s. 4.
 527. Turczynowicz Danuta zam. Włocławek – aresztowana w 1941 r. za działalność konspiracyjną po miesięcznym pobycie w więzieniu we Włocławku została wywieziona do Inowrocławia, a na początku września 1941 r. do Zwickau. Skazana przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu 14.10.1942 r. na 5 lat obozu została umieszczona w Oświęcimiu, gdzie zginęła 14.03.1943 r. – Wojciech Jerzy Skotnicki, Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w latach 1911-1945, praca doktorska, UMK Toruń 1994.
 528. Urbaniak Grzegorz ur. 07.05.191 w Kole, zam. Włocławekżołnierz (14 p.p.) zginał pod Mełnem 03.09.1939 r. – Zg 164/47 z 31.07.1947.w
 529. Urbaniak Stanisław ur. 03.02.1916 we Włocławku, zam. Włocławekrobotnik, żołnierz WP, dostał się do niewoli, przebywał w obozie jenieckim w Niemczech. Ostatnia wiadomość z 1944 r. – Na 09.05.1946 r. INs 1964/53 z 07.07.1954.
 530. Urbański Franciszek ur. 15.04.1920 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno – zamordowany 01.12.1939 r. w czasie likwidacji Grzywna – ekshumacja 13.11.1945 r. – Zg 61/46 z 04.06.1946.w
 531. Wachowski Stefan zam. Włocławek – zecer, aresztowany i wywieziony do Mauthausen, gdzie został zamordowany – Wiadomości Włocławskie, Nr 9 z 03 / 04.02.1945, s. 4.
 532. Walter Antoni ur. 26.05.1893 w Jastrzebiu pow. Lipno, zam. Włocławeknauczyciel, kierownik Szkoły Powszechnej Nr 1 we Włocławku, aresztowany 22.10.1939 r. i wywieziony do Rudau – brak informacji od początku stycznia – zgon 27.12.1939 r. – Zg 4/46 z 20.03.1946.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 533. Wałęsa Tadeusz ur. 12.01.1906 we Włocławku, zam. Włocławek –aresztowany i wywieziony do obozu w Sachsenhausen, gdzie umiera 16.04.1942 r. (informacja komendanta obozu) – INs 42/59 z 17.04.1959. Wasielewski Jan ur. 29.05.1900 we wsi Wiktorowo pow. włocławski, zam. Włocławek – żołnierz (14 p.p.) przebywał w obozie jenieckim w Sulzbach- zagłębie Saary gdzie zmarł w grudniu 1944 r. – Zg 168/47 z 13.08.1947.w
 534. Wasielewski Jan ur. 29.05.1900 we wsi Wiktorowo pow. włocławski, zam. Włocławekżołnierz (14 p.p.) przebywał w obozie jenieckim w Sulzbach- zagłębie Saary gdzie zmarł w grudniu 1944 r. – Zg 168/47 z 13.08.1947.w
 535. Wasilewski Władysław ur. 24.07.1907 we Włocławku, zam. Włocławek  – w czasie okupacji wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec (firma Benno Meyer Luebeck). Zginął w miejscowości Meldorf 08.01.1942 r. – INs 750/60 z 03.07.1960.
 536. Wasiuk Edward ur. 29.08.1908 we Włocławku, zam. Włocławekrobotnik, aresztowany w grudniu 1942 r. został osadzony w więzieniu w Sieradzu, gdzie został zabity w 1944 r. – Na 09.05.1946 r. INs 380/65 z 30.12.1965.
 537. Waśniewski Wacław zam. Włocławekaresztowany 16.06.1941 r. został osadzony w więzieniu włocławskim. Zginął w nieznanych okolicznościach – Gazeta Kujawska, Nr 206 z 11.09.1946, s. 3.
 538. Wawrzonkowski Stanisław ur. 08.10.1913 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Płowiecka 10 – żołnierz (14 p.p.) zginął w czasie działań wojennych – Na 10.05.1946 r. Zg 5/52 z 10.10.1952.w
 539. Wąsowicz Zygmunt ur. 18.01.1908 w Mielcu, zam. Włocławek ul. Chmielna 14 – nauczyciel, instruktor Państwowego Gimnazjum Mechanicznego we Włocławku, aresztowany z mieszkania 08.10.1939 r. został wywieziony do obozu Ruadu. Ostatia wiadomość z 22.12.1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 260/48 z 26.08.1949.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 540. Wensker Hieronim ur. 17.04.1893 w Łęgu pow. chojnicki, zam. Włocławekpolicjant, w czasie okupacji ukrywał się w rodzinnych stronach, gdzie zginął w sierpniu 1940 r. – INs 1700/53 z 10.05.1954.  ;  Zg 189/48 w
 541. Wesołowski Jan ur. 06.05.1888 , zam. Włocławek – aresztowany i wywieziony do Radogoszczy – INs 842/58.
 542. Wesołowski Stanisław ur. 21.04.1910 w Głuszynku pow. aleksandrowski, zam. Włocławek ul. Płocka 42robotnik, żołnierz (14 p.p.) zginął 11.09.1939 r. w Bielawach (na początku września w czasie podróży pociągiem do Kutna) – Na 10.05.1946 r. Zg 14/51 z 31.10.1951.w ; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I: żołnierze września, pr. zb. pod red. Edwarda Pawłowskiego, Pruszków 1993.
 543. Wiciak Franciszek ur. 1912 w Lamburgu Niemcy, zam. Włocławekżołnierz WP , zaginął w czasie działań wojennych – Na 09.05.1946 r. INs 253/71 z 27.09.1971.
 544. Wilczyński Zenon ur. 10.05.1909 we Włocławku, zam. Włocławek – aresztowany przez gestapo 04.04.1941 r. został wywieziony do Inowrocławia, a następnie do Gusen gdzie został zamordowany w październiku 1942 r. – Zg 90/47 z 13.08.1947.w
 545. Wiliński Polikarp zam. Włocławekrobotnik, wywieziony na roboty przymusowe do Królewca, skąd w ciężkim stanie został zwolniony i trzy dni po zwolnieniu umarł we Włocławku – Benedykt Czarnecki, Opowieści z dawnego Zazamcza, Włocławek 1997, s. 221.
 546. Wilk Ignacy ur. 1888 w Zarzeczu pow. rzeszowski, zam. Włocławekdyr. Banku Gospodarstwa Krajowego we Włocławku – Zg 71/47 z 17.07.1947.w
 547. Winnicki Walenty ur. 14.02.1912 we wsi Górny Szpetal pow. lipnowski, zam. Włocławek ul. Wiślana 5robotnik aresztowany w październiku 1939 r. został wywieziony do Rudau II. Ostatnia wiadomość z grudnia 1939 r. – Na 31.12.1946 r. Zg 230/47 z 17.07.1948.w
 548. Wiśniewska Aniela ur. 08.10.1894 w Brześciu Kujawskim, zam. Włocławek ul. Dziewińska 21 – aresztowana w sierpniu 1942 r. (oskarżona o pobicie niemieckiego chłopca znęcającego się nad królikami)  została skazana na 8 lat więzienia i osadzona we Wronkach gdzie ginie 31.12.1943 r. – Zg 185/48 z 30.06.1949.w
 549. Wiśniewska Irena ur. 19.03.1916 we Włocławku, zam. Włocławek – w 1943 r. wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec – miejscowość Eicekelch koło Hanowera. Ostatnia wiadomość ze stycznia 1945 r. – Na 09.05.1946 r. INs 1011/59 z 10.03.1960.
 550. Wiśniewski Antoni ur. 13.12.1917 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Słoneczna 27malarz, zginął w obozie Mauthausen w marcu 1943 r. – Na 30.03.1943 r. INs 797/54 z 22.06.1954.
 551. Wiśniewski Feliks Wiktor ur. 17.10.1895 w Aleksandrowie, zam. Włocławek ul. Planty 22 – nauczyciel Szkoły Powszechnej Nr 1 we Włocławku, aresztowany z domu 23.10.1939 r.  został wywieziony do obozu Rudau. Ostatnia wiadomość z 08.12.1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 205/46 z 16.06.1947.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8. ; Życie Włocławka, Nr 6 z 11.02.1971, s. 7.
 552. Wiśniewski Stanisław ur. 28.10.1895 , zam. Włocławek ul. Bracka 32 – od 01.09.1939 r. Komendant Straży obywatelskiej we Włocławku, Prezes Związku Hallerczyków aresztowany 07.11.1939 r. został rozstrzelany w lesie Przyborowo wraz z innymi mieszkańcami Włocławka w dniu 11.11.1939 r. Rozpoznnany podczas ekshumacji w dniu 15.11.1945 r. – Zg 276/47 z 06.11.1947.w
 553. Wiśniewski Tadeusz ur. 27.08.1896 , zam. Włocławek ul. Dziewińska 21 – aresztowany w lipcu 1944 r. został wywieziony do Radogoszczy, a następnie do Mauthausen gdzie umiera pod koniec wojny – Na 09.05.1946 r. Zg 185/49 z 30.06.1949.w
 554. Wiśniewski Wacław ur. 14.03.1913 we Włocławku, zam. Włocławek żołnierz (14 p.p.) zginął w czasie działań wojennych – Na 10.05.1946 r. Zg 11/51 z 31.10.1951.w
 555. Wiśniewski Zygmunt ur. 02.08.1899 w Aleksandrowie Kujawskim, zam. Włocławek ul. Bracka 26nauczyciel Szkoły Powszechnej Nr 3 we Włocławku, aresztowany 26.10.1939 r. i wywieziony do obozu Rudau. Ostatnia wiadomość z 08.12.1939 r. – Na 10.05.1946 r. Zg 263/46 z 31.07.1947.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8.
 556. Witecki Czesław ur. 15.06.1898 w Rusinowie pow. lipnowski, zam. Włocławek ul. Kapitulna 9 – w kwietniu 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Ostatnia wiadomość z 1944 r. – Na 31.12.1947 r. Zg 187/48 z 04.03.1947.w
 557. Witkowski Czesław zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 16.04.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 224.
 558. Witkowski Stanisław ur. 22.03.1920 , zam. Włocławek – zginął w Hamburgu 08.02.1942 r. – INs 646/55
 559. Wnukowski Zygmunt zam. Włocławek, skazany na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 28.04.1941 r. – Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 228.
 560. Wojciechowski Jerzy zam. Włocławekuczeń drugiej klasy Liceum im. Długosza we Włocławku, w czasie okupacji aresztowany i wywieziony do obozu Gross-Rosen. W wyniku wycieńczenia i odniesionych ran umiera 19.05.1945 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 114 z 16/17.06.1945, s. 8.
 561. Wojciechowski Jerzy zam. Włocławek – wychowanek Liceum im. Długosza we Włocławku, aresztowany za podanie czapki angielskiemu jeńcowi wojennemu, został wywieziony do obozu koncentracyjnego Landeshut, Gross-Rosen, gdzie zginął – Wiadomości Włocławskie, Nr 28 z 28.02.1945, s. 3.
 562. Wojciechowski Józef ur. 21.08.1914 w Borowie gmina Bytoń, pow. nieszawski, zam. Włocławek ul. Kaliska 96żołnierz (14 p.p.) zginął w walkach pod Sochaczewem 17.09.1939 r. – Zg 295/47 z 14.11.1947.w
 563. Wojciechowski Marian zam. Włocławek – aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego Landeshut, Gross-Rosen, gdzie zaginął – Wiadomości Włocławskie, Nr 28 z 28.02.1945, s. 3.
 564. Wojciechowski Mieczysław ur. 30.11.1905 w Wierzbnie pow. koniński, zam. Włocławek ul. Młynarska 5 żołnierz, zginął w czasie działań wojennych – Na 09.05.1946 Zg 26/47 z 15.10.1947.w
 565. Wojciechowski Stanisław ur. 10.07.1905 we Włocławku, zam. Włocławek – w listopadzie 1942 r. wywieziony do obozu w Gross-Rosen, gdzie w marcu 1945 r. ginie – Zg 68/47 z 13.05.1947.w
 566. Wojdyło Marianna ur. 10.06.1898 , zam. Włocławek – zginęła w Oświęcimiu w 1940 r. – INs 1504/58.
 567. Wojtczak Józef ur. 12.01.1902 w Choceńskich Pieńkach, zam. Włocławek ul. Szpitalna 16robotnik, jesienią 1943 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Tam został aresztowany i osadzony w więzieniu w Dortmundzie, a w czerwcu 1944 r. wywieziony do Buchenwaldu – Na 09.05.1946 r. INs 1497/53 z 07.07.1953.
 568. Wojtczak Teofil , zam. Włocławeknauczyciel Szkoły Powszechnej we Włocławku, aresztowany 23-24.10.1939 r. został wywieziony do Rudau – M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8.
 569. Wolentarski Ryszard ur. 22.07.1918 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Chłodna 14/4robotnik wywieiony na roboty przymusowe do Niemiec koło Hamburga. Ostatnia wiadomość z 1943 r. – Na 1943 r. Zg 61/51 z 21.04.1952.w
 570. Wolman Bernard zam. Włocławekpracownik samorządowy miasta Włocławek, lekarz weterynarii, zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 571. Wolski Kazimierz ur. 15.02.1894 w Warszawie, zam. Włocławek  – nauczyciel, dyrektor Państwowego Gimnazjum Mechanicznego we Włocławku, aresztowany 23.10.1939 r. i wywieziony do obozu Rudau. Ostatnia wiadomość z 10.12.1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 206/46 z 31.07.1947.w
 572. Woźniak Władysław ur 04.09.1900 w Miechowicach pow. Włocławek, zam. Włocławek – aresztowany w marcu 1941 r. został wywieziony do Zwickau gdzie został stracony 04.06.1942 r. – Zg 186/47 z 27.09.1947.w
 573. Woźnicki Teofil Zenon ur. 1899 na Kujawch, zam. Włocławekharcmistrz, urzędnik firmy Bohm-S-ka, aresztowany 14.09.1939 r. został wywieziony do Bydgoszczy, skąd został zwolniony 15.10.1939 r. Ponownie aresztowany na początku maja 1940 r. został wywieziony do Dachau, gdzie umiera 03.03.1941 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 30 z 02.03.1945, s. 4.
 574. Wójcik Stanisław ur. 14.10.1913 we Włocławku, zam. Włocławek ul. Cmielna 18 – urzędnik, zginął w Mauthausen 30.03.1943 r. – Zg 101/49 z 18.10.1949.w
 575. Wróblewski Bolesław ur. 10.02.1894 w Zazamczu pow. włocławski, zam. Włocławek ul. Toruńska 29 – zginął w Radogoszczy podczas likwidacji więzienia w styczniu 1945 r. – Zg 15/48 z 29.01.1948.w
 576. Wróblewski Michał ur. 23.08.1886 w Zaborowie gm. Rataje pow. gostyniński, zam. Włocławekrobotnik, w czasie okupacji wywieziony do obozu koncentracyjnego Oranienburg, gdzie zginął 30.04.1945 r. – Zg 75/46 z 11.06.1946.w
 577. Wrześniak Wacław zam. Włocławek – kapitan Straży Pożarnej, zamordowany przez gestapowca w Garwolinie w listopadzie 1940 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 239 z 12.11.1945, s. 4.
 578.  Wulfowski Jan ur. 27.05.1884, zam. Włocławek – aresztowany i osadzony w więzieniu w Sieradzu – INs 748/55
 579. Wyrwa Antoni ur. 14.05.1900 we wsi Kucice pow. kolski, zam. Włocławek ul. Browarna 3robotnik, aresztowany przez policję kryminalną w czerwcu 1940 r. i umieszczony w obozie koncentracyjnym w Koblencji gdzie zginął 18.03.1941 r. – Zg 233/46 z 31.07.1947.w
 580. Wysocki Ignacy ur. 30.01.1909 w Kowalu, zam. Włocławek ul. Wilcza 26żołnierz (14 p.p.) w okolicach Kutna ciężko ranny, umiera 13.09.1939 r. w szpitalu w Dobrzelinie pow. Kutnowski – Zg 16/50 z 03.03.1950.w
 581. Wysocki Władysław ur. 27.02.1900 we Włocławku, zam. Włocławekżołnierz (8 pułk artylerii ciężkiej w Toruniu) zginął w okolicach Sochaczewa 19.09.1939 r. – Zg 94/48 z 31.03.1948.w
 582. Zajęcki Roman ur. 14.08.1901 we wsi Parysów pow. garwoliński, zam. Włocławek nauczyciel Szkoły Powszechnej Nr 3 we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. i wywieziony do obozu Rudau – Na 10.05.1946 Zg 266/46 z 17.06.1947.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.
 583. Zakrzewska Walentyna ur. 03.02.1904 w Szpetalu Dolnym, zam. Włocławek – w 1942 r. wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec Meklemburgia – Na 09.05.1946 r. INs 921/55 z 19.03.1955.
 584. Zakrzewski Aleksander ur. 06.06.1887 we Włocławku, zam. Włocławek – w 1941 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec skąd wrócił w tym samym roku. Zmarł   20.01.1943 r. – Zg 136/49 z 30.11.1949.w
 585. Zakrzewski Jerzy ur. 14.08.1922 we Włocławku, zam. Włocławek – wyjechał w czasie okupacji do Warszawy, gdzie został aresztowany i zamordowany 20.08.1943 r. – Zg 80/47 z 03.06.1947.w
 586. Zarębski Jan ur. 20.04.1890 w Jarosławiu, zam. Włocławek ul. Litewska 12 – został aresztowany w 1944 r. i wywieziony do Radogoszczy, a następnie do obozu w Gross-Rosen, gdzie zmarł tuż przed zakończeniem wojny (maj 1945 r.) – Zg 58/47 z 28.03.1947.w
 587. Zarębski Jerzy zam. Włocławek – aresztowany 11.05.1942 r. za działalność w Związku Jaszczurczym Ekspozytura „Z” Zachód ośrodek we Włocławku, 30.10.1942 r. skazany przez Sąd Wojenny Rzeszy na karę śmierci, którą wykonano 09.01.1945 r. – Bogdan Chrzanowski, Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu 1939-1947, Toruń 1997, s. 45, 54, 56, 136.
 588. Zawadzki Bronisław zam. Włocławek – pracownik samorządowy miasta Włocławek, poborca zginął w czasie okupacji – Gazeta Kujawska, Nr 141 z 25.05.1948, s. 3.
 589. Zgliński Józef ur. 18.12.1887 w Strzygach pow. rypiński, zam. Włocławek ul. Chmielna 10sekretarz Inspektoratu Szkolnego we Włocławku, aresztowany w październiku 1939 r. i wywieziony do Rudau. Na 09.05.1946 r. Zg 56/47 z 10.12.1947.w
 590. Zieliński Stefan ur. 27.10.1910 w Grabkowie, zam. Włocławek – 10.02.1943 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec (Fabryka Benzyny Syntetycznej w Szczecinie), gdzie zginął podczas nalotu 30.04.1945 r. – Zg 259/48 z 30.06.1949.w
 591. Ziemba Henryk ur. 26.03.1912 w Warszawie, zam. Włocławek ul. Kujawska 26stolarz, żołnierz WP dostał się do niewoli, a następnie przebywał w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie (nr 7443). Ostatnia wiadomość z 14.11.1943 r. – Na 09.05.1946 r. INs 287/52 z 23.10.1952.
 592. Ziółkowski Leon ur. 25.11.1894 w Lipnie, zam. Włocławek ul. Hutnicza 34nauczyciel Szkoły Powszechnej we Włocławku, aresztowany 24.10.1939 r. i wywieziony do obozu Rudau – ostatnia wiadomość z 08.12.1939 r. – Zg 113/46 z 10.12.1946.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8.
 593. Znajewski Stanisław ur. 23.12.1898 w Kreonozi pow. łowicki woj. warszawskie, zam. Włocławek ul. Pusta 10nauczyciel Szkoły Powszechnej nr 4 we Włocławku, aresztowany 23.10.1939 r. i wywieziony do obozu Rudau – ostatnia wiadomość z listopada 1939 r. – Zg 124/47 z 04.02.1947.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8.
 594. Zwierzchowski Jan ur. 28.11.1907 we Włocławku, zam. Włocławek – wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec umiera w szpitalu Bruckbbergu pod Norymbergą 05.11.1944 r. – Zg 116/48 z 19.05.1948.w
 595. Zygmuntowicz Stanisław ur. 03.06.1903 w Dobruszu Rosja, zam. Włocławek ul. Św. Antoniego 19 – urzędnik, żołnierz korpusu Andersa poległ w czasie działań wojennych na froncie zachodnim 31.03.1945 r. – INs 419/53 z 08.10.1953.
 596. Zytner Mieczysław ur. 16.12.1896 w Warszawie, zam. Włocławek nauczyciel, aresztowany 23.10.1939 r. został wywieziony do Rudau. Ostatnia wiadomość z 28.11.1939 r. (przed 08.12.1939 r. rodzina otrzymała informacje, że adresat wyjechał). Prawdopodobnie wywieziony z Rudau do Królewca 15.12.1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 4/50 z 17.08.1950.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 6 z 11.02.1971, s. 7.
 597. Żółtowski Józef ur. 08.02.1901 w Czumaninie pow. aleksandrowski, zam. Włocławek ul. Kościuszki 11 – żołnierz, brał udział w działaniach wojennych – Na 10.05.1946 r. Zg 49/50 z 14.01.1951.w
 598. Żukowski Stanisław ur. 02.12.1888 w Polesiu pow. łowicki, zam. Włocławekpolicjant, ewakuował się wraz z innymi polcjantami 07.09.1939 r. w kierunku Warszawy – Na 10.05.1946 r. Zg 110/47 z 31.12.1947.w
 599. Borowy Stanisłw
Ten wpis został opublikowany w kategorii Miasto Włocławek. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.