Miasto Brześć Kujawski

Miasto i Gmina Brześć Kujawski – 11.08.2010

 1. Agacka Antonina ur. 18.03.1891 w Borkowie, zam. Brześć Kujawski – w lecie 1942 r. została aresztowana za nielegalny handel mięsem i wywieziona do obozu koncentracyjnego
 2. Agacki Jan ur. 1895 w Gawronach, zam. Brześć Kujawskikupiec, w 1942 r. aresztowany przez gestapo za nielegalny handel materiałem został wywieziony do obozu koncentracyjnego
 3. Bretes Zygmunt Wojciech ur. 23.04.1919 we wsi Guźlin, zam. Brześć Kujawskiżołnierz (14 p.p.) zginął w czasie walk pod Wawrzyszewem 27.09.1939 r
 4. Czajkowski Bronisław ur. 31.05.1912 w Wysocinie, zam. Brześć Kujawskirobotnik, został rozstrzelany 14.09.1939 r. we wsi Pikutkowo (wraz z innymi – kilku mężczyzn, zwłoki wydobyte kilka dni po – 19.09.1939 r. i pochowane na cmentarzu w Brześciu Kujawskim)
 5. Drzewiecki Michał ur. 09.08.1869 w Zakrzewie parafia Białotarsk gmina Lubień, zam. Brześć Kujawskirobotnik, w 1940 r. wysiedlony do powiatu Tomaszów Mazowiecki, gdzie umiera 02.12.1940 r.
 6. Dzierżawski Kazimierz ur. 16.02.1906 we wsi Kąkowa Wola gm Falborz, zam. Brześć Kujawskiżołnierz (14 p.p.) został zabity w czasie wycofywania się w kierunku Warszawy 17.09.1939 r.
 7. Goszczyński Stefan ks. ur. 11.01.1909 w Kaliszu, zam. Brześć Kujawskinauczyciel, prefekt Szkoły Powszechnej w Brześciu Kujawskim, aresztowany 26.08.1940 r. został osadzony w obozie przejściowym w Szczeglinie, następnie wywieziony do Sachsenhausen-Oranienburg, 14.12.1940 r. zesłany do Dachau (nr obozowy 22825), gdzie zmarł 28.06.1942 r.
 8. Jasiński Stanisław ur.28.03.1904 w kolonii Stary Brześć, zam. Brześć Kujawskirolnik wysiedlony do GG zmarł 21.05.1940 r. w miejscowości Maciejowice (akt zgonu)
 9. Kinc Stanisław ur. 23.10.1914 w Starym Brześciu Gm. Falborz, tam zamieszkałyżołnierz 78(78 Dywizji Artylerii Lekkiej ), zginoł w Warszawie 23.09.1939 r. (zawiadomienie)
 10. Kleparski Józef ur. 22.06.1918 w Bielach pow. nieszawski, zam. Brześć Kujawski – wywieziony na roboty przymusowe do Poznania, gdzie zginął w czasie nalotów alianckich 12.02.1945 r.
 11. Kobyliński Edward zam. Brześć Kujawskinauczyciel Szkoły Powszechnej w Brześciu Kujawskim zginoł w czasie powstania Warszawskiego w 1944 r.
 12. Kołtuński Franciszek ur. 08.03.1916 w Brześciu Kujawskim, zam. Sokołowo poczta Brześć Kujawski – robotnik, żołnierz (14 p.p.), zaginął w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. – INs 896/79 z 17.03.1980. – (cofnięcie wniosku.)
 13. Konwicki Jan ur. 20.05.1914 w Brześciu Kujawskim, tam zamieszkały – wysiedlony do Mińska Mazowieckiego – żołnierz AK aresztowany w 1943 r. i osadzony na Pawiaku – skazany na karę śmierci, został rozstrzelany – 31.12.1943 r.
 14. Kowalski Stanisław ur. 1874 w Duninowie pow. gostyniński, zam. Brześć Kujawski – aresztowany 21.02.1941 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Zwickau gdzie zmarł 17.06.1942.
 15. Kraszewski Zygmunt ur. 19.01.1913 w Brześciu Kujawskim, tam zamieszkały – żołnierz (14 p.p.) zginął w okolicach Mełna – 01.09.1939 r.
 16. Kubczak Stefan ur. 24.06.1907 zam. Brześć Kujawski – aresztowany za działalność polityczną 05.06.1944 r. osadzony w Radogoszczy, a następnie został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen gdzie został zamordowany 23.12.1944 r.
 17.  Kuliński Szczepan (Stefan) ks.  ur. 17.12.1873 w Bliznej pow. kolski, zam. Brześć Kujawski – (nauczyciel, prefekt), aresztowany 06.10.1941 r. został wywieziony do Lądu, a stamtąd  zabrany do obozu w Dachau gdzie zmarł 18.05.1942 r.
 18. Kurtysiak Jan ur. 05.06.1903 w Płowcach gmina Witowo, pow. Włocławek, zam. Brześć Kujawskipodoficer zawodowy, pracownik mleczarni w Brześciu Kujawskim, aresztowany w czerwcu 1944 r. został wywieziony do Radogoszczy, gdzie zginął w styczniu 1945 r.
 19. Laskowski Kazimierz ur. 30.01.1913 , zam. Brześć Kujawskiżołnierz – INs 242/55
 20. Lewandowski Jan ur. 01.05.1912 we wsi Kuczyna pow. włocławski, zam. Brześć Kujawskichemik w cukrowni, aresztowany 06.06.1944 r. został wywieziony do Mauthausen, gdzie zginął 17.03.1945 r.
 21. Lewandowski Józef ur. 23.10.1910 zam. Brześć Kujawski, zatrzymany i wywieziony do obozu w Gross – Rozen gdzie zginął 18.11.1944 r.
 22. Łączkowski Ignacy ur. 21.07.1915 , zam. Rzadka Wola poczta Brześć Kujawskiżołnierz, zginął w okolicach Grudziądza 03.09.1939 r.
 23. Marciniak Stanisław ur. 08.07.1914    w Starym Brześciu, zam Brześć Kujawskiżołnierz przebywał w niewoli niemieckiej, pracował w majątku Otal, został aresztowany w lecie 1942 r. i powieszony 18.09.1942 r.
 24. Mieszkiewicz Julian ur. 16.02.1905 w Warszawie, zam. Brześć Kujawski – aresztowany przez gestapo 05.06.1944 r. i osadzony w więzieniu we Włocławku, za nastepnie wywieziony do Bydgoszczy, Mauthausen, Gusen II gdzie zoastał zamordowany 03.05.1945 r.
 25. Michalak Stanisław ur. 09.03.1904 zam. Brześć Kujawskiżołnierz, zginął pod Sochaczewem 18.09.1939 r.
 26. Mroczkowski Konstanty ur. 1890 we Włocławku, zam. Brześć Kujawskirobotnik, 15.12.1939 r. aresztowany i osadzony w więzieniu we Włocławku ( żona widziała kilka dni później jak jej mąż wraz z dwoma księżmi i innymi mężczyznami był eskortowany na stacji kolejowej)
 27. Nowakowski Marian ur. 18.11.1901 we wsi Falborek, zam. Brześć Kujawskirobotnik w 1942 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec
 28. Osiński Józef ur. 05.01.1900 we wsi Krowice, zam. Brześć Kujawski – w czasie okupacji wywieziony na rooboty przymusowe do Niemiec, gdzie zginął 01.05.1945 r. w miejscowości Jacke koło Friedland w Meklemburgii
 29. Ozimiński Adam ur. 25.11.1905 w Mnichu, zam. Kuczyna koło Brześcia Kujawskiegoślusarz mechanik, aresztowany w czerwcu 1944 r. we Włocławku, gdzie pracował, wywieziony do Radogoszczy, a następnie do Mauthausen-Gusen, gdzie zginął w nieustalonym terminie
 30. Pawłowski Władysław ur. 03.04.1906 zam. Brześć Kujawskiżołnierz poległ w bitwie pod wsią Krętki okolice Łowicza 20.09.1939 r.
 31. Pietrzak Stanisław ur. 07.11.1880 w Piaskach , zam. Brześć Kujawski – został zastrzelony przez Niemców opuszczających Brześć Kujawski 21.01.1945 r.
 32. Polak Józef ur. 18.02.1905 w Wolicy, zam. Brześć Kujawskimalarz, aresztowany 07-09.12.1939 r. został rozstrzelany w lasach na Łubie 09.12.1939 r.
 33. Pręgowski Piotr ur. 31.10.1876 we wsi Broniewek pow. radziejowski, zam. Brześć Kujawskirymarz, na początku 1944 r. został aresztowany i wywieziony do Oświęcimia
 34. Suwińska (Sulwińska) Magdalena zam. Brześć Kujawski, skazana na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Poznaniu 09.01.1941 r.
 35. Szczepaniak Stanisław ur. 27.08.1916 w Brześciu Kujawskim, zam. Brześć Kujawski – robotnik, w 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie za próbę ucieczki skazany na karę śmierci i rozstrzelany 04.09.1942 r. Koln
 36. Tymoczko Bazyli ur. 30.01.1900 w Hladki pow.tarnopolski, zam. Brześć Kujawskistolarz, aresztowany przez gestapo w sierpniu 1944 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (Rogoźnica), gdzie zginął 31.01.1945 r. – Zg. 34/50 z 05.09.1950.b
 37. Waryszewski Stanisław ur. 23.04.1912 w Brześciu Kujawskim, zam. Brześć Kujawskirobotnik, żołnierz (14 p.p. , a po rozbiciu jednostki 63 p.p.), zginął podczas obrony Warszawy
 38. Wenerski Stanisław ur. 07.03.1910 w Radziejowie, zam. Brześć Kujawski – aresztowany za działalność polityczną w lutym 1941 r. został wywieziony do Inowrocławia, a potem do Zwickau  w Saksonii – zamordowany w obozie w Rawitach 21.04.1944 r.
 39. Wiśniewski Władysław Teofil ur. 13.12.1898 w Warszawie, zam. Brześć Kujawski – nauczyciel Szkoły Powszechnej w Brześciu Kujawskim, aresztowany 26.10.1939 r. i wywieziony do obozu Rudau koło Królewca.
 40. Włodarczyk Józef ur. 13.01.1901 w Starym Rokiciu w Łodzi, zam. Brześć Kujawskirobotnik, pod koniec 1939 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec
 41. Wolski Franciszek ur. 11.01.1909 zam. Brześć Kujawski – aresztowany w 1940 r. został wywieziony do obozu w Inowrocławiu i tam powieszony 24.05.1941 r. (obwieszczenie)
 42. Woźniak Jan ur. 10.02.1908 w Baruchowskich Holenderkach, zam. Brześć Kujawski – zołnierz (14 p.p.)
 43. Wróbel Kazimierz ur.15.01.1905 w Łagiewnikach pow. łódzki, zam. Brześć Kujawskikierowca został aresztowany przez gestapo 05.06.1944 r. i osadzony w więzieniu we Włocławku, a następnie wywieziony do Radogoszczy. Ostatnia wiadomość z 15.12.1944r. – zginął w Gusen II 04.05.1945 r. – działalność polityczna
 44. Zajęcki Ludwik zam. Brześć Kujawskinauczyciel, kierownik Szkoły Powszechnej Nr 2 w Brześciu Kujawskim, aresztowany w październiku 1939 r. został wywieziony do Rudau
 45. Zygmański Jan ur. 26.07.1894 w Służewie pow. Aleksandrów Kujawski, zam. Brześć Kujawskinauczyciel Szkoły Powszechnej w Brześciu Kujawskim, aresztowany 23-24.10.1939 r. został wywieziony do obozu Rudau koło Królewca – w grudniu 1939 r. wywieziony w niewiadomym kierunku. Na 31.12.1945 r. – Zg 58/48 z 04.01.1949.b ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8.
 46. Żelazek Tadeusz ur. 05.02.1913 zam. Brześć Kujawskiżołnierz zginął w walkach pod Monte Casino 07.05.1944 r.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Miasto Brześć Kujawski. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.