Grzywno

Lista Ż Włocławek-Grzywno

 1. Bogdański Wincenty ur. 15.07.1906 w Rudzie Lubinieckiej gmina Chodecz, zam. WłocławekGrzywno 7 – aresztowany 01.12.1939 r. podczas likwidacji Grzywna i rozstrzelany w lasach pod Kowalem – INs 1038/52 z 10.10.1952.
 2. Chojnacki Kazimierz ur. 03.03.1903 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno 82żołnierz zginął w czasie działań wojennych pod Iłowem we wrześniu 1939 r. – Zg 16/48 z 12.05.1948.w
 3. Durniat Jan ur. 06.01.1902 we wsi Kujawka, zam. Włocławek-Grzywno – prawdopodobnie aresztowany w październiku 1939 r. lub w czasie likwidacji Grzywna 01.12.1939 r. – Na 09.05.1946 r. INs 1007/59 z 22.04.1960.
 4. Jankowski Józef Stanisław ur. 15.11.1907 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno 253a – wysiedlony 09.12.1939 r. do Mińska Mazowieckiego i wywieziony na roboty przymusowe do Prus Wschodnich gdzie zginął 24.12.1944 r. – Zg 334/47 z 21.01.1948.w
 5. Jarzębiński Czesław ur. 13.07.1914 zam. Włocławek-Grzywno – zamordowany 01.12.1939 r. w czasie likwidacji Grzywna – Zg 141/46 z 27.08.1946.w
 6. Kołtuniak Stanisław ur. 1904 we Włocławku zam. Włocławek – Grzywno – aresztowany podczas pacyfikacji Grzywna 01.12.1939 r. został rozstrzelany – rozpoznany w czasie ekshumacji 13.11.1945 r. – Zg 5/46 z 15.03.1946.w
 7. Kowalski Antoni ur. 30.10.1909 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno 75 – murarz,  żołnierz WP zginął w czasie działań wojennych – Na 10.05.1946 r. Zg 10/51 z 31.10.1951.w
 8. Maciejewski  Józef ur. 18.12.1893 w Lubienieckiej Rudzie gmina Chodecz, zam. WłocławekGrzywno aresztowany za przynależność do partii komunistycznej 01.12.1939 r. w czasie likwidacji Grzywna – ekshumowany 13.11.1945 r. – Zg 319/48 z 09.12.1948.w
 9. Maciejewski Feliks ur. 28.02.1907 w Milinku pow. włocławski, zam. Włocławek – Grzywno – aresztowany 01.12.1939 r. podczas pacyfikacji Grzywna został rozstrzelany, rozpoznany podczas ekshumacji 13.11.1946 r. – Zg 18/46 z 18.03.1946.w
 10. Maciejewski Kazimierz ur. 28.02.1915 w Chodeczku, zam. Włocławek – Grzywno 68 – aresztowany 01.12.1939 r. podczas pacyfikacji Grzywna, rozpoznany podczas ekshumacji 13.11.1946 r. – Zg 17/46 z 11.04.1946.w
 11. Mikołajewski Eugeniusz ur. 04.08.1923 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno – zastrzelony 02.12.1939 r. podczas likwidacji Grzywna – Zg 50/50 z 23.08.1950.w
 12. Morawski Czesław ur. 25.02.1905 w Lipnie, zam. Włocławek-Grzywno 146 – szewc, aresztowany w październiku 1939 r. został prawdopodobnie rozstrzelany w grudniu 1939 r. w lasach na Pinczacie – Na 09.05.1946 r. INs 1607/53 z 13.04.1954.
 13. Musiał Tomasz ur. 29.12.1870 w Brześciu Kujawskim, zam. Włocławek-Grzywno 155 został zabity 08.12.1939 r. – Zg 310/47 w
 14. Nowakowski Jan ur. 04.07.1899 , zam. Włocławek-Grzywno – zginął w Mauthausen w 1943 r. – INs 218/58.
 15. Nowakowski Mieczysław ur. 10.08.1905 we wsi Nowiny gmina Chodecz, zam. Włocławek-Grzywno – zamordowany podczas pacyfikacji Grzywna 01.12.1939 r. – Zg 6/47 z 30.01.1947.w
 16. Piekarski Jan ur. 27.05.1906 w Gołaszewie gm. Kowal, zam. Włocławek- Grzywno 28 – zabity podczas likwidacji Grzywna 02.12.1939 r. – Zg 40/46 z 15.04.1946.w
 17. Radowski Jan ur. 19.03.1901 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno 28 – wysiedlony po likwidacji Grzywna, wyjechał do Warszawy gdzie zginął we wrześniu 1944 r. podczas powstania warszawskiego. Pochowany w zbiorowej mogile (300 osób) na ul. Wolskiej na terenie szpitala św. Łazarza. Ekshumowany w 1947 r. – INs 648/52 z 16.09.1953.
 18. Siudak Jan ur. 08.02.1907 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno 176 – zastrzelony podczas likwidacji Grzywna – Na 20.12.1939 r. Zg 96/49 z 24.08.1949.w
 19. Snopkowski Władysław ur. 23.05.1886 w Grabkowie gm. Kowal, zam. Włocławek – Grzywno – aresztowany 01.12.1939 r. podczas pacyfikacjji Grzywna został rozstrzelany – Zg 19/46 z 23.03.1946.w
 20. Szarłat Tadeusz ur. 30.04.1916 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno – aresztowany 05.11.1939 r. i osadzony w więzieniu włocławskim, prawdopodobnie rozstrzelany 11.11.1939 r. w lasach widonskich – Zg 119/48 z 23.02.1949.w
 21. Tomalak Jan ur. 10.04.1894 w Baruchowie, zam. Włocławek-Grzywno 158 – aresztowany podczas likwidacji Grzywna na początku grudnia 1939 r. – Na 09.05.1946 r. INs 392/52 z 06.02.1953.
 22. Tomczak Jan ur. 14.09.1910 w parafii Strzegocin pow. Łęczyca zam. Włocławek – Grzywno 54 – aresztowany 01.12.1939 r. podczas pacyfikacji Grzywna został rozstrzelany – Zg 6/46 z 15.03.1946.w
 23. Urbański Franciszek ur. 15.04.1920 we Włocławku, zam. Włocławek-Grzywno – zamordowany 01.12.1939 r. w czasie likwidacji Grzywna – ekshumacja 13.11.1945 r. – Zg 61/46 z 04.06.1946.w