Gmina Piaski (Lubraniec)

Strona w budowie

Gmina Piaski – 17.08.2010 – Od 1973 gm. LUBRANIEC czytaj więcej w wolnej encyklopedii Internet

Wieś: od sygn. 397, Bielawy, Janiszewek, Janikowo,Józefowo, Kazanie,  Kłobia, Kłobia Nowa, Komorowo, kol. Koniec, Kaszanowo, Korzeszynek, Krowice, Kwilno Koniec, Lubomin, Lubomin Leśny, Lubomin Podchowny, Lubomin Rządowy, Lublańczyk, Lubraniec, kol. Łódź, Markowe, Marysin, Mieczysławowi, Milżyn, Mierzynek, Młyńska, Nowiny, kol. Piaski, Rabinowo, Redecz Kalny, Redecz Wielki, Rozkosze, Sarnowo, Sawilno, Siarczyce, Siemnowo, Siemnówek, Skasdzyn, Smogorzewo, Sokołowo, Sułkowo, Sułkówek, Turowo, Wiktorowo, Wielkie Holendry, Wola Sosnowa, Wypych, Zaborowo, Zgłowiączka, Żydowo, Żydówek,

wymienione wioski  – obszar gminy:  Biernatach, Dobierzyn, Górniak, Gromada Wiktorowo,  Janiszewo,  Kolonia Koniec, Koniec, Koszarowo, Krowice, Lublańczyk, Lubomin,  Mielżynie, Rabinowo, Redecz Wielki,  Rozkosz, Rybna, Sarnowo,  Skaszyn, Sokołowo,  Wiktorowo, Zgłowiaczka, Żydowo

 1. Adamowski Marian ur. 02.11.1909 w Koloni Koniec gm. Piaski, tam zamieszkałyżołnierz (14 p.p.) zginął w czasie działań wojennych, prawdopodobnie w okolicach Mełna – Na 31.12.1946 r. – Zg 43/49 z 13.12.1949.b
 2. Borowski Wojciech ur. 12.04.1905 w Nowej Wsi gm. Izbica Kujawska, zam. Dobierzyn gm. Piaskiżołnierz (14 p.p.) zginął pod Żyrardowem 18.09.1939 r. – Zg 57/48 z 15.07.1948.b
 3. Dąbrowski Zygmunt ur. 24.03.1876 w Warszawie, zam. Zgłowiączka gmina Piaskiemerytowany nauczyciel gimnazjum, został aresztowany w kwietniu 1940 r. w miejscu zamieszkania i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu (Sachsenhausen), gdzie zginął 28.05.1941 r. – zawiadomienie obozowe z 09.07.1941 r. – Zg 67/47 z 16.06.1947.b
 4. Dogoński Antoni ur. 10.05.1905 w Biernatkach gm. Piaski, tam zamieszkały rolnik – aresztowany w sierpniu 1941 r. za kradzież wozu w 1939 r. – chciał uciekać przed Niemcami (donos miejscowego Niemca Krygla), osadzony w więzieniu w Sieradzu gdzie zostaje zamordowany 30.05.1942 r. (obwieszczenia) – Zg 64/48 z 04.01.1949.b
 5. Dopierała Wacław ur. 15.09.1909 w Świerczynie, zam. Koniec gmina Piaski żołnierz (podoficer 14 p.p.), dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie umiera 31.12.1940 r. Stalag XX A – Zg 76/51 z 10.01.1952.w
 6. Jędrzejewski Feliks ur. 19.12.1906, zam Lubrańczyk gm. Piaski – żołnierz, zginął w czasie działań wojennych w 1939 r. – Na 31.12.1946 – Zg 107/47 z 27.09.1948.b
 7. Jóźwiak Roman ur. 30.07.1901 w Baruchowie, zam. wieś Kłobiarolnik, aresztowany w 1944 r. i wywieziony do obozu Gusen II w Austrii, gdzie zginął w 28.04.1945 r. – INs 523/59 z 28.07.1959.
 8. Karkosik Stefan ur. 08.02.1904 zam. Skaszyn gm. Piaski – aresztowany przez gestapo 29.11.1939 r. i rozstrzelany w lasach na Łubie po Włocławkiem 08.12.1939 r. (areszt. Przez Niemca o nazwisku Feigin) – Zg 1/49 z 10.01.1949.b
 9. Klukaczewski Jan ur. 26.03.1913 we wsi Bielawy gmina Piaski, zam. Wieś Rozkosz gmina Piaski – robotnik, w 1941 r. został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec gdzie ginie 16.02.1942 r. w miejscowości Philippsthal – INs 1171/52 z 05.11.1952.
 10. Kobus Jan ur. 09.04.1907 w Milżynie gm. Piaski, tam zamieszkałyaresztowany przez gestapo 04.05.1940 r. i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, a następnie do Mauthausen-Gusen gdzie pracując w kamieniołomach został śmiertelnie pobity 15.11.1942 r. – Zg 16/49 z 18.02.1949.b
 11. Król Aleksander ur. 28.09.1908 we wsi Porzdów, zam. Wiktorowo gm. Piaskiżołnierz (26 p.p.) przebywał w niewoli niemieckiej, a następnie na robotach przymusowych w miejscowości Bautzen (okolice Fryterburgu) gdzie zginął w czasie nalotów alianckich 02.04.1945 r. – Zg 274/49 z 31.12.1949.b
 12. Krysiak Helena ur. 23.05.1925 w Rybnej, zam. Rybna – wysiedlona do miejscowości Biała Niżna pow. nowosądecki, gdzie zmarła 17.06.1944 . – INs 352/62 z 19.04.1962.
 13. Kubajko Stanisław ur. 06.12.1902 zam. Wieś Janiszewo gmina Piaski – zginął w Mauthausen 22.11.1940 r. – INs 191/54 z 05.03.1954.
 14. Kwiatkowski Stanisław ur. 14.03.1901 w Mielżynku, zam. Redecz Wielki gm. Piaski, rolnik – aresztowany wiosną 1941 r. za nielegalny ubój świń – skazany na karę śmierci – wyrok wykonano w więzieniu w Poznaniu 12.09.1941 r.b ; Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989, s. 273 ; Gazeta Kujawska, Nr 27 z 03.10.1947, s. 5.
 15. Lewandowski Józef ur. 16.03.1911 w Kubłowie, zam. Wieś Janieszewo gmina Piaski – został aresztowany 04.05.1940 r. i wywieziony do Gussen, gdzie zostaje zamordowany 09.10.1941 r. – Zg 67/51 z 10.10.1951.w
 16. Miziarski Tadeusz ur. 12.03.1903 w Latowiszu woj. warszawskie, zam. Zgłowiączka gm Piaskinauczyciel Szkoły Powszechnej w Zgłowiączce, aresztowany 26.10.1939 r. (23-24) podczas zorganizowanej przez Niemców konferencji nauczycielskiej we Włocławku i wywieziony dwa dni później do obozu Rudau II koło Królewca. Ostatnia wiadomość pochodzi z połowy grudnia 1939 r. Na 05.05.1945 r. – Zg 42/47 z 18.12.1947.b ; Życie Włocławka, Nr 7 z 18.02.1971, s. 8. ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.
 17. Młodzieniak Stanisław ur. Ur. 07.03.1916 we wsi Lubrańczyk gmina Piaski, zam. Lubrańczykżołnierz WP – Na 09.05.1946 r. INs 329/59 z 09.10.1959.
 18. Modrzejewski Stefan ur. 08.09.1908 w Sarnowie gm Piaski, zam. Lubrańczyk gm. Piaskiżołnierz (14 p.p.), zginął w poł. września 1939 r. w czasie walk pod Sochaczewem w miejscowości Sobota – Zg 4/46.b
 19. Mroczkowski Wiktor ur. 25.04.1907 w Sarnowie gmina Piaski, zam. Sarnowo – aresztowany wiosną 1940 r. (prawdopodobnie 04.05.1940 r.) został wywieziony do Inowrocławia, a stamtąd do Mauthausen gdzie umiera 27.02.1942 r. – INs 1997/53 z 11.01.1954.
 20. Muszyński Zygmunt ur. 10.08.1914 w Grodowie, zam. Kłobiażołnierz (14 p.p.) zginął w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. – Na 09.05.1946 r. INs 414/60 z 23.09.1960
 21. Nowomiejska Joanna ur. 05.06.1905 w kolonii Stary Brześć, zam. Kłobia – w 1940 r została wraz z rodziną wysiedlona do Legionowa, gdzie  została rozstrzelana wraz z innymi mieszkańcami złapanymi w ulicznej łapance 17.08.1944 r. – INs 26/61 z 19.01.1961.
 22. Osiński Józef Wojciech ur. 10.03.1916 w Krowicach gmina Piaski, zam. Krowiceżołnierz (14 p.p.), zginął w walkach pod miejscowością Jamny 11.09.1939 r. – Na 10.05.1946. INs 1056/52 z 10.07.1953. ; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I: żołnierze września, pr. zb. pod red. Edwarda Pawłowskiego, Pruszków 1993.
 23. Osiński Wincenty ur. 14.10.1894 we wsi Turowo gm. Piaski, zam. Sokołowo gm. Piaski rolnik, od 22.09.1943 r. przebywał w obozie koncentracyjnym w Mauthausen gdzie został zamordowany 13.04.1945 r. (zawiadomienie PCK) – Zg 130/48 z 21.12.1948.b
 24. Pawłowski Jan ur. 08.03.1900 r. w Rabinowie gm. Piaski, tam zamieszkałyżołnierz, przebywał w niewoli niemieckiej, a następnie na robotach przymusowych w Berlinie gdzie zginął w czasie alianckiego nalotu 28.02.1945 r. – Zg 71/48 z 18.08.1948.b
 25. Rogalski Michał ur. 12.04.1890 w kolonii Szamszyce gmina Osięciny, zam. Gromada Wiktorowo gmina Piaski – uciekając przed Niemcami zginął w Lubieniu podczas nalotu niemieckiego (zginęło kilka osób – świadek Stanisław Wysocki rolnik) – INs 797/53 z   22.04.1953.
 26. Rosół Franciszek ur. 12.10.1913 w Świerczynie pow. nieszawski, zam. Żydowo gm Piaski, robotnikżołnierz (14 p.p.), zginął w walkach pod Warszawą 26.09.1939 r – Zg 23/46.b
 27. Stawicki Kazimierz ur. 15.01.1915 we wsi Milżyn gm. Piaski, tam zamieszkały żołnierz (14 p.p.), zginął w Kostrzewicach pod Mławą 03.09.1939 r. – Zg 157/49 z 30.09.1949.b
 28. Stawicki Kazimierz ur. 15.01.1915. w Milżynie gmina Piaski, zam. Milżynekżołnierz (80 p.p.) zginął pod Mławą 30.09.1939 r. – INs 1725/53 z 29.09.1953.
 29. Śmiałek Władysław ur. 09.11.1902 w Koloni Łódź gm. Piaski, zam. Milżyn gm. Piaskirolnik aresztowany 04.05.1940 r. przez żandarmerię niemiecką, został wywieziony do obozu koncentracyjnego w MauthauseGusen gdzie zginął 06.04.1941 r. – Zg 144/49 z 29.11.1949.b
 30. Stasiak Natalia ur. 16.07.1912 w Kłobi gmina Piaski, zam. Kłobia – w czasie wojny wysiedlona do Siedlec gdzie została zastrzelona na ulicy przez gestapo 04.07.1944 r. – Zg 55/51 z 25.09.1951.w
 31. Wiśniewski Piotr ur. 15.06.1905, zam. Lubrańczyk gm Piaskiżołnierz przebywał w niewoli niemieckiej, skąd został osadzony w obozie koncentracyjnym w Niemczech gdzie zginął 05.07.1943 r. – Zg 16/46 b
 32. Wojdat Władysław ur. 14.02.1910 w Rokitnie woj. lubelskie, zam. Janiszewo gm. Piaskiżołnierz (14 p.p.) zginął pod Mełnem 02.09.1939 r. – Zg 83/49 z 30.09.1949.b
 33. Wróbel Władysław ur. 1912 w Dobierzynie gm. Piaski, tam zamieszkałyżołnierz (14 p.p.) zginął w walkach o twierdzę Modlin 20.09.1939 r. – Zg 74/47 z 29.07.1947.b
 34. Zacharek Wacław ur. 18.03.1911 we wsi Górniak gm. Piaski, tam zamieszkały żołnierz (15 p.p.)  zginął w lasach tarnowieckich pow. Tomaszów Lubelski 29.09.1939  r. – Zg 30/48 z 19.05.1948.b
 35. Ziółkowski Franciszek ur. 07.08.1904 w Nakonowie, zam. Koszanowo gm. Piaski żołnierz zginął w okolicach Modlina 15.09.1939 r. – Zg 106/48 z 30.11.1948.b
 36. Żabecki Józef ur. 09.01.1904 w Kamieńcu gm. Czamanin, zam. Lubomin gm. Piaski żołnierz zginął w czasie działań wojennych w 1939 r. prawdopodobnie pod Rachuniem woj. lubelskie – Na 31.12.1946 r. – Zg 74/49 z 13.12.1949.b
Ten wpis został opublikowany w kategorii Gmina Piaski (Lubraniec). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.