Getto Włocławskie

Tabela 7, z wyliczeniem zastrzelonych w getcie Włocławskim

Zestaw zgonów żydów z lat 1940 -1942

Przyczyna
zgonu

Rok 1940

Rok 1941

Rok 1942

Razem

Śmierć naturalna

37

122

44

203

Zastrzelenie

16

16

Razem

37

122

60

219

 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego we Włocławku, Zgłoszenie zgonów z lat 1940-1942

W getcie włocławski nie stwierdzono masowych mordów. Odnotowano jednak wiele zgonów z wycieńczenia. W księgach stanu cywilnego zarejestrowano ponad d 150 zmarłych w roku 1941i 1942 do dnia 12 kwietnia.

Należy pamiętać, iż rejestr zmarłych nie jest ścisły, a liczba zgonów może być znacznie większa. Zarejestrowano 16 zastrzeleni Wykaz zastrzelonych żydów (Akta – IPN BY, sygn. 109 i 110, …)

 

Lp.

Imię i nazwisko

Data zastrzelenia
Urodzenia i imiona rodziców

  Gitla Borkiewicz Zastrzelony 25.03.1942
ur. 11.12.1905, syn Icka i Rojzy
  Szaja Brzeziński Zastrzelony 26.03.1942 r.
ur. 12.11.1921, syn Lejby i Łaji
  Josek Fuchs Zastrzelony 12.03.1942 r.
ur. 23.12.1903, syn NN i Dwojry
  Berek Gniazdo Zastrzelony 25.02.1942 r.
ur. 28.10. 1918, syn Synola i Bojty
  Nusch Grunwald Zastrzelony 31.03.1942 r.
ur. Brak, syn Lejby i Estery
  Samuel Halpern Zastrzelony 09.03.1942 r.
ur. 16.01.1898, syn Izaaka i Terli
  Hersze Jesion Zastrzelony 26.03.1942 r.
ur. 22.12.1901, syn ………..
  Elisza Jakubowicz Zastrzelony 26.03.1942 r.
ur. 22.12.1901 r. ………….
  Mojsze Korndort Zastrzelony 31.03.1942 r.
ur. 25.05.1904, syn Jakuba i Hindy
  Ida Markowicz Zastrzelona 31.03.1942 r.
ur. 14.03.1885, córka Szulina i Estery
  Chmiel Motyl Zastrzelony 12.04.1942 r.
ur. 26.11.1889, syn Aszyka i Hindy
  Rachela Rotman Zastrzelony 25.03.1942 r.
ur. 23.07.1891, córka Abrama i Rywki
  Abram Unger Zastrzelony 07.02.1942 r.
Ur. 17.12.1918, syn Rafała i Priwa
  Icek Warszawski Zastrzelony 12.04.1942 r.
Ur. 03.09.1899, syn Uszycy i Ejdel
  Mordka Wrocławski Zastrzelony 11.02.1942 r.
Ur. 10.04.1889, syn Natan i Rafki
  Macha Żółta Zastrzelony 11.02.1942 r.
Ur. 19.11.1909, córka Jakuba i Promot

Można przypuszczać że zastrzelonych Żydów w getcie Włocławski było znacznie więcej. Przemawia za tym fakt, iż istnieją stwierdzenia zastrzelenia żydów odnotowane w aktach zgonu „ZG” Sądu Rejonowego we Włocławku, a nie odnotowane w księgach USC.

Dotyczy to następujących Żydów (A. Pakentreger, Polityka …, s. 44 i nast.; J. Baranowski, Zagłada Żydów z Kraju Warty i Europy Zachodniej w Chełmnie nad Nerem, [w:] Ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem i jego rola w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej. Materiały z sesji naukowej-Konin, 24.04.1995 r. …)

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia i zastrzelenia
1 Hersz Głowiński Ur. 08.12.1862 Obydwoje zostali zastrzeleni dnia 10.10.1939 r. w swoim mieszkaniu
2 Huger Głowiński Ur. 14.05.1863
3 Mojsze Aron Debiński Ur. 1918 r., zastrzelony 1939 r.
4 Józef Hersz Cytron Ur. 03.07.1923,
5 Jakub Cytron Ur. 03.07.1920 r. zastrzelony w getcie 23.09.1941
6 Dawid Cytron Ur. 03.07.1920, zastrzelony w getcie 15.08.1941
7 Michel Cytron Ur. 20.07.1917 r. zastrzelony w Getcie 15.08.1941